Avanceret projektopsætning

Projektindstillingerne kan opsættes jf. dine behov. Åbn fanen .

Projektsynlighed

 • Offentlig - enhver bruger kan søge, og deltage i, projektet.
 • Privat – projektet kan ikke findes via søgemaskiner og Crowdin-søgning, kun inviterede brugere kan deltage i projektet.

Projektsynlighed

Kræv Tofaktorgodkendelse

Er indstillingen Kræv tofaktorgodkendelse for alle projektmedlemmer aktiveret, skal projektdeltagere aktivere tofaktorgodkendelse under Kontoindstillinger, fanen Adgangskoder & Forbindelser for at kunne tilgå det private projekt.

Kræv 2FA

Sprogtilgængelighedspoitik

Er indstillingen Begrænset adgang til sprogene aktiv, skal oversættere sende en anmodning om deltagelse i oversættelsesteamet på det foretrukne sprog. Efter gennemgang kan en projektadministrator eller korrekturlæser godkende/afvise anmodningen.

Sprogtilgængelighedspoitik

Tillad Offline-oversættelse

Hvis indstillingen Tillad offline-oversættelse er aktiveret, vil oversættere kunne downloade kildefiler til deres maskiner for offline-oversættelse og uploade færdige oversættelser retur til projektet. Denne indstilling påvirker ikke Projektejer og administratorer, som altid kan downloade kilder og uploade oversættelser.

Tillad Offline-oversættelse

Eksport

Som standard benytter Crowdin kildetekster til de uoversatte strenge under eksport af oversættelser. Du kan opsætte eksportindstillinger via flg. indstillinger:

 • Overspring uoversatte strenge – kun oversatte strenge inkluderes i de eksporterede oversættelsesfiler.
Bemærk: Er denne indstilling aktiveret, så bliver uoversatte filer, afhængigt af filformatet, fjernet helt fra oversættelsesfiler (f.eks. Chrome JSON, Android XML, XLIFF) eller eksporteres med tomme feltindhold (f.eks. Generiske JSON, QT TS, PO).
 • Overspring uoversatte strenge – kun oversatte strenge inkluderes i det eksporterede oversættelsesarkiv.
Bemærk: er denne indstilling aktiveret, tilsidesættes indstillingen Overspring uoversatte strenge.
 • Eksportér kun godkendte oversættelser – kun tekster, som både er oversat og godkendt, inkluderes i de eksporterede oversættelsesfiler.
 • Udfyld automatisk de regionale dialekter – nyttigt, når projektet oversættes til sprogdialekter (f.eks. portugisisk, brasiliansk). Oversættelser fra portugisisk kopieres automatisk til uoversatte strenge på portugisisk, brasiliansk under download.
 • Tilføj tilpassede sprogkoder – benyt tilpassede sprogkoder til de eksporterede oversættelsesfiler. Dette vil bibeholde ensartet i den eksporterede filstruktur.

Eksportindstillinger

Tilføjelse af tilpassede sprogkoder

Følg disse trin for at tilføje sprogmapping:

 1. Klik på Sprogmapping.
 2. Vælg det passennde sprog og variabel.
 3. Tilføj tilpasset kode.
 4. Du kan tilknytte så mange sprog, som du behøver. Klik på Tilføj Kortlægning for at tilføje en anden tilpasset kode.
 5. Klik på Gem.

Sprogtilknytning

Dubletstrenge

Indeholder dit projekt dubletstrenge, kan du vælge, hvorledes systemet skal håndtere disse:

 • Vis - dubletstrenge skjules ikke. Oversættere skal oversætte hver streng manuelt.
 • Vis, men auto-oversæt dem - dubletstrenge skjules ikke, selvom de automatisk oversættes. Når strengen er oversat, deles dens oversættelse automatisk mellem dubletterne. Oversættere kan, om nødvendigt, gennemgå og omsætte disse strenge.
 • Vis (anbefales til versioner) - dubletter er kun skjult på tværs af versionsgrenene, så kun de nye strenge vil være synlige for oversætterne i den seneste gren.
 • Skjul - dubletstrenge vises ikke for oversætterne på oversættelsessiden. Engangsoversættelse er krævet, oversættelse af sætningen/ordet vil automatisk blive anvendt til dens dubletter under eksport.

Dubletstrenge

Maskinoversættelseforslag

Er indstillingen Vis Maskinoversættelsesforslag aktiveret, vises maskinoversættelsesmotorer, såsom Microsoft Translator, Google Translate og Yandex.Translate, i Redigeringsværktøjet. Projektetejeren skal opsætte maskinoversættelsesmotorer inden brug heraf.

MT-forslag

Tillad oversættere at oprette ordlisteudtryk

Er indstillingen Tillad oversættere at oprette ordlisteudtryk aktiveret, vil oversættere kunne føje nye ordlisteudtryk til projektet. Projektejeren, administratorer og korrekturlæsere kan altid, uafhængigt af den indstilling, tilføje og redigere ordlisteudtryk.

Tillad Tilføjelse af Ordlisteudtryk

Oversættelseshukommelse (TM)

Oversættelseshukommelse (TM) aktiveres automatisk for hvert enkelt projekt. Hvilket betyder, at de godkendte eller seneste oversættelse til hver streng er gemt under fanen TM og MT.

 • Aktivér Auto-substituering - funktionen erstatter de ikke-oversætbare elementer (såsom tags, HTML-enheder, pladsholdere, numre mv.) i oversættelser foreslået af TM med dem, som anvendes i kildeteksten. Forbedrer de under præoversættelsen anvendte TM-forslag, samt dem som vises som oversættelsesforslag i redigeringsværktøjet. Forbedrede forslag inkluderes i oversættelsesomkostningsrapporten, og dem, som kan forbedres, inkluderes i omkostningsoverslagsrapporten.
 • Benyt den globale Oversættelseshukommelse (TM) – oversættere vil have adgang til den Globale Oversættelseshukommelse, hvor alle oversættelser fra projekter med denne funktion er aktiveret, lagres.
Bemærk: Når denne indstilling er aktiv, føjes oversættelser foretaget i dette projekt også til til den Globale Oversættelseshukommelse (TM), som alle på Crowdin kan få adgang til.

Oversættelseshukommelse (TM)

Notifikationer

 • Notificér oversættere om nye strenge - oversættere vil modtage en e-mail notificering om nyt tilføjet indhold til oversættelse, hver gang efter opdateringen. Kræver, at indstillingen Modtag e-mails aktiveres i oversætterens profil.
 • Notificér projektadministratorer om nye strenge - projektadministratorer vil modtage en e-mail notificering om nyt tilføjet indhold til oversættelse, hver gang efter en opdatering.
 • Notificér projektadministratorer om færdiggørelse af sprogoversættelse/-validering - projektadministratorer vil modtage denne notificering, når nogle målsprog (alle kildefiler) er fuldt oversatte eller fuldt validerede.

Notifikationer

Brugerdomæne

Denne mulighed tillader dig at offentliggøre dit Crowdin-projekt vha. dit eget domænenavn.

Sådan opsættes et brugerdomæne:

 1. Opret domænet i domænenavnsregistratoren.
 2. Opret en CNAME-post for domænenavnet, der peger på cname.crowdin.com.
 3. Gå til Crowdin-projektindstillinger og angiv det oprettede domænenavn i feltet Tilpasset Domæne og klik på Opdatér.

Domæne

Upload dit logo for at tilpasse udseendet af dit projekts indgangsside.

Logo

Slet projekt

Denne indstilling er kun tilgængelig for projektejere. Du kan, om nødvendigt, slette dit Crowdin-projekt inkl. alle oversættelser og relaterede lokaliseringsressourcer.

Bemærk! Denne handling er irreversibel.

Slet projekt

Se også

Var denne artikel nyttig?