Opsætningsfil

Introduktion

Crowdin CLI uses a configuration file that contains a description of the resources to manage: files to be uploaded into Crowdin and the locations of the corresponding translations.

For at benytte Crowdin-CLI skal du først generere din opsætningsfil og herefter afvikle værktøjet. By default, Crowdin CLI looks for a configuration file named crowdin.yml (so you don’t have to specify the file name unless it’s different from crowdin.yml).

For at oprette opsætningsfilen, så kør følgende kommando:

$ crowdin lint

Opsætningsstruktur

A valid Crowdin CLI configuration file has the following structure, so please make sure that you fill out all the needed information:

 • Filhoved med projektakkreditiver, præferencer og adgangsoplysninger
 • Et filmatrixelement, der beskriver et sæt kilde- og oversættelsesfiler, du vil håndtere
 • Obligatoriske felter i filermatrixerne: Kilde, der definerer filtre for kildefilerne samt Oversættelse med instrukser om, hvor de oversatte filer skal gemmes, eller hvor der skal søges efter allerede eksisterende oversættelser, såfremt disse skal uploades under opsætningen af CLI

Oprettelse af en simpel opsætningsfil

A typical configuration file looks similar to the following:

"project_id": "projectId"           #open project and go to Resources > Integrations & API > Integration tool
"api_token": "personal-access-token"     #open project and go to Resources > Integrations & API > Integration tool
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://{organization-name}.crowdin.com"

"files": [
 {
  "source": "/locale/en/folder1/[0-2].txt",                    #source files filter
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/folder1/%original_file_name%"    #where translations are stored
 },
 {
  "source": "/locale/en/folder2/[0-2].txt",
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/folder2/%original_file_name%"
 }
]

To run the above configuration file and upload source files to Crowdin Enterprise:

$ crowdin upload sources -b

Get translations from Crowdin Enterprise and put them in the right locations:

$ crowdin download

API-referencer fra miljøvariabler

Du kan indlæse API-akkreditiverne fra en miljøvariabel, f.eks.:

"project_id_env": "CROWDIN_PROJECT_ID"
"api_token_env": "CROWDIN_PERSONAL_TOKEN"
"base_path_env": "CROWDIN_BASE_PATH"
"base_url_env": "CROWDIN_BASE_URL"

Hvis blandet, prioriteres api_token samt project_id:

"project_id_env": "CROWDIN_PROJECT_ID"        # Low priority
"api_token_env": "CROWDIN_PERSONAL_TOKEN"       # Low priority
"base_path_env": "CROWDIN_BASE_PATH"         # Low priority
"base_url_env": "CROWDIN_BASE_PATH"          # Low priority
"project_id": "projectId"               # High priority
"api_token": "personal-access-token"         # High priority
"base_path": "/project-base-path"           # High priority
"base_url": "https://{organization-name}.crowdin.com" # High priority

Split projektopsætning og API-referencer

The crowdin.yml file contains a description of the resources to manage and API credentials (project_id, api_token, base_path, base_url). Det betyder, at det er reiskabelt at lagre denne i kodedepotet, da API-nøglen vil være tilgængelig for andre brugere. Crowdin-CLI understøtter 2 typer opsætningsfiler:

 • en beskrivelse af ressourcerne til håndtering, som befinder sig i projektmappen
 • API-akkreditiver, som antageligvis befinder sig i $HOME/.crowdin.yml
Bemærk: API-akkreditiver fra opsætningsfilen .crowdin.ymlhar højere prioritet end akkreditiver fra projektmappen (crowdin.yml).

Har du behov for at køre en kommando med brugerspecifikke akkreditiver (f.eks. upload-kilder). så eksekvér flg. kommando:

$ crowdin upload sources --identity 'path-to-user-credentials-file'

Hvis brugerspecifikke akkreditiver er placeret i $HOME/.crowdin.yml, kan du blot køre:

$ crowdin upload sources -b

Generel opsætning

Den ovenfor viste prøveopsætning har kilde- og oversættelsesattributter indeholdende standard jokertegn (også betegnet globbing mønstre) for at gøre det nemmere at arbejde med flere filer.

Her er mønstre, du kan bruge:

* (stjerne)

Repræsenterer alle tegn i et fil- eller mappenavn. Angives en “*.json”, vil den indeholde alle filer, såsom “messages.json”, “about_us.json”, og alt af filtypen “.json”.

*** (dobbeltstjerne)

Matcher enhver streng rekursivt (inkl. undermapper). Bemærk, at *** kan benyttes i både kilde- og oversættelsesmønstre. Ved brug af *** i oversættelsesmønsteret vil det altid indeholde understier fra kilden til en bestemt fil. Der kan f.eks. benyttes kilden: ‘/da/*.po’ for rekursivt at uploade alle *.po-filer til Crowdin. Oversættelsesmønsteret vil være ‘/%two_letters_code%/\/%original_file_name%’.

? (spørgsmålstegn)

Matcher ethvert enkelttegn.

[set]

Matcher ethvert enkelttegn i et sæt. Opfører sig nøjagtig som tegnsæt i Regexp, herunder negation ([^a-z]).

\ (omvendt skråstreg)

Escaper det næste metategn.

Pladsholdere

Crowdin-CLI gør det muligt at benytte flg. pladsholdere til at indsætte passende variabler i det resulterende filnavn:

Navn Beskrivelse
%language% Language name (e.g., Ukrainian)
%two_letters_code% Language code ISO 639-1 (e.g., uk)
%three_letters_code% Language code ISO 639-2/T (e.g., ukr)
%locale% Locale (e.g., uk-UA)
%locale_with_underscore% Locale (e.g., uk_UA)
%original_file_name% Oprindeligt filnavn
%android_code% Android Landestandard-ID benyttes ved navngivning af "værdier"-mapper
%osx_code% OS X-landestandard-ID benyttet ved navngivning af ".lproj"-mapper
%original_path% Benyt navne på overordnede mapper i Crowdin-projektet for at opbygge en filsti i den resulterende pakke
%file_extension% Oprindeligt filtypenavn
%file_name% Filnavn uden fiíltypeangivelse

Du kan også definere stien til filer i det resulterende depot ved at sætte et skråstreg (/) i starten af mønsteret.

Din oversættelsesindstilling kan se ud som: “/ locale /%two_letters_code%/ LC_MESSAGES /%original_file_name%”.

Brug af jokertegn

Opbygning af filer og mapper på den lokale maskine:

- base_path | |-- folder |   | |   |-- 1.xml |   |-- 1.txt |   |-- 123.txt |   |-- 123_test.txt |   |-- a.txt |   |-- a1.txt |   |-- crowdin?test.txt |   |-- crowdin_test.txt | |-- 1.xml |-- 1.txt |-- 123.txt |-- 123_test.txt |-- a.txt |-- a1.txt |-- crowdin?test.txt |-- crowdin_test.txt |-- 3.txt

Eksempel 1. Brug af jokertegn i kildestien:

#........din projektkonfiguration........
"files": [
 {
   "source": "/**/?[0-9].txt", #upload a1.txt, folder/a1.txt
   "translation": "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%"
 },
 {
   "source": "/**/*\\?*.txt", #upload crowdin?test.txt, folder/crowdin?test.txt
   "translation": "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%"
 },
 {
   "source": "/**/[^0-2].txt", #upload 3.txt, folder/3.txt, a.txt, folder/a.txt (ignore 1.txt, folder/1.txt)
   "translation": "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%"
 }
]

Eksempel 2. Brug af jokertegn til ignorering af filer:

#........din projektkonfiguration........
"files": [
 {
  "source": "/**/*.*",               #upload all files that the base_path contains
  "translation": "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%",
  "ignore": [
   "/**/%two_letters_code%_%original_file_name%", #ignore the translated files
   "/**/?.txt",                  #ignore 1.txt, a.txt, folder/1.txt, folder/a.txt
   "/**/[0-9].txt",                #ignore 1.txt, folder/1.txt
   "/**/*\\?*.txt",                #ignore crowdin?test.txt, folder/crowdin?test.txt
   "/**/[0-9][0-9][0-9].txt",           #ignore 123.txt , folder/123.txt
   "/**/[0-9]*_*.txt"               #ignore 123_test.txt, folder/123_test.txt
  ]
 }
]

Sprogtilknytning

Ofte har softwareprojekter tilpassede navne til lokalmapper. Crowdin Enterprise muliggør tilknytning af dit eget sprog til at være genkendeligt i dine projekter.

Lad os antage, at dine lokalmapper er navngivet ‘en’, ‘uk’, ‘fr’, ‘de’. De kan alle repræsenteres af parameteren %two_letters_code%. Du har stadig en mappe med navnet ‘zh_CH’. To make it work with Crowdin without changes in your project, you can set up Language Mapping. Du kan også tilsidesætte sprogkoder for andre parametre såsom %android_code%, %locale% mv.

You can set up Language Mapping either via the user interface (UI) or by adding a languages_mapping section to your file set. We recommend setting up a language mapping via UI since it eliminates the need for duplicating the languages_mapping parameter for each file filter, but of course, you can choose the option that works best for you.

To set up Language Mapping via UI, follow these steps:

 1. Åbn Projektindstillinger og rul ned til afsnittet Eksport.
 2. Klik på Sprogkortlægning for at føje tilpassede sprogkoder til dit projekts målsprog.

To set up Language Mapping in your configuration file, add the languages_mapping section to your file set as shown below.

Eksempelopsætning:

"files": [
 {
  "source" : "/locale/en/**/*.po",
  "translation" : "/locale/%two_letters_code%/**/%original_file_name%",
  "languages_mapping" : {
   "two_letters_code" : {
    "uk" : "ukr",
    "pl" : "pol"
   }
  }
 }
]

Mapping format is the following: “crowdin_language_code” : “code_you_use”. Check the full list of Crowdin Enterprise language codes that can be used for mapping.

Omdøbe oversættelsesfil

Har du behov for at omdøbe en fil med oversættelser efter eksporten, kan du nemt gøre dette vha. parameteren translation_replace.

Hedder filen f.eks. “en_strings.po”, kan den omdøbes til “strings.po”. Til dette skal du føje en ny parameter (på samme niveau som oversættelsesparameteren) til opsætningsfilen (crowdin.yml):

"files": [
 {
  "source": "/locale/**/en_*.po",
  "translation": "/locale/**/%two_letters_code%_%original_file_name%",
  "translation_replace": {
   "en_": ""
  }
 }
]

I dette tilfælde vil “_en” simpelthen blive slettet fra filnavnet.

Ignorere filer og mapper

Fra tid til anden er der filer og mapper i dit projekt, du behøver ikke oversætte. I sådanne tilfælde kan lokale pr. fil-regler føjes til dit projekts config-fil.

"files": [
 {
  "source": "/**/*.properties",
  "translation": "/**/%file_name%_%two_letters_code%.%file_extension%",
  "ignore": [
   "/test/file.properties",
   "/example.properties"
  ]
 },
 {
  "source": "/locale/en/**/*.po",
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/**/%original_file_name%",
  "ignore": [
   "/locale/en/templates",
   "/locale/en/workflow"
  ]
 }
]

Excluding Target Languages for Source Files

By default, the source files are available for translation into all target languages of the project. If some source files shouldn’t be translated into specific target languages, you can exclude them with the help of the parameter excluded_target_languages.

Opsætningsfileksempel:

"files": [
 {
  "source": "/resources/en/*.json",
  "translation": "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%",
  "excluded_target_languages": [
   "uk",
   "fr"
  ]
 }
]

Multicolumn Spreadsheet

If a CSV or XLS/XLSX file contains the translations for all target languages, you should specify appropriate language codes in the scheme.

CSV-fileksempel:

identifier,source_phrase,context,Ukrainian,Russian,French ident1,Source 1,Context 1,,, ident2,Source 2,Context 2,,, ident3,Source 3,Context 3,,,

Opsætningsfileksempel:

"files": [
 {
  "source": "multicolumn.csv",
  "translation": "multicolumn.csv",
  "first_line_contains_header": true,
  "scheme": "identifier,source_phrase,context,uk,ru,fr"
 }
]

If your CSV or XLS/XLSX file contains columns that should be skipped on import, use none for such columns in the scheme, for example:

"scheme" : "identifier,source_phrase,context,uk,none,ru,none,fr"

Scheme Constants

To form the scheme for your CSV or XLS/XLSX file, use the following constants:

identifier – Column contains string identifiers.
source_phrase – Column contains source strings.
source_or_translation – Column contains source strings, but the same column will be filled with translations when the file is exported. When uploading existing translations, the values from this column will be used as translations.
translation – Column contains translations.
context – Column contains comments or context information for the source strings.
max_length – Column contains max.length limit values for the translations of the strings.
labels – Column contains labels for the source strings.
none – Column that will be skipped on import.

Lagring af mappestruktur på server

"preserve_hierarchy": true

Example of the configuration file using the preserve_hierarchy option:

"project_id": "projectId"           #open project and go to Resources > Integrations & API > Integration tool
"api_token": "personal-access-token"     #open project and go to Resources > Integrations & API > Integration tool
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://{organization-name}.crowdin.com"
"preserve_hierarchy": true

"files": [
 {
  "source": "/locale/en/**/*.po",
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/**/%original_file_name%"
 }
]

Som standard oprettes mapper uden filindehold til oversættelse ikke i projekt. F.eks.:

- locale | |-- en | |-- foo.po |-- bar.po

Som standard repræsenteres projektfiler som følgende:

- foo.po
- bar.po

Vha. indstillingen preserve_hierarchy, vil filstrukturen vil være følgende:

- en | |-- foo.po |-- bar.po

Upload af filer til specificeret sti med specificeret type

This feature adds support for 2 optional parameters in the yml file section: dest and type. Dette benyttes typisk til projekter, hvor det uploadede navn skal være anderledes, så Crowdin kan registrere typen korrekt. dest-parameteren giver mulighed for at angive et filnavn i Crowdin.

Bemærk! Parameteren dest fungerer kun for enkeltfiler, og benyttes den, bør opsætningsfilen også medtage parameteren preserve_hierarchy med true som indholdsdata.

Eksempel på en opsætningsfil med begge parametre:

"project_id": "projectId"           #open project and go to Resources > Integrations & API > Integration tool
"api_token": "personal-access-token"     #open project and go to Resources > Integrations & API > Integration tool
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://{organization-name}.crowdin.com"
"preserve_hierarchy": true

"files": [
 {
  "source": "/conf/messages",
  "dest": "/messages.properties",
  "translation": "/conf/messages.%two_letters_code%",
  "type": "properties"
 },
 {
  "source": "/app/strings.xml",
  "dest": "/strings.xml",
  "translation": "/res/values-%android_code%/%original_file_name%",
  "type": "properties"
 }
]

Ændrede strengeopdateringer

Parameteren update_option er valgfri. Opsættes den ikke, mistes oversættelser til ændrede strenge. Nyttigt for skrivefejlrettelser og mindre kildestrengsændringer.

Afhængigt af værdien benyttes update_option til at bevare oversættelser og bevare/fjerne valideringer af ændrede strenge under filopdatering.

Værdierne er:

 • update_as_unapproved — bevar oversættelser af ændrede strenge og fjern bekræftelser af disse oversættelser, hvis de findes
 • update_without_changes — bevar oversættelser og bekræftelser af ændrede strenge

Eksempel på en opsætningsfil med update_option-parameteren:

"project_id": "projectId"           #open project and go to Resources > Integrations & API > Integration tool
"api_token": "personal-access-token"     #open project and go to Resources > Integrations & API > Integration tool
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://{organization-name}.crowdin.com"

"files": [
 {
  "source": "/*.csv",
  "translation": "/%three_letters_code%/%file_name%.csv",
  "first_line_contains_header": true,
  "scheme": "identifier,source_phrase,translation,context",
  "update_option": "update_as_unapproved"
 },
 {
  "source": "/**/*.xlsx",
  "translation": "/%three_letters_code%/folder/%file_name%.xlsx",
  "update_option": "update_without_changes"
 }
]

Oversættelses-uploads

The command upload translations uploads existing translations to Crowdin. If no options specified, the uploaded translations will not be imported even if they are equal with the source strings and will not be approved.

Værdierne er:

 • -l, --language=language_code - defines the language translations that should be uploaded to Crowdin. Oversættelser uploades som standard til alle projektets målsprog. (Crowdin Sprogkoder)
 • --[no-]import-eq-suggestions - defines whether to add translation if it is equal to source string in Crowdin project
 • --[no-]auto-approve-imported - automatically approves uploaded translations

Export Options

To configure the preferred export behavior for each file group, you may use the following export options:

skip_untranslated_strings – Only translated strings will be included in the exported translation files.
skip_untranslated_files – Only translated files will be included in the exported translation archive.
export_only_approved – Only texts that are both translated and approved will be included in the exported translation files.

Example of the configuration file with the export options:

"project_id": "projectId"           #open project and go to Resources > Integrations & API > Integration tool
"api_token": "personal-access-token"     #open project and go to Resources > Integrations & API > Integration tool
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://{organization-name}.crowdin.com"
"preserve_hierarchy": true

"files": [
 {
  "source": "/locale/en/**/*.po",
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/**/%original_file_name%",
  "skip_untranslated_strings": true
 },
 {
  "source": "/locale/en/**/*.json",
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/**/%original_file_name%",
  "skip_untranslated_files": true
 },
 {
  "source": "/locale/en/**/*.yml",
  "translation": "/locale/%two_letters_code%/**/%original_file_name%",
  "export_only_approved": true
 }
]
Note: The export options work only with CLI.

Yderligere muligheder for XML-filer

translate_content
valgfrit
bool Defines whether to translate texts placed inside the tags.
Acceptable values are: 0 or 1. Standard er 1.
translate_attibutes
valgfri
bool Defines whether to translate tags' attributes.
Acceptable values are: 0 or 1. Standard er 1.
content_segmentation
valgfri
bool Defines whether to split long texts into smaller text segments.
Acceptable values are: 0 or 1. Standard er 1.
Vigtigt! Denne indstilling umuliggør upload af eksisterende oversættelser til XML-filer, når den er aktiveret.
translatable_elements
valgfri
matrix Dette er en matrix af strenge, hvori hvert element er XPaths tilet DOM-element, der skal importeres.
Eksempelsti: /path/to/node or /path/to/attribute[@attr]
Bemærk! Hvis angivet, tages parametrene translate_content og translate_attributes ikke i betragtning under importen.

Eksempel på en opsætningsfil med ekstra parametre:

"project_id": "projectId"           #open project and go to Resources > Integrations & API > Integration tool
"api_token": "personal-access-token"     #open project and go to Resources > Integrations & API > Integration tool
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://{organization-name}.crowdin.com"

"files": [
 {
  "source": "/app/sample1.xml",
  "translation": "/app/%locale%/%original_file_name%",
  "translate_attributes": 1,
  "translate_content": 0
 },
 {
  "source": "/app/sample2.xml",
  "translation": "/app/%locale%/%original_file_name%",
  "translatable_elements": [
   "/content/text",           # translatable texts are stored in 'text' nodes of parent node 'content'
   "/content/text[@value]"        # translatable texts are stored in 'value' attribute of 'text' nodes
  ]
 }
]

Escape-anførselstegnsvalg for .properties-filformater

Definerer, om et enkelt anførselstegn skal escapes af et andet enkelt anførselstegn eller bagudvendt stråstreg i eksporterede oversættelser. You can add escape_quotes per-file option. Gyldige værdier er: 0, 1, 2, 3. Standard er 3.

Værdierne er:

 • 0 - escape ikke enkelt anførselstegn
 • 1 - escape enkelt anførselstegn med et andet enkelt anførselstegn
 • 2 - escape enkelt anførselstegn med en bagudvendt skråstreg
 • 3 - escape kun enkelt anførselstegn med en anden enkelt anførselstegn i strenge indeholdende variabler ( {0})

Escape special characters
Defines whether any special characters (=, :, ! og #) skal escapes med bagudvendt skråstreg i eksporterede oversættelser. Du kan tilføje escape_quote-muligheden pr. fil.

Acceptable values are: 0, 1. Standard er 1.

 • 0 - escaper ikke specialtegn
 • 1 - escaper specialtegn med en bagudvendt skråstreg

Opsætningsfileksempel:

"project_id": "projectId"           #open project and go to Resources > Integrations & API > Integration tool
"api_token": "personal-access-token"     #open project and go to Resources > Integrations & API > Integration tool
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://{organization-name}.crowdin.com"

"files": [
 {
  "source": "/en/strings.properties",
  "translation": "/%two_letters_code%/%original_file_name%",
  "escape_quotes": 1,
  "translate_content": 0,
  "escape_special_characters": 0
 }
]

Eksempelopsætninger

Upload af CSV-filer via API

"project_id": "projectId"           #open project and go to Resources > Integrations & API > Integration tool
"api_token": "personal-access-token"     #open project and go to Resources > Integrations & API > Integration tool
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://{organization-name}.crowdin.com"

"files": [
 {
  "source": "/*.csv",
  "translation": "/%two_letters_code%/%original_file_name%",
  # Specifies whether first line should be imported or it contains columns headers
  "first_line_contains_header": true,
  # used only when uploading CSV file to define data columns mapping
  "scheme": "identifier,source_phrase,translation,context,max_length"
 }
]

GetText-projekt

"project_id": "projectId"           #open project and go to Resources > Integrations & API > Integration tool
"api_token": "personal-access-token"     #open project and go to Resources > Integrations & API > Integration tool
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://{organization-name}.crowdin.com"

"files" : [
 {
  "source" : "/locale/en/**/*.po",
  "translation" : "/locale/%two_letters_code%/LC_MESSAGES/%original_file_name%",
  "languages_mapping" : {
   "two_letters_code" : {
    "zh-CN" : "zh_CH",
    "fr-QC": "fr"
   }
  }
 }
]

Android-projekt

"project_id": "projectId"           #open project and go to Resources > Integrations & API > Integration tool
"api_token": "personal-access-token"     #open project and go to Resources > Integrations & API > Integration tool
"base_path": "/project-base-path"
"base_url": "https://{organization-name}.crowdin.com"

"files" : [
 {
  "source" : "/res/values/*.xml",
  "translation" : "/res/values-%android_code%/%original_file_name%",
  "languages_mapping" : {
   "android_code" : {
    "de" : "de",
    "ru" : "ru"
   }
  }
 }
]

Opsætningsfil til VCS-integrationer

VCS-integrationer kræver den samme opsætningsfil som CLI-værktøjet, hvilket betyder, at den samme struktur understøttes. Den eneste forskel er, at projektets akkreditiver af sikkerhedsmæssige årsager ikke skal lagres i filoverskriften. Der kan også benyttes to ekstra parametre.

Commit-meddelelsesparameter for VCS-integrationer

Hver gang oversættelser commites, vises standardmeddelelsen “Nye oversættelser {fileName} ({languageName})”. Du kan benytte commit_message-parameteren til at tilføje Git-tags (for at overspringe builds).

Eksempel:

"base_path": "/project-base-path"
"commit_message": "[ci skip]"

"files": [
 {
  "source" : "/resources/en/*.json",
  "translation" : "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%"
 }
]

For at erstatte standard commit-meddelelsen skal du benytte append_commit_message-parameteren med værdien false. Du kan også tilføje to valgfrie parametre: %original_file_name% og %language% for at benytte det relevante filnavn og sprogvariablerne i relation hertil.

Eksempel:

"commit_message": "Fix: New translations %original_file_name% from Crowdin"
"append_commit_message": false

"files": [
 {
  "source" : "/resources/en/*.json",
  "translation" : "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%"
 }
]

Eksportere sprogparameter til VCS-integrationer

Som standard eksporteres alle sprogene. Har du behov for at eksportere nogle bestemte sprog, så benyt parameteren export_languages til at angive disse.

Eksempel:

"base_path": "/project-base-path"
"export_languages": [                  
  "ru", 
  "uk", 
  "ja"
 ]
"files": [
 {
  "source" : "/resources/en/*.json",
  "translation" : "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%"
 }
]

Adding Labels to Source Strings

To add existing or new labels to the source strings, use the labels parameter. Labels will be added to the source strings only during the initial upload to the Crowdin Enterprise project.

The strings uploaded to the Crowdin Enterprise project before the use of the labels parameter won’t be labeled. If you remove the label added during the initial upload directly in Crowdin Enterprise, it won’t be re-added on the next syncs.

The label names can contain any characters except “,”.

Eksempel:

"base_path": "/project-base-path"

"files": [
 {
  "source" : "/resources/en/*.json",
  "translation" : "/resources/%two_letters_code%/%original_file_name%",
  "labels" : [
   "android",
   "emails"
  ]
 }
]

Read more about Labels.

Using One Configuration File for VCS Integrations and CLI

There are cases when it’s necessary to use VCS integration and CLI for one project. Mostly, in this kind of situation, you’d need to have two separate configuration files, one for VCS integration and another for CLI. However, there is a possibility to use a single configuration file for both cases.

Since the VCS integration configuration file doesn’t contain project_id and api_token credentials that are required for CLI, you can pass them directly in the command using the following parameters: -i/--project-id, -T/--token. Alternatively, you may use environment variables for this purpose.

As a result, your command for downloading translations via CLI will look like the following:

$ crowdin download -i {your-project-id} -T {your-token}

Søge assistance

Behov for hjælp til brug af Crowdin-CLI eller evt. spørgsmål? Kontakt Supportteamet.

Var denne artikel nyttig?