Web Kancaları

Web kancaları, tamamlanan çeviriler veya düzeltme okuması gibi Crowdin projenizde gerçekleşen önemli olaylar hakkında bilgi toplamanıza yardımcı olur ve bildirir. Proje için bir web kancası yapılandırmanızdan sonra Crowdin, HTTP aracılığıyla web kancası URL’sine veri içeren POST veya GET istekleri göndermeye başlayacaktır.

Sadece sahipler ve proje yöneticileri bir web kancası kaydettirebilir.

Kullanım Durumları

You can add webhooks to build integrations with the services or with your backend. Örneğin:

 • Set up a webhook to send notifications to the system you use.
 • Pass information to the third-party services with the specific request requirements (for example, HTTP method, сontent type).
 • Crowdin ile özel bütünleştirmeler oluşturun.

Olaylar

You can configure webhooks for the following types of events:

 • Dosya tamamen çevrildi

 • Dosya tamamen gözden geçirildi

 • File added

 • File updated

 • File reverted

 • File deleted

 • Project fully translated – all files are translated into one of the target languages

 • Proje tamamen gözden geçirildi – hedef dillerden biri için tüm dosyalardaki çeviriler onaylanır

 • Exported translation updated – final translation of a string is updated

 • Source string added

 • Source string updated

 • Source string deleted

 • Suggested translation added – a string in the project is translated

 • Suggested translation updated – a translation for a string in the project is updated

 • Suggested translation deleted – one of the translations is deleted

 • Suggested translation approved – a translation for a string is approved

 • Suggested translation disapproved – approval for a previously added translation is removed

 • Task added

 • Task status changed

 • Task deleted

Webhook Payload Examples

 • Dosya tamamen çevrildi
{
 "events": [
  {
   "event": "file.translated",
   "project": "impact",
   "project_id": "778899",
   "language": "uk",
   "file_id": "1",
   "file": "example.txt"
  }
 ] }
 • Dosya tamamen gözden geçirildi
{
 "events": [
  {
   "event": "file.approved",
   "project": "impact",
   "project_id": "778899",
   "language": "uk",
   "file_id": "1",
   "file": "example.txt"
  }
 ] }
 • File added
{
 "events": [
  {
   "event": "file.added",
   "project": "impact",
   "project_id": "778899",
   "file_id": "1",
   "file": "example.txt",
   "user_id": "1",
   "user": "john_doe",
   "revision": "1"
  }
 ] }
 • File updated
{
 "events": [
  {
   "event": "file.updated",
   "project": "impact",
   "project_id": "778899",
   "file_id": "1",
   "file": "example.txt",
   "user_id": "1",
   "user": "john_doe",
   "revision": "1"
  }
 ] }
 • File reverted
{
  "events": [
    {
      "event": "file.reverted",
      "project": "impact",
      "project_id": "778899",
      "file_id": "1",
      "file": "example.txt",
      "user_id": "1",
      "user": "john_doe",
      "revision": "1"
    }
  ] }
 • File deleted
{
  "events": [
    {
      "event": "file.deleted",
      "project": "impact",
      "project_id": "778899",
      "file_id": "1",
      "file": "example.txt",
      "user_id": "1",
      "user": "john_doe"
    }
  ] }
 • Proje tamamen çevrildi
{
  "events": [
    {
      "event": "project.translated",
      "project": "impact",
      "project_id": "778899",
      "language": "uk"
    }
  ] }
 • Proje tamamen gözden geçirildi
{
  "events": [
    {
      "event": "project.approved",
      "project": "impact",
      "project_id": "778899",
      "language": "uk"
    }
  ] }
 • Exported translation updated
{
  "events": [
    {
      "event": "translation.updated",
      "project": "impact",
      "project_id": "778899",
      "language": "uk",
      "source_string_id": "1",
      "old_translation_id": "1",
      "new_translation_id": "1",
      "user": "john_doe",
      "user_id": "1",
      "file_id": "1",
      "file": "example.txt"
    }
  ] }
 • Source string added
{
  "events": [
    {
      "event": "string.added",
      "project": "impact",
      "project_id": "778899",
      "string_id": "1",
      "user": "john_doe",
      "user_id": "1",
      "file_id": "1",
      "file": "example.txt"
    }
  ] }
 • Source string updated
{
  "events": [
    {
      "event": "string.updated",
      "project": "impact",
      "project_id": "778899",
      "string_id": "1",
      "user": "john_doe",
      "user_id": "1",
      "file_id": "1",
      "file": "example.txt"
    }
  ] }
 • Source string deleted
{
  "events": [
    {
      "event": "string.deleted",
      "project": "impact",
      "project_id": "778899",
      "string_id": "1",
      "user": "john_doe",
      "user_id": "1",
      "file_id": "1",
      "file": "example.txt"
    }
  ] }
 • Suggested translation added
{
  "events": [
    {
      "event": "suggestion.added",
      "project": "impact",
      "project_id": "778899",
      "language": "uk",
      "source_string_id": "1",
      "translation_id": "1",
      "user": "john_doe",
      "user_id": "1",
      "file_id": "1",
      "file": "example.txt"
    }
  ] }
 • Suggested translation updated
{
  "events": [
    {
      "event": "suggestion.updated",
      "project": "impact",
      "project_id": "778899",
      "language": "uk",
      "source_string_id": "1",
      "translation_id": "1",
      "user": "john_doe",
      "user_id": "1",
      "file_id": "1",
      "file": "example.txt"
    }
  ] }
 • Suggested translation deleted
{
  "events": [
    {
      "event": "suggestion.deleted",
      "project": "impact",
      "project_id": "778899",
      "language": "uk",
      "source_string_id": "1",
      "translation_id": "1",
      "user": "john_doe",
      "user_id": "1",
      "file_id": "1",
      "file": "example.txt"
    }
  ] }
 • Suggested translation approved
{
  "events": [
    {
      "event": "suggestion.approved",
      "project": "impact",
      "project_id": "778899",
      "language": "uk",
      "source_string_id": "1",
      "translation_id": "1",
      "user": "john_doe",
      "user_id": "1",
      "file_id": "1",
      "file": "example.txt"
    }
  ] }
 • Suggested translation disapproved
{
  "events": [
    {
      "event": "suggestion.disapproved",
      "project": "impact",
      "project_id": "778899",
      "language": "uk",
      "source_string_id": "1",
      "translation_id": "1",
      "user": "john_doe",
      "user_id": "1",
      "file_id": "1",
      "file": "example.txt"
    }
  ] }
 • Task added
{ "events": [
    { "event": "task.added", "project": "impact", "project_id": "778899", "language": "uk", "task_id": "", "user": "john_doe", "user_id": "1" } ] }
 • Task status changed
{ "events": [
    { "event": "task.statusChanged", "project": "impact", "project_id": "778899", "language": "uk", "task_id": "", "old_status": "", "new_status": "", "user": "john_doe", "user_id": "1" } ] }
 • Task deleted
{ "events": [
    { "event": "task.deleted", "project": "impact", "project_id": "778899", "language": "uk", "task_id": "", "user": "john_doe", "user_id": "1" } ] }

Web Kancaları Ekleme

Crowdin’de web kancalarını yapılandırmak için projenizi açın ve Bütünleştirmeler > Web Kancaları’na gidin. Yeni web kancanızı yapılandırmaya başlamak için Web Kancası Ekle’ye tıklayın.

You will need to provide the following information to register a webhook:

 • Web kancası adı (örneğin, “Uygulama Projesi Çevrildi”).
 • Geri çağrının gönderilmesi gereken URL.
 • The request method that indicates the desired action to be performed for a given resource (use either GET or POST).
 • POST istek yöntemi için içerik türü (multipart/form-data, application/json, veya application/x-www-form-urlencoded).
 • For the application/json content type, you can select Batch webhooks to merge multiple events into a single request.
 • URL’ye gönderilecek olaylar. Ya bir olayı ya da belirli bir olaylar dizisini seçebilirsiniz.

Bir web kancası eklerken, uygulamanızın bu çağrıya nasıl tepki vereceğini görmek için Dene’ye tıklayın.

Add Webhook

Web kancaları yönetimine yaklaşımınıza bağlı olarak, Crowdin’in önceden yapılandırılmış web kancası URL’lerini açmasına izin vermek için güvenlik duvarınıza adanmış Crowdin IP adreslerini eklemeniz gerekebilir.

IP Adresleri hakkında daha fazlasını okuyun.

Web Kancalarını Düzenleyin veya Silin

You can access the list of all existing webhooks within a specific project. You will be able to edit or delete webhooks right from the list of webhooks displayed.

Manage Webhooks

Çağrı Geçmişi

Çağrı Geçmişi bölümünde, projeye eklenen tüm web kancalarının çağrı listesini görebilirsiniz. Tüm veya sadece başarısız web kancası bildirimlerini görüntülemek için süzgeci kullanın.

çağrı geçmişi

Yardım Arama

Need help working with Webhooks or have any questions? Destek Ekibine Ulaşın.

Bu makale yararlı oldu mu?