Online szerkesztő

Translations are mainly made in the Editor which can be viewed in Comfortable, Side-by-Side, or Multilingual mode. Általában a Kényelmes mód van engedélyezve.

Using the Main menu in the upper-left corner you can switch between files for translations, change translation language, contact manager, switch the view, get help or quit the editor.

Kényelmes mód

Kényelmes mód elsősorban a fordításokhoz használható és négy fő részből áll:

 1. Bal oldalsáv
 2. Középső-felső terület
 3. Középső-alsó terület
 4. Jobb oldalsáv

Editor Sections

Szakasz 1 - Bal oldalsáv

Ebben a szakaszban jelenik meg a karakterláncok listája, és az aktív kiemelésre kerül. A karakterláncok olyan szöveges elemek, amelyek külön szavak, kifejezések vagy mondatok lehetnek. Néhány karakterláncban helyettesítő tokenek (például: {0}, {1} vagy %1) vagy az ICU üzenet szintaxis elemei is előfordulhatnak. Az ilyen elemeket nem kell lefordítani, mivel ezeket a webhely kódsora használja arra, hogy bizonyos információkat dinamikusan beillesszen a karakterláncokba. To work with such strings, you should copy the source string and translate only the real words.

A karakterláncok állapota a következő lehet:

 • Lefordítatlan - lefordítatlan
 • Lefordítatlan többes számú alakok - részben lefordított (abban az esetben, ha néhány többes számú alak nincs lefordítva)
 • Lefordított - lefordított
 • Jóvá nem hagyott többes számú alakok - részben jóváhagyott (abban az esetben, ha néhány többes számú alak nincs jóváhagyva)
 • Jóváhagyott - jóváhagyott
 • Rejtett - rejtett (csak a projektmenedzsereknek és lektoroknak látható)

A karakterláncoknál a következő ikonok is megjelenhetnek:

 • Hozzászólásokkal - a karakterlánchoz hozzászóltak a közreműködők
 • Problémákkal - a karakterlánchoz megoldatlan probléma társul

A HTML, XML, TXT, DOCX, HAML, Web XML és Markdown formátum tartalmának fordítása közben a karakterláncok listája fájl előnézetként jelenik meg. A karakterláncok állapota a következő színekkel van jelölve:

 • Piros - lefordítatlan
 • Világoszöld - lefordítva
 • Zöld - jóváhagyva
 • Szürke - nem fordítandó

Az aktív karakterlánc a sárga színnel kerül kiemelésre.

HTML nézet

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre a fenti nézet kezeléséhez:

 • Alap listanézet - alap lista nézet betöltése. A gomb segítségével válthat a normál módra, és térhet át a listanézetre.
 • Karakterláncok kiemelése - a le nem fordított, lefordított és jóváhagyott karakterláncok kiemelése. A karakterláncok színes kiemelésének be- és kikapcsolására szolgál.
 • Fordítás előnézet - fordítási előnézet megjelenítése. A fordítások előnézetének be- és kikapcsolására szolgál.

HTML nézet opciók

You can search for strings by source text, translations, context, or everything at once. Depending on the content you opened in the Editor, the system will look for matches within the particular opened file or all strings in the project.

To search for strings in the file or the whole project, type your search phrase in the Search in file (Search strings) field. You can also use a keyboard shortcut to switch to the search field (by default, Ctrl+F).

To fine-tune the search results, you can use the following options:

 • Match case – With this option, you will find only the strings written in the same case: for example, if you search for Work and select Match case, the system will find Work, Works, Working but not work.
 • Match whole phrase – With this option, you will find the strings that contain the search phrase only in the original order: for example, if you search for Machine Translation and select Match whole phrase, the system will find Machine Translation, Machine translation, machine translation but not Translation Machine. When Match whole phrase isn’t active, the system splits the search phrase into separate words and searches for matches in the strings in any order.
 • Exact match – With this option, you will find only the strings that exactly match the search phrase: for example, if you search for Work and select Exact match, the system will find Work, work, but not Works or Working.

You can combine Match case with Exact match and Match case with Match whole phrase. Match whole phrase and Exact match are mutually exclusive options.

The search phrase is limited to 128 characters. If you paste a search phrase greater than 128 characters, it will be automatically trimmed down to the maximum allowed limit.

String Search

Filtering Strings

To filter the strings displayed in the left sidebar, click and select the preferred filter option.

Available filter options:

 • Show All – Show all strings from the opened file/folder in the original order.
 • All, Untranslated First – Show all strings from the opened file/folder. Untranslated strings are displayed at the top of the list, then translated strings, and the approved ones are displayed at the bottom of the list.
 • Untranslated – Show only strings without any translations.
 • Need to Be Voted – Show already translated strings.
 • Not Approved – Show strings that are already translated but not yet approved by a proofreader.
 • Approved – Show only strings with approved translations.
 • QA issues – Show strings with no QA issues or with unresolved QA issues in the current language.
 • Machine Translation – Show strings that are translated by TM or MT suggestions without changes. Often such strings need additional review.
 • With Comments – Show strings that have comments.
 • With Unresolved Issues – Show strings with unresolved issues in the current language or all languages.
 • Hidden – Show strings that are hidden from translators. Strings can be hidden by project managers or hidden automatically by Crowdin Enterprise when they are marked as duplicates.
 • Advanced Filter – Filter that allows configuring own filtering and sorting parameters.

Karakterlánc szűrő

Verbal Expressions

The Verbal Expression section implements a regular expression search. You can set specific search parameters for strings in your project. For example, you can search for all strings that begin with capital letters and have no dots at the end or contain a date.

Note: When you enable verbal expressions, you can't use regular string search.

For example, if you’d like to extract all strings that start with a capital letter and have a dot at the end, your expression might look like this: start "true", range "A,Z", anything, range "a,z,A,Z,0,9", limit "1,50", then ".", end "true"

Let’s break down the expression above:

start "true" – indicates the beginning of the string.
range "A,Z" – means that your string starts with characters ranging A-Z.
range "a,z,A,Z,0,9" – means that your string might include characters ranging a-z and/or A-Z and/or 0-9.
limit "1,50" – means that the length of the string is between 1 and 50 characters.
then "." – means that your string ends with a dot.
end "true" – indicates the end of the string.

Here are some other use case examples of how you can use Verbal Expressions:

 • Strings that contain URLs: then "http", maybe "s", then "://", maybe "www.", anythingbut " "
 • Strings with %s and %d placeholders: then "%", anyof "s,d"
 • Strings with variables enclosed with double curly brackets: then "{{", range "a,z", then ".", range "a,z", then "}}"

To configure a verbal expression, use the following expression syntax.

Clicking icon  will help to view the strings with corresponding workflow statuses. In every project, strings move from one workflow step to the next one. There are two statuses ToDo and Done.

Status filter

Szakasz 2 - Középső-felső terület

A fő munkaterület, a forrás-karakterlánccal a tetején és alatta a fordítási területtel. A fordítás hozzáadásához ki kell választania a karakterláncot a bal oldali szakaszból, ezután az megjelenik a központi Forrás-karakterlánc szövegmezőben.

Text for translation

Ezen a területen jelenik meg a karakterlánc szövegösszefüggése is. A szövegösszefüggés lehet technikai részlet, annak magyarázata, hogy a sor hol jelenik meg az adott termékben, vagy képernyőkép, amely megmutatja a karakterlánc helyét a felhasználói felületen. Ha a forrás-karakterlánchoz nincs szövegösszefüggés, és nem világos, hogyan kell lefordítani, kattintson Kérelem lehetőségre, így a projektmenedzsert értesítjük, hogy további magyarázatokra van szükség.

Összefüggés kérése

Néhány karakterláncban aláhúzott szavak vagy kifejezések jelenhetnek meg. Ez azt jelenti, hogy a szó vagy kifejezés a projekt terminológiájához tartozik, és azt a kifejezéshez tartozó leírás szerint kell lefordítani. A pontos fordítás érdekében megtekintheti az adott kifejezéshez tartozó magyarázó leírást. Ehhez vigye az aláhúzott szöveg fölé az egeret, vagy menjen a jobb oldali sáv Kifejezések szakaszába.

Néhány kifejezés fordítással is rendelkezik. A korábban lefordított kifejezések növelik a projekt szövegének következetességét. A kifejezés fordításának újbóli felhasználásához kattintson az aláhúzott kifejezésre, és annak fordítása megjelenik a fordítási mezőben.

Terminológia

Írja be a fordítást az eredeti szöveg alatti mezőbe, majd kattintson a Mentés gombra. Automatikusan átirányításra kerül a következő karakterlánchoz.

Fordítás mentése

Plural Forms

Néhány karakterláncnak többes számú alakja is lehet. A nyelv függvényében a többes számú alakok száma változhat. Például a kínai nyelvben egy többes számú alak van, az angolban kettő, és van olyan nyelv amelynek akár hat többes számú alakja is lehet. Crowdin a többes számú alakok esetén a CLDR Nyelvek többes számainak szabályai szerint működik.

Read more about CLDR Language Plural Rules.

Ha egy karakterláncnak több többes számú alakja van, akkor a karakterlánc minden variációja megjelenik abban a szakaszban, ahol a fordítást írja. Adja meg a fordításokat a megfelelő lapon, amelyek a célnyelv többes számú formáját ábrázolják.

Többes lapok

Előfordulhat, hogy automatikus minőség-ellenőrzési (ME) felugró üzeneteket is kap a fordítási pontatlanságok elkerülése érdekében. Például értesítéseket láthat az írásjelek inkonzisztenciájáról, a szóköz eltérésről, a hiányzó változókról és egyebekről.

ME figyelmeztetés

Clicking icon in the top right allows you to:

 • Karakterlánc URL másolása az adott karakterlánc egyedi hivatkozással való eléréséhez, vagy a kollégáival való megosztáshoz.
 • a Fordítási előzmények elérése a karakterláncon elvégzett összes módosítás megtekintéséhez. A fordítási ablakban a Fordítás maximális hossza korlát is megjelenik, ha túllépésre kerül.

Szakasz 2

A fordítási mezőben elérhető további gombok:
Copy Source - Forrás másolása. Ezzel megtarthatja a kezdeti helyettesítő kódok vagy ICU üzenet szintaxis elemek karakterlánc-struktúráját a szövegek fordításakor.
Fordítás törlése - Törlés. Ennek segítségével törölheti gyorsan az egész fordítási javaslatot.
Szövegkijelölési mód - Szövegkijelölési mód. Ennek segítségével másolhat szövegrészletet a Fordítási memóriából (FM) vagy a Gépi fordításokból (GF).

Szakasz 3 - Középső-alsó terület

Ez a rész tartalmazza a fordítás során hasznos forrásokat:

 • A többi projekttag fordításai
 • Fordítási Memória (FM) javaslatok
 • Gépi fordítás (GF) javaslatok
 • Más nyelvek fordításai

Kattintson az egyik javaslatra, az automatikusan megjelenik a fordítási mezőben. Tekintse meg a saját javaslatai alapjaként.

To quickly copy the TM or MT suggestion to the translation field and save it, click Use and Save icon on the desired suggestion.

Az Egyéb nyelvek szakaszban nézheti meg a más célnyelvekre történt fordításokat. Ez hasznos lehet a több nyelvet beszélő emberek számára, valamint egy nyelv dialektusainak fordításánál is.

Egyéb nyelvek

Ha azt látja, hogy már van egy helyes javaslat, szavazzon rá. A több fordításra való szavazáshoz sokkal kényelmesebb lenne átváltani az Egymás melletti módra.

Szavazás

Ha Ön lektor és egynél több fordítást szeretne felülvizsgálni és jóváhagyni — váltson az Egymás melletti módra.

Szakasz 4 - Jobb oldalsáv

Megjegyzések

A Hozzászólások fül segítségével vitathatják meg a forrásszöveg jelentését, vagy egyéb hozzá kapcsolódó kérdéseket. Javasoljuk, hogy a projekt forrásnyelvét használja, így más fordítók is megérthetik. Használja a “@” és felhasználónevet, hogy az üzenetet az adott személyhez intézze (említés).

Megjegyzések

Reporting Issues

Additionally, in the Comments tab, you can report the issues regarding the source strings or translations to the project managers by selecting the Issue checkbox.

Available issue types:

 • General question – General question related to the source string or its translations.
 • Current translation is wrong – The translation added to the source string is incorrect and requires correction.
 • Lack of contextual information – The meaning of the string isn’t clear and requires additional clarifications.
 • Mistake in the source string – The source string text contains typos or any other mistakes.

All strings with unresolved issues could be filtered using the With Unresolved Issues options.

Read more about Filtering Strings.

Probléma

The issues are reported to the project managers to correct mistakes or add context and resolve the issues. A saját bejelentett problémáját Szerkesztheti, Megoldottnak jelölheti, vagy Törölheti a problémája fölé menve.

Probléma opciók

If the project owner or managers configured the integration with Jira, all reported issues will be directed to the Jira dashboard for further processing and resolution without the need to visit Crowdin Editor.

Read more about Jira Integration.

Exchanging Comments with External Organizations

If you need to discuss a string translation with people outside of your organization (e.g., with an assigned vendor team), you can select the Shared option when creating a comment in the Editor. The same way translators on the vendor side can mention your team to clarify some context or report typos in the source text. This option enables cross-organization communication and allows to resolve any issues that might require a prompt response. All the other comments created without an enabled Shared option will remain available only to the members of your organization.

Exchanging Comments with External Organizations

FM keresés

By going to the Search TM tab, you can check for all the available translations from Translation Memory that is the vault of translations uploaded to the system by project managers.

The Search TM tab provides the following options:

 • Source – Search for matches in a source language.
 • Target – Search for matches in target languages.
 • Guess translation – Highlight probable translation of a search phrase.
 • Numeric equivalence – Match digits from a search phrase with any other digits.

Additionally, to maximize your search results, you can use the following wildcards with your search phrase:

Type an asterisk (*) to find words where the end or beginning may be different.
Example: any* finds any, anyway, anything
Example: *way finds way, anyway, highway

Type a plus sign (+) to find words where the end or beginning must be different.
Example: any+ finds anyway, anything, anywhere, except any
Example: +way finds anyway, highway, someway, except way

Type a minus sign (-) to exclude words from your search.
Example: Save -as

Use quotation marks to find the exact combination of words.
Example: “Save as”

FM keresés

Kifejezések

A Kifejezések lapon megtekinthető a karakterlánchoz rendelkezésre álló jelenlegi szójegyzék (ha van). You can also search for the terms in project glossary.  If the specific term is not available in the project’s glossary, the system will show you Wikipedia explanations.

Kifejezések

Egymás melletti mód

Az egymás melletti módban a fordítók szintén fordíthatnak, bár ez az üzemmód többnyire a legjobb fordítás kényelmes szavazására szolgál, míg a menedzserek és a lektorok ebben a nézetben jóváhagyhatják a legjobb fordításokat.

To switch to the Side-by-Side mode, click on the Main menu in the upper-left corner and choose View > Side-by-Side.

Fordítóknak

A szavazáshoz kattintson a plusz jelzésre ha tetszik a fordítás, vagy a minusz -ra ha a fordítás nem tűnik jónak. Translations that get the most positive votes will then appear on the top of all the translations available for the string.

Egymás melletti mód szavazás

Lektoroknak

Review the translations to make sure they are ready for export and click Approve icon next to the suggestion to approve each translation separately.

Az összes vagy néhány karakterlánc egyidejű jóváhagyásához jelölje be a bal oldali jelölőnégyzeteket, majd kattintson a Jóváhagyás gombra.

Egymás melletti mód lektorálás

Note: Make sure to enable QA checks to help you find strings that require review. A feltárt problémák piros színnel lesznek kiemelve a lefordított karakterláncok alatt, melyek felülvizsgálatra szorulnak.

ME problémák

Suggesting Translations

Ha egy másik fordítást javasol, kattintson a megváltoztatni kívánt szövegre és kattintson a Mentés gombra. A fordítás hozzáadódik a többi javaslat listájához.

Javaslat mentése

Translation Approvals

Each translation can be approved either once or multiple times by multiple proofreaders and project members with manager permissions (or higher). Once a translation is approved at least once, it will be displayed as such on all workflow steps of a project.

Multiple Approvals

If necessary, a proofreader or project member with manager permissions (or higher) can edit the list of approvals for translations approved twice and more by removing approvals one by one or all at once.

To edit the list of approvals, follow these steps:

 1. Open the needed string in the Editor.
 2. Click on the profile pictures of the proofreaders that approved a translation.
 3. Click Edit.
 4. Click Remove all or click next to the approval you’d like to remove.
 5. Click Done.

Removing Approvals

The translations with the highest number of approvals have the highest priority. They will be displayed at the top of the translation list in the Editor and used on translation download.

When a string has more than one translation, the translation list is formed based on the following priority:

 1. Translation with the highest number of approvals – Among translations approved multiple times, the translation with the highest number of approvals has a top priority.
 2. Translation with the last added approval – Among translations approved only once, the translation with the last added approval has a top priority.
 3. Most voted translation – Among translations that don’t have approvals, the translation with the highest number of votes has a top priority.
 4. Last added translation – Among translations that don’t have approvals or votes, the last added translation has a top priority.

Multilingual Mode

The multilingual mode provides similar features as in the side-by-side mode and allows multilingual translators and proofreaders to work with multiple languages at the same time. You can select up to ten languages to work with simultaneously. The right panel shows the string’s translations of the language you’re entering a translation for or the one that was selected last.

Multilingual Mode

To switch to the multilingual mode, click on the Main menu in the upper-left corner, choose View > Multilingual, select the languages you’d like to work with, and click Apply.

To add new languages or remove some of the earlier selected ones, click on the Main menu in the upper-left corner, choose Language, alternatively click on the Languages in the upper-left corner, then do the necessary modifications to the language list and click Apply.

For Proofreaders

The proofreading process works mainly the same way as in side-by-side mode, except when approving or removing approvals for all or a couple of the strings at once, the system performs the action for all languages selected for the multilingual mode.

Using Filter in Multilingual Mode

When using filter options in multilingual mode, the system will show strings that meet the selected criteria for at least one of the selected languages.

This behavior applies to the following filter options:

 • Lefordítatlan
 • Not Approved
 • Jóváhagyott
 • ME problémák
 • Gépi fordítások
 • Advanced Filter > Translations updated
 • Advanced Filter > Translations > Partially translated (plurals)
 • Advanced Filter > Translations > Same as source string
 • Advanced Filter > Votes

Jobbról balra (RTL) nyelvek fordítása

When translating between LTR and RTL languages, some elements in the translation field in the Editor might not be displayed the same way as they will be once exported.

To be sure that RTL translations will be displayed correctly in the exported file, we recommend making translations the following way:

 1. Click under the source text (or Alt+C key combination).
 2. Fordítsa le a forrásszöveget a célnyelvre.
 3. Leave variables, tags, etc. unchanged in the translation, even if they look wrong. They will be in the right positions in the exported file.

Javaslat mentése

For cases when you need to provide bidirectional translations (e.g., strings with placeholders), we recommend using the Unicode Table app, with the help of which you can copy and paste right-to-left and left-to-right marks to the translation field, changing the direction of text where needed.

Javaslat mentése

Szerkesztő beállításai

To open the Editor settings, click in the right upper corner.

Beállítások

A Szerkesztő beállításai a következő beállításokat tartalmazzák:

 • Fordítási memória javaslatok – meghatározhatja a minimális egyezési arányt (százalékban) a fordítási terület alatt megjeleníthető fordítási memória javaslatokhoz.
 • Kompakt karakterlánc nézet – ha engedélyezve van, akkor a hosszú karakterláncoknak csak a kezdete jelenik meg a karakterláncok listájában.
 • ME vizsgálatok – ha engedélyezve van, egy figyelmeztető felugró üzenet jelenik meg minden alkalommal, amikor valamilyen pontatlansággal próbál fordítást menteni (írásjel/jelölő/szóköz eltérés, hiányzó változók, stb.)
  Érvényesítők

 • Auto-kiegészítés – ha engedélyezve van, egy előugró ablakban megjelennek a a fordítási javaslatok és a fordítás automatikus befejezése a fordítás beírása közben.
 • Auto-approve – if enabled the translations added by proofreaders or members with higher permissions are automatically approved.
 • HTML jelölők megjelenítése – a Megjelenít vagy Elrejt opciók közül választhat, mely az összes HTML jelölőre érvényes. Ha az Automatikus opciót választja, a jelölők rejtettek a HTML, Haml, XML, Web XML, Markdown és Docx fájlokban, de megjelenítésre kerülnek az egyéb fájlformátumokban. Ha a jelölők el vannak rejtve, akkor valami hasonlóra számíthat:
  <a href="https://sample.com">Sample</a>
  

  helyett a következő jelenik meg:

  <0>Sample</0>
  
 • Color Theme – set the Light or Dark theme, or select Auto to allow the Editor to set the theme based on your device system settings.
  Beállítások

Hasznos tippek

Gyorsbillentyűk

A gyorsbillentyűk használatával gyorsan végezhet el műveleteket a szerkesztőben. A jobb felső sarokban található billentyűzet ikonra kattintva ellenőrizze a billentyűparancsok listáját. A legtöbb gyorsbillentyű személyre szabható. Kattintson a szükséges billentyűkombinációra, majd módosítsa azt a billentyűzete segítségével.

Gyorsbillentyűk

Könnyű hozzáférés a leggyakrabban használt menüpontokhoz egy kattintással:

 • Nyelv – kattintson a jelenlegi nyelvre (Francia az alábbi képernyőképen)
 • Fájlok – kattintson a jelenlegi fájlnévre (impact.xml az alábbi képernyőképen)
 • Editor Mode – click on the current step (Translate in the below screenshot)
  Gyors hozzáférés

Hasznos lehetőségek a forrásszavakhoz

Egy adott szó vagy kifejezés Fordítási memóriában lévő javaslatainak ellenőrzéséhez jelölje ki azt a forrás-karakterláncban, és válassza az FM keresés lehetőséget a megjelenő menüből. A projekt terminológiájában és a Wikipédiában is rákereshet a szóra vagy a kifejezésre.

Megjegyzés: Kifejezés létrehozása lehetőség csak a menedzserek számára érhető el.

Kifejezés keresése

Váltás másik fájlra

A karakterláncok más fájlokból történő fordításához kövesse az alábbi lépéseket:

 1. Click on the Main menu or click on the current file name in the upper-left corner.
 2. Válassza a Fájl > Megnyitás lehetőséget.
  Open file
 3. Válassza ki a szükséges fájlt, majd kattintson a Megnyitás gombra. Alternatívaként csak kattintson duplán a kívánt fájlra.
  Choose file

To see all strings of the project, click on the Main menu in the upper-left corner, go to File > All Strings. Alternatively click on the current file name in the upper-left corner > All Strings.

Csere a Javasolt fordításokban

Könnyen megtalálhatja és lecserélheti a javasolt fordításokat a Csere a fordításokban szolgáltatással.

A korábban hozzáadott fordítások újakra történő módosításához kövesse az alábbi lépéseket:

 1. A Projekt oldalon válassza ki a kívánt nyelvet.
 2. Kattintson az Összes karakterlánc > Fordítás elemre, vagy válasszon egy fájlt a fordításhoz.
 3. Click on the Main menu in the upper-left corner.
 4. Menjen a Fájl > Csere a fordításokban lehetőségbe.
  Csere a fordításokban
 5. Insert the word, phrase, or sentence you want to substitute and the text to replace it with.
  Szöveg beszúrása
 6. Click Preview to find the strings that will be replaced.
  Előnézet
 7. Jelölje ki a kicserélni kívánt fordításokat, majd kattintson a Csere a kijelöltekben elemre a befejezéshez.

Irányított szűrő

You can create a custom filter of strings by clicking the Filter strings icon and choosing Advanced Filter option.
You can choose multiple filter parameters (e.g., strings added, strings updated, translations updated, Labels and more) based on your specific needs to sort the strings. Ez segíthet a szükséges információk gyorsabb megtalálásában.

In the below screenshot, you may see the strings are filtered by Translations updated interval, the Labels that the filtered strings should be marked with, the Comments, Visibility, and Approved by parameters as well as sorted by Alphabet in Descending order.

Irányított szűrő

Szövegösszefüggés elrejtése az Egymás melletti módban

A szövegösszefüggés alapértelmezetten megjelenik. Az Info ikon segítségével elrejtheti a szövegösszefüggést és egyéb információkat, például a fordítás vagy a jóváhagyás dátumát, a javaslatok szerzőit. Szövegösszefüggés nélkül a karakterláncok kevesebb helyet foglalnak a képernyőn.

Összefüggés elrejtése

Feladatok a Szerkesztőben

Amint a fordító vagy a lektor egy hozzárendelt feladatot kapott, a feladat minden részletét elérheti a szerkesztőből:

 1. A feladat neve az eszköztár tetején jelenik meg.
 2. A szűrők és a keresések csak az adott feladatra vonatkoznak.
 3. Task details can be accessed by clicking the menu on the upper-left corner.

A Feladat menü a következő összetevőket és szolgáltatásokat tartalmazza:

 • név, határidő, nyelv, és a feladat típusa
 • lehetőségek az adott feladat fordításainak letöltésére és feltöltésére
 • az adott feladatból való kilépés lehetősége (“Kilépés a szerkesztőből” gomb) és visszatérés a feladatlistához Feladat menü

Hasznos volt ez a cikk?