Avanceret projektopsætning

You can configure project settings according to your needs in the Settings tab.

Privacy

The Privacy section allows you to set preferred privacy settings using the following options:

 • Projektsynlighed

  • Public project – any user may search for the project and join it.
  • Private project – project can’t be found via search engines and Crowdin search, only the invited users can join the project.
 • Require Two-Factor Authentication If the Require two-factor authentication for all the project members option is enabled, project participants should enable two-factor authentication in the Account Settings, Passwords & Connections tab to be able to access the private project.

 • Languages Access Policy If the Limited access to the languages option is enabled, translators should send requests to join the translation team of the preferred language. Efter gennemgangen kan en projektadministrator eller korrekturlæser godkende/afvise anmodningen.

 • Allow Offline Translation If the Allow offline translation option is enabled, translators will be able to download source files to their machines for offline translation and upload translations back into the project. Denne indstilling påvirker ikke Projektejer og administratorer, som altid kan downloade kilder og uploade oversættelser.

 • Allow Proofreaders to Access Hidden Strings If the Allow proofreaders to access hidden strings option is enabled, proofreaders will be able to work with hidden strings. Project owner and managers can always work with hidden strings, not depending on the option status.

Privacy Settings

Unify Placeholders

In case your project contains both iOS strings and Android XML files, you can enable the Unify placeholders option, and the system will transform placeholders into a unified look. For example, with the enabled Unify placeholders option, both Android string Hello, %s! and the iOS string Hello, %@! will look in the Editor this way: Hello, [%s]!. This option is especially useful when you work with TM since TM suggestions from iOS strings and Android XML will be completely interchangeable. On export, the system will transform the placeholders in the translations back to the original format. This option is applied to iOS Strings and Android XML formats only.

Unify Placeholders

Save Context Information in the Files

If the Save Context Information in the Files option is enabled, the context and max.length added in Crowdin will be visible in the downloaded files. This option is applied to CSV, Android XML, iOS strings, and RESX formats only.

Note: To iOS strings and RESX formats, this option is applied partially (i.e., only the context added in Crowdin will be visible in the downloaded files).

Save Context Information in the Files

Dubletstrenge

Indeholder dit projekt dubletstrenge, kan du vælge, hvordledes systemet skal behandle disse:

 • Show – translators will translate each instance (string) separately. Duplicated strings won’t be hidden.
 • Show, but auto-translate them – Duplicated strings will be automatically translated but will stay visible to translators. Når strengen er oversat, deles dens oversættelse automatisk mellem dubletterne. Oversættere kan, om nødvendigt, gennemgå og omsætte disse strenge.
 • Show within a version branch (regular detection) – duplicates will be hidden only between version branches.
 • Show within a version branch (strict detection) – duplicates will be hidden only between version branches.
 • Hide (regular detection) – all duplicates will share the same translation.
 • Hide (strict detection) – all duplicates will share the same translation.

Regular duplicates detection - when comparing strings, Crowdin considers only source texts. Strict duplicates detection - when comparing strings, Crowdin considers both string identifiers (keys) and source texts.

If your source files contain strings with apparent identifiers (keys), it’s better to use a strict version of the Duplicate Strings options. In other cases, feel free to use a regular one.

Dubletstrenge

Maskinoversættelseforslag

When the Show machine translation suggestions option is enabled, machine translation engines such as Microsoft Translator, Google Translate, and others will be displayed in the Editor. Projektetejeren skal opsætte maskinoversættelsesmotorer inden brug heraf.

MT-forslag

Allow Project Members to Manage Glossary Terms

If the Allow project members to manage glossary terms option is enabled, translators and proofreaders will be able to add new glossary terms to the project. Project owner and managers always can add and edit glossary terms, not depending on the option status.

Tillad Tilføjelse af Ordlisteudtryk

Eksport

Som standard benytter Crowdin kildetekster til de uoversatte strenge under eksport af oversættelser. Du kan opsætte eksportindstillinger via flg. indstillinger:

 • Overspring uoversatte strenge – kun oversatte strenge inkluderes i de eksporterede oversættelsesfiler.

  This option works in three different ways, depending on the file format. For text formatted documents, this option is not applied since missing texts can make downloaded files unreadable. Others are exported with empty values. And for the third file category, untranslated strings are entirely removed from the exported translation files. <table class="table table-bordered">

  Option not applied Untranslated strings exported with empty values Untranslated strings removed DOCX, IDML, DITA, ADOC, MD, MediaWiki, TXT, HAML, HTML, assets, FM MD, FM HTML, Contentful JSON, SVG JSON (with nested structure), PHP, XLSX, CSV, FJS, RC, XAML, XML, Web XML, TypeScript, JS, TOML, QT TS, i18next JSON, gettext PO, FLSNP, Coffee Android XML, macOS/iOS Strings, Stringsdict, Chrome JSON, JSON (without nested structure), YAML, XLIFF, XLIFF2, ARB, DTD, RRC, GO JSON, Flex, Joomla INI, Maxthon, Java Properties, Play Properties, Java Properties XML, RES JSON, RESW, RESX, SBV, STR, STF, VTT, WXL, VDF, FBT JSON

  </table>

 • Overspring uoversatte strenge – kun oversatte strenge inkluderes i det eksporterede oversættelsesarkiv.

Bemærk: er denne indstilling aktiveret, tilsidesættes indstillingen Overspring uoversatte strenge.
 • Eksportér kun godkendte oversættelser – kun tekster, som både er oversat og godkendt, inkluderes i de eksporterede oversættelsesfiler.
 • Automatically fill in the regional dialects – useful when the project is translated into the language dialects (e.g. Spanish, Argentina). Translations from Spanish will be automatically copied to untranslated strings in Spanish, Argentina during the download.
 • Tilføj brugerdefinerede sprogkoder – brug tilpassede sprog, som koder for de eksporterede oversættelsesfiler. Dette vil bibeholde den eksporterede filstruktur i ensartet.

Eksportindstillinger

Tilføjelse af tilpassede sprogkoder

Følg disse trin for at tilføje sprogmapping:

 1. Klik på Sprogmapping.
 2. Vælg det passennde sprog og variabel.
 3. Tilføj tilpasset kode.
 4. Du kan tilknytte så mange sprog, som du behøver. Klik på Tilføj Kortlægning for at tilføje en anden tilpasset kode.
 5. Klik på Gem.

Sprogtilknytning

Oversættelseshukommelse (TM)

Oversættelses Hukommelse aktiveres automatisk for hvert enkelt projekt. Hvilket betyder, at de godkendte eller seneste oversættelse til hver streng er gemt under TM og MT fanen.

 • Aktivér Auto-substituering - funktionen erstatter de ikke-oversætbare elementer (såsom tags, HTML-enheder, pladsholdere, numre mv.) i oversættelser foreslået af TM med dem, som anvendes i kildeteksten. Forbedrer de under præoversættelsen anvendte TM-forslag, samt dem som vises som oversættelsesforslag i redigeringsværktøjet. Forbedrede forslag inkluderes i oversættelsesomkostningsrapporten, og dem, som kan forbedres, inkluderes i omkostningsoverslagsrapporten.
 • Brug den globale Oversættelses Hukommelse – oversættere vil have adgang til den Globale Oversættelses Hukommelse, hvor alle oversættelser fra projekter med denne funktion er aktiveret, lagres.
Bemærk: Når denne indstilling er aktiv, føjes oversættelser foretaget i dette projekt også til til den Globale Oversættelseshukommelse (TM), som alle på Crowdin kan få adgang til.

Oversættelseshukommelse (TM)

Notifikationer

 • Notificér oversættere om nye strenge - oversættere vil modtage en e-mail notificering om nyt tilføjet indhold til oversættelse, hver gang efter opdateringen. Kræver, at indstillingen Modtag e-mails aktiveres i oversætterens profil.
 • Notificér projektadministratorer om nye strenge - projektadministratorer vil modtage en e-mail notificering om nyt tilføjet indhold til oversættelse, hver gang efter en opdatering.
 • Notificér projektadministratorer om færdiggørelse af sprogoversættelse/-validering - projektadministratorer vil modtage denne notificering, når nogle målsprog (alle kildefiler) er fuldt oversatte eller fuldt validerede.

Notifikationer

Tilpasset domæne

Denne mulighed tillader dig at offentliggøre dit Crowdin-projekt vha. dit eget domænenavn.

Sådan opsættes et brugerdomæne:

 1. Opret domænet i domænenavnsregistratoren.
 2. Opret en CNAME-post for domænenavnet, der peger på cname.crowdin.com.
 3. Gå til Crowdin-projektindstillinger og angiv det oprettede domænenavn i feltet Tilpasset Domæne og klik på Opdatér.

Domæne

Upload dit logo for at tilpasse udseendet af dit projekts indgangsside.

Logo

Slet projekt

Denne indstilling er kun tilgængelig for projektejere. Du kan, om nødvendigt, slette dit Crowdin-projekt inkl. alle oversættelser og relaterede lokaliseringsressourcer.

Bemærk! Denne handling er irreversibel.

Slet projekt

Se også

Var denne artikel nyttig?