Експорт псевдо-перекладу

Створити файли псевдопереклада для всього проекту.

Запит

Note: Use the combination of project identifier, username, and account key to pass to this endpoint.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pseudo-export?login={username}&account-key={account-key}

Параметри

Ім'я Значення Опис
prefix optional рядок Add special characters at the beginning of each string to show where messages have been concatenated together.
suffix optional рядок Add special characters at the end of each string to show where messages have been concatenated together.
length_transformation optional ціле число Make string larger or shorter. Acceptable values must be from -50 to 100. Значення за замовчуванням 0.
char_transformation optional рядок Transforms characters to other languages. Acceptable values are: asian, european, arabic.
json необов'язковий рядок Може не містити значення. Визначає, що відповідь має бути в форматі JSON.
jsonp необов'язковий рядок Назва функції зворотного виклику. Визначає, що відповідь має бути в форматі JSONP.
Variables
project-identifier рядок Ідентифікатор проекту.
login рядок Ваше ім'я користувача в Crowdin.
account-key рядок API ключ вашого облікового запису.

Відповідь

При успішності методу, відповідь буде містити XML-структуру, як показано нижче.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
Приклад невдалого запиту:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>Ключ API недійсний</message>
</error>

Приклади

curl \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pseudo-export?login={username}&account-key={account-key}
curl \
  -F "prefix=pref" \
  -F "suffix=suff" \
  -F "char_transformation=european"
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pseudo-export?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pseudo-export?prefix=pref&login={username}&account-key={account-key}&type=txt';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Ця стаття була корисною?