Завантаження пам'яті перекладів в проект

Завантажити свої файли пам'яті перекладів для проекту Crowdin в форматах файлів TMX, CSV або XLS / XLSX.

Запит

Note: Use the combination of project identifier, username, and account key to pass to this endpoint.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-tm?login={username}&account-key={account-key}

Параметри

Ім'я Значення Опис
file обов'язковий файл Файл у форматах TMX, CSV або XLS/XLSX. Див. TMX 1.4b Специфікація.
first_line_contains_header Тільки файли CSV і XLS/XLSX
необов'язковий
рядок Використовується при завантаження файлів CSV (або XLS/XLSX) через API. Визначає, чи потрібно імпортувати перший рядок і чи містить він заголовки стовпців. Може не містити значення.
scheme Тільки для файлів CSV і XLS/XLSX
обов'язковий
рядок Примітка: Використовується тільки під час завантаження файлу CSV (або XLS/XLSX) для визначення відображення даних стовпців.
Прийнятним значенням є комбінація наступних констант (%language_code% означає код мови):
 • «Phrase_ crowdin_language_code " - колонка з фразами.
 • "none" — Не імпортувати стовпець.
Приклад параметрів, які вам потрібно буде додати: &scheme=phrase_en,none,phrase_uk,phrase_fr
json необов'язковий рядок Може не містити значення. Визначає, що відповідь має бути в форматі JSON.
jsonp необов'язковий рядок Назва функції зворотного виклику. Визначає, що відповідь має бути в форматі JSONP.
Variables
project-identifier рядок Ідентифікатор проекту.
login рядок Ваше ім'я користувача в Crowdin.
account-key рядок API ключ вашого облікового запису.

Відповідь

Якщо метод успішний, він повертає XML-структуру, як показано нижче.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
Приклад невдалого запиту:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>Ключ API недійсний</message>
</error>

Приклади

curl \
 -F "file=@translation-memory.tmx" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-tm?login={username}&account-key={account-key}
curl \
 -F "file=@tm.csv" \
 -F "first_line_contains_header=true" \
 -F "scheme=phrase_en,none,phrase_uk,phrase_fr" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-tm?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-tm?login={username}&account-key={account-key}';

if(function_exists('curl_file_create')) {
 $post_params['file'] = curl_file_create('/home/crowdin/test.tmx');
} else {
 $post_params['file'] = '@/home/crowdin/test.tmx';
}

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Ця стаття була корисною?