Avanceret projektopsætning

Projektindstillinger kan opsættes jf. egne behov via fanen Indstillinger.

I afsnittet Navngivning kan der ændres projektnavn, tilføjes en offentlig beskrivelse og vises socialmedieknapper.

Navngivning

Fortrolighed

I afsnittet Fortrolighed foretrukne fortrolighedsindstillinger angives vha. flg. valgmuligheder:

 • Projektsynlighed

  • Offentligt projekt – enhver bruger kan søge efter og deltage i det.
  • Privat projekt – kan ikke findes via søgemaskiner og Crowdin-søgning, kun inviterede brugere kan deltage i det.
 • Vælg indstillingen Kræv tofaktorgodkendelse for alle projektmedlemmer, hvis projektdeltagere skal aktivere tofaktorgodkendelse under Kontoindstillinger > Adgangskoder og Forbindelser-fanen for at kunne tilgå det private projekt.

 • Deltagelse i modereret projekt Vælg, hvorvidt brugere skal indsende en anmodning for at deltage i det foretrukne sprogs oversættelsesteam. Efter gennemgang kan en projektadministrator eller korrekturlæser godkende/afvise anmodningen. Efter tilmeldingen til projektet, vil flersprogede oversættere kunne indsende nye anmodninger om at deltage i oversættelsesteams på andre målsprog.

 • Tillad offlineoversættelse Vælg, hvorvidt oversættere skal kunne downloade kildefiler for offlineoversættelse og uploade færdige oversættelser retur til projektet. Uanset denne indstilling, kan Projektejer og administratorer altid downloade kilder og uploade oversættelser.

 • Tillad korrekturlæsere at tilgå skjulte strenge Vælg om korrekturlæsere skal kunne behandle skjulte strenge. Uanset denne indstilling, kan projektejere og administratorer altid behandle med skjulte strenge.

Fortrolighedsindstillinger

Badges

Indlejr badges på webstedet eller i README for at dele lokaliseringsforløbet for projektet.

Badges

Kildesprog

Skal projektkildesproget ændres, så vælg det nyt sprog fra rullelisten.

Her er et par punkter, som man bør være opmærksom på ved skift af projektkildesproget:

 • Bemærk, at der kan optræde flertalsformsuoverensstemmelser for importerede strenge afhængigt af det nye kildesprog. Visse flertalsformer kan f.eks. ikke vises i Redigeringsværktøjet, eller visse flertalsoversættelser anvendes måske i andre ifm. oversættelseseksport. Det anbefales at opdatere kildefilerne, hvis det nye kildesprog har andre flertalsformer end det oprindelige.
 • Havde Redigeringsværktøjet en åben browser-fane under kildesprogopdateringen, kan det være nødvendigt at opfriske den for at effektuere ændringerne og fortsætte med oversættelsen på det nye kildesprog.

Kildesprog

Parameterunificering

Såfremt projektet indeholder både Android XML-filer og iOS-strenge/XLIFF, kan Variabelunificering aktiveres, hvorefter systemet omdanner variabler til et ensartet udseende. Med den aktiverede valgmulighed Variabelunificering, vil f.eks. både Android-strengen Hej, %s! og iOS-strengen Hej, %@! optræde som: Hej, [%s]! i Redigeringsværktøjet. Denne indstilling er især nyttig, når der arbejdes med TM, da TM-forslag fra Android XML og iOS-strenge vil være gensidigt udskiftelige. Systemet vil ved eksport transformere parametrene i oversættelserne tilbage til originalformatet. Denne valgmulighed anvendes kun til formaterne for Android XML og iOS-strenge.

Parameterunificering

Gem kontekstinformation i filerne

Er indstillingen Gem kontekstinformationer i filerne aktiveret, vil kontekst og max.length tilføjet i Crowdin være synlig i de downloadede filer. Denne indstilling anvendes kun til formaterne CSV, Android XML, iOS-strenge og RESX.

Bemærk: For iOS-strenge og RESX-formater anvendes denne indstilling delvist (dvs., kun den i Crowdin tilføjet kontekst vil være synlig i de downloadede filer).

Gem kontekstinformation i filerne

Dubletstrenge

Indeholder projektet dubletstrenge, kan der vælges, hvorledes systemet skal håndtere disse:

 • Vis – oversættere håndterer hver forekomst (streng) individuelt. Dubletstrenge skjules ikke.
 • Vis, men auto-oversæt dem – Dubletstrenge auto-oversættes, men forbliver synlige for oversættere. Når strengen er oversat, deles dens oversættelse automatisk til dubletterne. Oversættere kan, om nødvendigt, gennemgå og omsætte disse strenge.
 • Vis inden for en versionsgren (alm. detektering) – dubletter skjules kun mellem versionsgrene.
 • Vis indenfor en versionsgren (strikd detektering) – dubletter skjules kun mellem versionsgrene.
 • Skjul (alm. detektering) – alle dubletter deler den samme oversættelse.
 • Skjul (striks detektering) – alle dubletter deler den samme oversættelse.

Alm. detektering af dubletter - ved strengsammenligninger tager Crowdin kun kildetekster i betragtning. Striks dubletdetektering - ved strengsammenligninger tager Crowdin både strengidentifikatorer (nøgler) og kildetekster i betragtning.

Indeholder kildefilerne strenge med åbenlyse identifikatorer (nøgler), er det bedre at bruge en striks version af Dubletstrenge-indstillingerne. I andre tilfælde kan en almindelig bruges.

Dubletstrenge

Maskinoversættelseforslag

Er indstillingen Vis Maskinoversættelsesforslag aktiveret, vises maskinoversættelsesmotorer såsom Microsoft Translator, Google Translate o.a. i Redigeringsværktøjet. Projektetejeren skal opsætte maskinoversættelsesmotorer inden brug heraf.

MT-forslag

Tillad projektmedlemmer at håndtere Ordlisteudtryk

Er indstillingen Tillad projektmedlemmer at håndtere ordlisteudtryk aktiveret, vil oversættere og korrekturlæsere kunne føje nye ordlisteudtryk til projektet. Projektejer og administratorer kan altid, uafhængigt af denne indstilling, tilføje og redigere ordlisteudtryk.

Tillad Tilføjelse af Ordlisteudtryk

Ordoptælling

Den foretrukne måde, hvorpå Crowdin skal tælle ord i projektet, kan angives via valgmuligheden Ordtælling. Specifikt gælder det, hvorvidt HTML-tags skal tælle som regulære ord eller ej. Crowdin betragter som standard HTML-tags som alm. ord for hovedparten af understøttede formater, undtagen de flg.: HTML, Front Matter HTML, HAML, MD, Front Matter MD, XML, WEBXML, IDML, XLIFF, XLIFF 2.0, ADOC, DOCX, MIF, DITA.

 • Auto (standard) – afhængigt af kildefilformatet, tælles HTML-tags som alm. ord eller overspringes.
 • Tæl tags – alle HTML-tags tæller som alm. ord.
 • Overspring tags – ingen HTML-tags tælles.

Ændres ordtællingsvalgmuligheden, vil kun nyligt uploadede ord blive talt iht. de nye kriterier. Det anbefales derfor at opsætte de foretrukne ordtællerindstillinger inden upload af kildefiler til projektet.

Ordoptælling

Eksport

Crowdin benytter som standard kildetekster til de uoversatte strenge under eksport af oversættelser. Eksportindstillinger kan opsættes via flg. indstillinger:

 • Overspring uoversatte strenge – kun oversatte strenge medtages i de eksporterede oversættelsesfiler.

  Denne indstilling fungerer på tre forskellige måder, afhængigt af filformatet. For tekstformaterede dokumenter anvendes denne indstilling ikke, da manglende tekster kan gøre downloadede filer ulæselige. Andre eksporteres med tomme værdier. For den tredje filkategori fjernes uoversatte strenge helt fra de eksporterede oversættelsesfiler.

  Valgmulighed ikke anvendt Uoversatte strenge eksporteret med tomme værdier Uoversatte strenge fjernet
  DOCX, IDML, DITA, ADOC, MD, MediaWiki, TXT, HAML, HTML, assets, FM MD, FM HTML, Contentful JSON, SVG JSON (med indlejret struktur), PHP, XLSX, CSV, FJS, RC, XAML, XML, Web XML, TypeScript, JS, TOML, QT TS, i18next JSON, gettext PO, FLSNP, Coffee Android XML, macOS/iOS Strings, Stringsdict, Chrome JSON, JSON (without nested structure), YAML, XLIFF, XLIFF 2.0, ARB, DTD, RRC, GO JSON, Flex, Joomla INI, Maxthon, Java Properties, Play Properties, Java Properties XML, RES JSON, RESW, RESX, SBV, STR, STF, VTT, WXL, VDF, FBT JSON
 • Overspring uoversatte filer – kun oversatte filer medtages i det eksporterede oversættelsesarkiv.

Bemærk: er denne indstilling aktiveret, tilsidesættes indstillingen Overspring uoversatte strenge.
 • Eksportér kun godkendte oversættelser – kun oversatte tekster, som godkendt, medtages i eksporterede oversættelsesfiler.
 • Auto-udfyld regionaldialekter – nyttigt, når projektet oversættes til sprogdialekter (f.eks. argentinsk-spansk). Oversættelser fra spansk kopieres automatisk til uoversatte strenge på argentinsk-spansk under download.
 • Tilføj tilpassede sprogkoder – brug tilpassede sprogkoder til de eksporterede oversættelsesfiler. Dette vil bevare den eksporterede filstruktur ensartet.

Eksportindstillinger

Tilføjelse af tilpassede sprogkoder

Følg disse trin for at tilføje sprogassociering:

 1. Åbn projektet og gå til fanen Indstillinger.
 2. Scroll down to the Export section.
 3. Click Language Mapping.
 4. Choose the necessary language and placeholder.
 5. Add custom code.
 6. You can map as many languages as you need. Click Add Mapping to add another custom code.
 7. Klik på Gem.

Sprogtilknytning

Bundles

In the Target Files Export section, you can add and configure bundles for exporting sets of strings in one of the selected formats. In simple words, bundles are the translation files that include sets of strings formed based on the specified patterns in the project settings. By default, you can choose from the following three formats: XLIFF, Android XML, and iOS Strings. Additionally, you can add more target file formats by installing respective applications from the Crowdin Marketplace.

De mest almindelige anvendelsesscenarier er flg.:

 • You can upload a single source file (e.g., Android XML) to your project, translate it and then, using bundles, export translations for multiple platforms (e.g., Android XML for the Android app, iOS strings for the iOS app, JSON for the web app, etc.).
 • You can have a single spreadsheet (e.g., XLSX or CSV) where you store source strings for all platforms your app is developed for, and each string is labeled with a respective label. Upload this file to your project, translate it, and then create separate bundles for multiple platforms using a combination of source file paths and string labels.
 • You can export specific sets of strings for offline translation in XLIFF format and then upload finished translations back to Crowdin.

Configuring Bundles

To configure a bundle, follow these steps:

 1. Åbn projektet og gå til fanen Indstillinger.
 2. Scroll down to the Target Files Export section.
 3. Click Add bundle.
 4. In the appeared dialog, select the file format you’d like your strings to be exported in. To add other formats, install the respective applications from our Marketplace.
  Note: You can select only one format at once within a single bundle.
 5. Specify the source and translated file paths. If needed, you can add multiple source path patterns using . In the right panel, you can preview the structure of the source and translation files based on the specified paths.
 6. (Optional) You can specify labels in the Labels field to filter strings that will be included in the bundle. Read more about Labels.
 7. (Optional) To ignore some folders or files, click Add ignored pattern, specify the respective pattern for them, and Crowdin will skip these specific files or folders during the bundle generation. If needed, you can add multiple ignore patterns using .
 8. Klik på Gem.

Create bundle

Downloading Configured Bundles

You can download configured bundles either via your project’s Home tab or the Settings tab.

To download configured bundles via the Home tab, follow these steps:

 1. Åbn projektet og gå til fanen Hjem.
 2. Click on the drop-down toggle on the Build & Download button.
 3. Click on the needed bundle in the Bundles section.

Download bundle from the Home tab

To download configured bundles via the Settings tab, follow these steps:

 1. Åbn projektet og gå til fanen Indstillinger.
 2. Scroll down to the Target Files Export section.
 3. Click Build towards the needed bundle.

Download bundle from the Settings tab

The system will build and download a ZIP archive with folders for each of the project’s target languages containing the translation files of the selected format.

Note: The download of the configured bundles works independently of the full project build download.

Editing Bundles

To edit configured bundles, follow these steps:

 1. Åbn projektet og gå til fanen Indstillinger.
 2. Scroll down to the Target Files Export section.
 3. Click towards the needed bundle and select Edit. Alternatively, just double-click on the needed bundle.
 4. Make the necessary edits and click Save.

Edit bundle

Deleting Bundles

To delete bundles, follow these steps:

 1. Åbn projektet og gå til fanen Indstillinger.
 2. Scroll down to the Target Files Export section.
 3. Click towards the needed bundle and select Delete.
 4. Confirm the deletion by clicking Delete in the appeared dialog.

Delete bundle

Oversættelseshukommelse (TM)

Oversættelses Hukommelse aktiveres automatisk for hvert enkelt projekt. Which means that the approved or the latest translation for each string is stored under the project’s Resources > TM.

 • Enable Auto-Substitution – the feature substitutes the non-translatable elements (such as tags, HTML entities, placeholders, numbers and more) in translations suggested by TM by the ones used in the source text. Improves TM suggestions applied during pre-translation and the ones shown as translation suggestions in the Editor. Improved suggestions are included in the Translation Costs report and the ones that can be improved are included in the Costs Estimation report.
 • Use the global Translation Memory – translators will have access to the Global Translation Memory, where all translations from the projects with this feature enabled are stored.
Note: once this option is enabled, translations made in this project will be also added to the Global Translation Memory, that anyone at Crowdin can have access to.

Oversættelseshukommelse (TM)

Notifikationer

 • Notify translators about new strings – translators will receive an email notification about newly added content for translation each time after the update. The Receive emails option should be activated in the translator’s profile.
 • Notify project managers about new strings – project managers will receive an email notification about newly added content for translation each time after the update.
 • Notify project managers about language translation/validation completion – project managers will receive the notification when some target language (all source files) is fully translated or fully validated.

Notifikationer

Custom Domain

This option allows you to publish your Crowdin project on your own domain name.

To set up a custom domain:

 1. Create a necessary domain in the domain name registrar.
 2. Create CNAME record for this domain name that will be pointed to cname.crowdin.com.
 3. Go to the Crowdin Project Settings, enter the created domain name into the Custom Domain field, click Update.

Domain

Upload your logo to customize the appearance of the main page of your project.

Logo

Slet projekt

This option is accessible only to project owner. If necessary, you can delete your Crowdin project with all the translations and related localization resources.

Bemærk! Denne handling er irreversibel.

Slet projekt

Se også

Var denne artikel nyttig?