Avanceret projektopsætning

Projektindstillinger kan opsættes jf. egne behov via fanen Indstillinger.

I afsnittet Navngivning kan der ændres projektnavn, tilføjes en offentlig beskrivelse og vises socialmedieknapper.

Navngivning

Fortrolighed

I afsnittet Fortrolighed foretrukne fortrolighedsindstillinger angives vha. flg. valgmuligheder:

 • Projektsynlighed

  • Offentligt projekt – enhver bruger kan søge efter og deltage i det.
  • Privat projekt – kan ikke findes via søgemaskiner og Crowdin-søgning, kun inviterede brugere kan deltage i det.
 • Vælg indstillingen Kræv tofaktorgodkendelse for alle projektmedlemmer, hvis projektdeltagere skal aktivere tofaktorgodkendelse under Kontoindstillinger > Adgangskoder og Forbindelser-fanen for at kunne tilgå det private projekt.

 • Deltagelse i modereret projekt Vælg, hvorvidt brugere skal indsende en anmodning for at deltage i det foretrukne sprogs oversættelsesteam. Efter gennemgang kan en projektadministrator eller korrekturlæser godkende/afvise anmodningen. Efter tilmeldingen til projektet, vil flersprogede oversættere kunne indsende nye anmodninger om at deltage i oversættelsesteams på andre målsprog.

 • Tillad offlineoversættelse Vælg, hvorvidt oversættere skal kunne downloade kildefiler for offlineoversættelse og uploade færdige oversættelser retur til projektet. Uanset denne indstilling, kan Projektejer og administratorer altid downloade kilder og uploade oversættelser.

 • Tillad korrekturlæsere at tilgå skjulte strenge Vælg om korrekturlæsere skal kunne behandle skjulte strenge. Uanset denne indstilling, kan projektejere og administratorer altid behandle med skjulte strenge.

Fortrolighedsindstillinger

Badges

Indlejr badges på webstedet eller i README for at dele lokaliseringsforløbet for projektet.

Badges

Kildesprog

Skal projektkildesproget ændres, så vælg det nyt sprog fra rullelisten.

Her er et par punkter, som man bør være opmærksom på ved skift af projektkildesproget:

 • Bemærk, at der kan optræde flertalsformsuoverensstemmelser for importerede strenge afhængigt af det nye kildesprog. Visse flertalsformer kan f.eks. ikke vises i Redigeringsværktøjet, eller visse flertalsoversættelser anvendes måske i andre ifm. oversættelseseksport. Det anbefales at opdatere kildefilerne, hvis det nye kildesprog har andre flertalsformer end det oprindelige.
 • Havde Redigeringsværktøjet en åben browser-fane under kildesprogopdateringen, kan det være nødvendigt at opfriske den for at effektuere ændringerne og fortsætte med oversættelsen på det nye kildesprog.

Kildesprog

Parameterunificering

Såfremt projektet indeholder både Android XML-filer og iOS-strenge/XLIFF, kan Variabelunificering aktiveres, hvorefter systemet omdanner variabler til et ensartet udseende. Med den aktiverede valgmulighed Variabelunificering, vil f.eks. både Android-strengen Hej, %s! og iOS-strengen Hej, %@! optræde som: Hej, [%s]! i Redigeringsværktøjet. Denne indstilling er især nyttig, når der arbejdes med TM, da TM-forslag fra Android XML og iOS-strenge vil være gensidigt udskiftelige. Systemet vil ved eksport transformere parametrene i oversættelserne tilbage til originalformatet. Denne valgmulighed anvendes kun til formaterne for Android XML og iOS-strenge.

Parameterunificering

Gem kontekstinformation i filerne

Er indstillingen Gem kontekstinformationer i filerne aktiveret, vil kontekst og max.length tilføjet i Crowdin være synlig i de downloadede filer. Denne indstilling anvendes kun til formaterne CSV, Android XML, iOS-strenge og RESX.

Bemærk: For iOS-strenge og RESX-formater anvendes denne indstilling delvist (dvs., kun den i Crowdin tilføjet kontekst vil være synlig i de downloadede filer).

Gem kontekstinformation i filerne

Dubletstrenge

Indeholder projektet dubletstrenge, kan der vælges, hvorledes systemet skal håndtere disse:

 • Vis – oversættere håndterer hver forekomst (streng) individuelt. Dubletstrenge skjules ikke.
 • Vis, men auto-oversæt dem – Dubletstrenge auto-oversættes, men forbliver synlige for oversættere. Når strengen er oversat, deles dens oversættelse automatisk til dubletterne. Oversættere kan, om nødvendigt, gennemgå og omsætte disse strenge.
 • Vis inden for en versionsgren (alm. detektering) – dubletter skjules kun mellem versionsgrene.
 • Vis indenfor en versionsgren (strikd detektering) – dubletter skjules kun mellem versionsgrene.
 • Skjul (alm. detektering) – alle dubletter deler den samme oversættelse.
 • Skjul (striks detektering) – alle dubletter deler den samme oversættelse.

Alm. detektering af dubletter - ved strengsammenligninger tager Crowdin kun kildetekster i betragtning. Striks dubletdetektering - ved strengsammenligninger tager Crowdin både strengidentifikatorer (nøgler) og kildetekster i betragtning.

Indeholder kildefilerne strenge med åbenlyse identifikatorer (nøgler), er det bedre at bruge en striks version af Dubletstrenge-indstillingerne. I andre tilfælde kan en almindelig bruges.

Dubletstrenge

Maskinoversættelseforslag

Er indstillingen Vis Maskinoversættelsesforslag aktiveret, vises maskinoversættelsesmotorer såsom Microsoft Translator, Google Translate o.a. i Redigeringsværktøjet. Projektetejeren skal opsætte maskinoversættelsesmotorer inden brug heraf.

MT-forslag

Tillad projektmedlemmer at håndtere Ordlisteudtryk

Er indstillingen Tillad projektmedlemmer at håndtere ordlisteudtryk aktiveret, vil oversættere og korrekturlæsere kunne føje nye ordlisteudtryk til projektet. Projektejer og administratorer kan altid, uafhængigt af denne indstilling, tilføje og redigere ordlisteudtryk.

Tillad Tilføjelse af Ordlisteudtryk

Ordoptælling

Den foretrukne måde, hvorpå Crowdin skal tælle ord i projektet, kan angives via valgmuligheden Ordtælling. Specifikt gælder det, hvorvidt HTML-tags skal tælle som regulære ord eller ej. Crowdin betragter som standard HTML-tags som alm. ord for hovedparten af understøttede formater, undtagen de flg.: HTML, Front Matter HTML, HAML, MD, Front Matter MD, XML, WEBXML, IDML, XLIFF, XLIFF 2.0, ADOC, DOCX, MIF, DITA.

 • Auto (standard) – afhængigt af kildefilformatet, tælles HTML-tags som alm. ord eller overspringes.
 • Tæl tags – alle HTML-tags tæller som alm. ord.
 • Overspring tags – ingen HTML-tags tælles.

Ændres ordtællingsvalgmuligheden, vil kun nyligt uploadede ord blive talt iht. de nye kriterier. Det anbefales derfor at opsætte de foretrukne ordtællerindstillinger inden upload af kildefiler til projektet.

Ordoptælling

Eksport

Crowdin benytter som standard kildetekster til de uoversatte strenge under eksport af oversættelser. Eksportindstillinger kan opsættes via flg. indstillinger:

 • Overspring uoversatte strenge – kun oversatte strenge medtages i de eksporterede oversættelsesfiler.

  Denne indstilling fungerer på tre forskellige måder, afhængigt af filformatet. For tekstformaterede dokumenter anvendes denne indstilling ikke, da manglende tekster kan gøre downloadede filer ulæselige. Andre eksporteres med tomme værdier. For den tredje filkategori fjernes uoversatte strenge helt fra de eksporterede oversættelsesfiler.

  Valgmulighed ikke anvendt Uoversatte strenge eksporteret med tomme værdier Uoversatte strenge fjernet
  DOCX, IDML, DITA, ADOC, MD, MediaWiki, TXT, HAML, HTML, assets, FM MD, FM HTML, Contentful JSON, SVG JSON (med indlejret struktur), PHP, XLSX, CSV, FJS, RC, XAML, XML, Web XML, TypeScript, JS, TOML, QT TS, i18next JSON, gettext PO, FLSNP, Coffee Android XML, macOS/iOS Strings, Stringsdict, Chrome JSON, JSON (without nested structure), YAML, XLIFF, XLIFF 2.0, ARB, DTD, RRC, GO JSON, Flex, Joomla INI, Maxthon, Java Properties, Play Properties, Java Properties XML, RES JSON, RESW, RESX, SBV, STR, STF, VTT, WXL, VDF, FBT JSON
 • Overspring uoversatte filer – kun oversatte filer medtages i det eksporterede oversættelsesarkiv.

Bemærk: er denne indstilling aktiveret, tilsidesættes indstillingen Overspring uoversatte strenge.
 • Eksportér kun godkendte oversættelser – kun oversatte tekster, som godkendt, medtages i eksporterede oversættelsesfiler.
 • Auto-udfyld regionaldialekter – nyttigt, når projektet oversættes til sprogdialekter (f.eks. argentinsk-spansk). Oversættelser fra spansk kopieres automatisk til uoversatte strenge på argentinsk-spansk under download.
 • Tilføj tilpassede sprogkoder – brug tilpassede sprogkoder til de eksporterede oversættelsesfiler. Dette vil bevare den eksporterede filstruktur ensartet.

Eksportindstillinger

Tilføjelse af tilpassede sprogkoder

Følg disse trin for at tilføje sprogassociering:

 1. Klik på Sprogmapping.
 2. Vælg det passennde sprog og variabel.
 3. Tilføj tilpasset kode.
 4. Du kan tilknytte så mange sprog, som du behøver. Klik på Tilføj Kortlægning for at tilføje en anden tilpasset kode.
 5. Klik på Gem.

Sprogtilknytning

Oversættelseshukommelse (TM)

Oversættelses Hukommelse aktiveres automatisk for hvert enkelt projekt. Det betyder, at de godkendte eller seneste oversættelse til hver streng gemmes under projektets Ressourcer > TM.

 • Aktivér Auto-substituering - funktionen erstatter de ikke-oversættelige elementer (såsom tags, HTML-enheder, variabler, tal mv.) i oversættelser foreslået af TM med dem, som anvendes i kildeteksten. Forbedrer de under præoversættelsen anvendte TM-forslag, samt dem som vises som oversættelsesforslag i Redigeringsværktøjet. Forbedrede forslag medtaget i Oversættelsesomkostningsrapporten, og dem, som kan forbedres, medtages i Omkostningsestimeringsrapporten.
 • Brug global Oversættelseshukommelse – oversættere vil have adgang til den Globale Oversættelseshukommelse, hvor alle projektoversættelser med denne funktion aktiveret, lagres.
Bemærk: Når denne indstilling er aktiv, føjes projektoversættelser også til den Globale Oversættelseshukommelse (TM), som alle på Crowdin kan få adgang til.

Oversættelseshukommelse (TM)

Notifikationer

 • Notificér oversættere om nye strenge – efter en opdatering, modtager oversættere en e-mailnotifikation om nyligt tilføjet indhold til oversættelse. Kræver aktivering af indstillingen Modtag e-mails i oversætterens profil.
 • Notificér projektadministratorer om nye strenge – efter en opdatering, modtager projektadministratorer en e-mailnotifikation om nyligt tilføjet indhold til oversættelse.
 • Notificér projektadministratorer om færdiggørelse af sprogoversættelse/-validering – når nogle målsprog (alle kildefiler) er fuldt oversatte/validerede, modtager projektadministratorer denne notifikation.

Notifikationer

Tilpasset domæne

Dette muliggør offentliggørelse af et Crowdin-projekt under eget domænenavn.

Sådan opsættes et tilpasset domæne:

 1. Opret domænet via domænenavnsregistratoren.
 2. Opret en CNAME-post for domænenavnet pegende på cname.crowdin.com.
 3. Gå til Crowdin-projektindstillinger og angiv det oprettede domænenavn i feltet Tilpasset Domæne og klik på Opdatér.

Domæne

Upload eget logo for at tilpasse udseendet af projektindgangssiden.

Logo

Slet projekt

Denne mulighed er kun tilgængelig for projektejere. Man kan, om nødvendigt, slette sit Crowdin-projekt inkl. alle oversættelser og relaterede lokaliseringsressourcer.

Bemærk! Denne handling er irreversibel.

Slet projekt

Se også

Var denne artikel nyttig?