Web Kancaları

Web kancaları, tamamlanan çeviriler veya düzeltme okuması gibi Crowdin projenizde gerçekleşen önemli olaylar hakkında bilgi toplamanıza yardımcı olur ve bildirir. Bu kullanıcı tanımlı geri çağrılar, Crowdin’in önceden ayarlanmış HTTP aracılığıyla URL’leri açmasını sağlar.

Sadece proje sahipleri ve proje yöneticileri bir web kancası kaydettirebilir.

Web kancalarını şu olayları dinleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz: proje tamamen çevrildi veya gözden geçirildi, dosya tamamen çevrildi veya gözden geçirildi, çeviri eklendi, güncellendi, silindi, onaylandı veya onayı kaldırıldı.

Genel Bakış

Crowdin’de bir web kancası oluşturmak için aşağıdaki bilgileri sağlayın:

 • Web kancası için bir ad (örneğin, “Uygulama Projesi Çevrildi”).
 • Geri çağrının gönderilmesi gereken URL.
 • Verilen bir kaynak için gerçekleştirilecek istenen eylemi gösteren ya GET ya da POST istek yöntemi.
 • İçerik türü (multipart/form-data, application/json, application/x-www-form-urlencoded sadece POST istek yöntemi için kullanılabilir).
 • URL’ye gönderilecek olaylar. Ya bir olayı ya da belirli bir olaylar dizisini seçebilirsiniz.

Web Kancaları Ekleme

Web kancalarını Crowdin’de yapılandırmak için şu adımları izleyin:

 1. Proje Ayarları, API sekmesine gidin.
 2. Web Kancaları bölümüne kaydırın ve Web Kancası Ekle’ye tıklayın. web kancası ekleyin
 3. İstekleri almak için web kancası adını ve URL’sini belirtin.
 4. Uygun bir GET veya POST istek yöntemi seçin. Eğer POST’u seçerseniz – bu istek yöntemi için bir içerik türü seçin.
 5. Bildirimlerin alınacağı tek bir olayı veya olaylar dizisini seçin.
 6. Hangi yükü alacağınızı denetlemek için Dene’ye tıklayın.
 7. Değişiklikleri kaydetmek için Ekle’ye tıklayın. web kancası oluşturun

Olaylar

Web kancalarını aşağıdaki olaylar için yapılandırabilirsiniz:

Dosya tamamen çevrildi

Web kancası, proje dosyalarınızdan herhangi biri tamamen çevrildiğinde tetiklenecektir.

Yük örneği:

{ "event": "file.translated", "project": {{project_identifier}}, "project_id": {{project_id}}, "language": {{language_code}}, "file_id": {{file_identifier}}, "file": {{file_name}} }

Dosya tamamen gözden geçirildi

Web kancası, proje dosyalarınızdan herhangi biri tamamen gözden geçirildiğinde tetiklenecektir.

Yük örneği:

{ "event": "file.approved", "project": {{project_identifier}}, "project_id": {{project_id}}, "language": {{language_code}}, "file_id": {{file_identifier}}, "file": {{file_name}} }

Proje tamamen çevrildi

Web kancası, projenin tüm dizgileri çevrildiğinde gönderilecektir.

Yük örneği:

{ "event": "project.translated", "project": {{project_identifier}}, "project_id": {{project_id}}, "language": {{language_code}} }

Proje tamamen gözden geçirildi

Web kancası, projenin tüm dizgileri gözden geçirildiğinde gönderilecektir.

Yük örneği:

{ "event": "project.approved", "project": {{project_identifier}}, "project_id": {{project_id}}, "language": {{language_code}} }

Dışa aktarılan çeviri güncellendi

Web kancası, bir dizginin son çevirisi güncellendiğinde gönderilecektir.

Yük örneği:

{ "event": "translation.updated", "project": {{project_identifier}}, "project_id": {{project_id}}, "language": {{language_code}}, "source_string_id": {{source_string_identifier}}, "old_translation_id": {{old_translation_identifier}}, "new_translation_id": {{new_translation_identifier}}, "user": {{user_name}}, "user_id" {{user_identifier}}, "file_id": {{file_identifier}}, "file": {{file_name}} }

Önerilen çeviri eklendi

Web kancası, projeden bir dizgi çevrildiğinde tetiklenecektir.

Yük örneği:

{ "event": "suggestion.added", "project": {{project_identifier}}, "project_id": {{project_id}}, "language": {{language_code}}, "file_id": {{file_identifier}}, "file": {{file_name}}, "source_string_id": {{source_string_identifier}}, "translation_id": {{translation_identifier}}, "user": {{user_name}}, "user_id": {{user_identifier}} }

Önerilen çeviri güncellendi

Web kancası, projeden bir dizgi için önceden eklenen çeviri güncellendiğinde tetiklenecektir.

Yük örneği:

{ "event": "suggestion.updated", "project": {{project_identifier}}, "project_id": {{project_id}}, "language": {{language_code}}, "file_id": {{file_identifier}}, "file": {{file_name}}, "source_string_id": {{source_string_identifier}}, "translation_id": {{translation_identifier}}, "user": {{user_name}}, "user_id": {{user_identifier}} }

Önerilen çeviri silindi

Web kancası, dizgi için önceden eklenen bir çeviri silindiğinde tetiklenecektir.

Yük örneği:

{ "event": "suggestion.deleted", "project": {{project_identifier}}, "project_id": {{project_id}}, "language": {{language_code}}, "file_id": {{file_identifier}}, "file": {{file_name}}, "source_string_id": {{source_string_identifier}}, "translation_id": {{translation_identifier}}, "user": {{user_name}}, "user_id": {{user_identifier}} }

Önerilen çeviri onaylandı

Web kancası, dizgi için önceden eklenen çeviri onaylandığında tetiklenecektir.

Yük örneği:

{ "event": "suggestion.approved", "project": {{project_identifier}}, "project_id": {{project_id}}, "language": {{language_code}}, "file_id": {{file_identifier}}, "file": {{file_name}}, "source_string_id": {{source_string_identifier}}, "translation_id": {{translation_identifier}}, "user": {{user_name}}, "user_id": {{user_identifier}} }

Önerilen çeviri onayı kaldırıldı

Web kancası, dizgi için önceden eklenen bir çeviri onayı kaldırıldığında tetiklenecektir.

Yük örneği:

{ "event": "suggestion.disapproved", "project": {{project_identifier}}, "project_id": {{project_id}}, "language": {{language_code}}, "file_id": {{file_identifier}}, "file": {{file_name}}, "source_string_id": {{source_string_identifier}}, "translation_id": {{translation_identifier}}, "user": {{user_name}}, "user_id": {{user_identifier}} }

Web Kancalarını Düzenleyin veya Silin

Varolan web kancalarının listesi Web Kancaları bölümünde gösterilecektir. Web kancalarını doğrudan görüntülenen listeden düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

web kancalarını düzenleyin silin

Çağrı Geçmişi

Eklenen tüm web kancalarının çağrı geçmişi aynı bölümde erişilebilir olacak. Tüm veya sadece başarısız web kancası bildirimlerini denetlemek için süzgeci kullanın.

çağrı geçmişi

Bu makale yararlı oldu mu?