Filhåndtering

For det meste udføres filhåndtering fra fanen Projektindstillinger, Filer.

Filprioriteringer

Er der filer, som kræver oversættelse før andre, kan du opsætte prioriteter for disse. Klik på en pilikonet ved siden af en af disse filer, hvis du vil ændre dens prioritet (Lav, Normal, Høj).

Tilføjelse af yderligere titler til filer

Efter upload kan du tilbyde oversættere mere beskrivende titler til dine filer. For at gøre dette, dobbeltklik på den relevante fil og angiv en passende titel. Bemærk, at denne titel kun vises i Crowdin-UI’en og ikke omdøbe den faktiske fil.

Kontrol af fremskridt

Du kan tjekke oversættelses- og godkendelsesprocessen for hver fil. Vælg først den ønskede gren, mappe eller fil. Højreklik derefter og vælg Fremskridt. For at se, hvor mange ord, som er oversat og godkendt, så lad markøren svæve over fremdriftslinjen. For at åbne den valgte fil i redigeringsværktøjet, så klik på det ønskede sprog.

Omdøbning af filer

For at ændre filens navn. så klik på trepriksknappen ved siden af den ønskede fil og klik derefter på Omdøb.

Upload af kildefiler

Har du tilføjet nogle nye strenge til en af kildefilerne, så opdatér den for at gøre nyligt tilføjede strenge synlige for oversætterne. Klik på Opdatering og vælg den nye fil.

Er nogle af kildestrengen blev ændret, viser systemet et dialogvindue med en liste over disse strenge. Du kan vælge, hvilke eksisterende oversættelser du vil beholde uden ændringer eller slette, og om du vil beholde eller fjerne godkendelser.

Gendanne foregående versioner

Hver gang du opdaterer kildefilen, oprettes en ny revision. For at gendanne den foregående filversion, så klik på nummeret ved siden af filen i kolonnen Revision. Vælg den dato, du vil gendanne din fil til, og klik på Gendan.

Fileksportindstillinger

Angiv et filnavn eller en fuld sti til arkivet. Benyt pladsholdere til at angive strukturen af eksporteret indhold.

F.eks. kan kildefilen Resources.resx omdøbes til Resources.uk-UA.resx inden den integreres med programmet. For at gøre dette, opsæt det Resulterende filnavn, når eksporteret til flg.: Resources.%locale%.resx.

Sprogkoder i Eksportindstillinger

Er dit projekt oversat til flere dialekter på samme sprog, og vil du benytte %two_letters_code% eller %three_letters_code% variabler, så anbefales det at opsætte sprogmapping. Dette anbefales, da visse sprog og deres dialekter kan dele samme sprogkode, hvorfor sådanne filer overspringes under eksporten.

Under fileksporten tilføjes Crowdin-sprogkoder som standard. For at benytte tilpassede koder til bestemte sprog i hele projektet, så opsættes Sprogmapping.

Strengehåndtering

Indeholder visse strenge data, som ikke skal oversættes (f.eks. parametre, øvrigt tekniske indhold), kan disse skjules for oversættere. For at gøre dette:

  1. Gå til fanen Projektindstillinger, Strenge
  2. Vælg de ønskede strenge
  3. Klik på Skjul

Derudover er der mulighed for at tilføje kontekst til strengen, redigere kildetekst (kun for *.CSV-filer) og indstille oversættelsens længde på oversattelsen. Overskrides den foruddefinerede længde på en oversættelse, så meddeler systemet oversætteren, at oversættelsen skal være kortere.

Se også

Var denne artikel nyttig?