Експортувати звіт витрат на переклад

Please consider that API 2.0 is now the preferred version to be used. The old API will remain fully functional until the end of 2021.

Crowdin API v2
Сформувати звіт про витрати на переклад, щоб розрахувати реальну вартість перекладу і дізнатися, скільки потрібно заплатити вашим перекладачам і редакторам.

Запит

Note: Use the combination of project identifier, username, and account key to pass to this endpoint.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?login={username}&account-key={account-key}

Параметри

Ім'я Значення Опис
unit необов'язковий рядок Визначає одиницю звіту. Прийнятні значення:' strings', 'words' (за замовчуванням), 'chars', 'chars_with_spaces'.
mode необов'язковий рядок Визначає режим звіту. Можливі значення: 'simple' (за замовчуванням), 'fuzzy'.
date_from необов'язковий дата Дата додавання рядків. Використовує наступний формат ISO 8601: YYYY-MM-DD±hh:mm
date_to необов'язковий дата Дата додавання рядків. Використовує наступний формат ISO 8601: YYYY-MM-DD±hh:mm
regular_rates необов'язковий масив Визначає звичайні ставки для зазначених категорій.<0 /> Можливі категорії для звіту в простому режимі: «default», «tm», «approval».
Можливі категорії для звіту в режимі неточної відповідності: «aproval», «translation», «perfect», «matched» і три діапазони, які налаштовуються від 60% до 100% (наприклад, 99–90).
individual_rates необов'язковий масив Визначає індивідуальні тарифи для зазначених мов в зазначених категоріях. Кожен елемент повинен містити мову і параметри тарифу. Можливі типи тарифів такі ж, як для параметра 'regular_rates'.
currency необов'язковий рядок Визначає валюту, для якої створюється весь звіт. Допустимі значення: «$» (за замовчуванням), «€», «¥», «£», «A $», «C $», «Fr», «CN ¥», «kr», «NZ $ ',' MX $ ',' S $ ',' HK $ ',' kr ',' ₩ ',' ₺ ',' ₽ ',' ₹ ',' R $ ',' R '.
format необов'язковий рядок Визначає формат файлу експорту. Можливі значення 'csv' і 'xlsx' (за замовчуванням).
role_based_costs необов'язковий bool Визначає, чи слід розраховувати витрати на основі внесків або ролі в проекті. Можливі значення: 0 або 1. Значення за замовчуванням 0.

0 - витрати будуть розраховуватися для всіх перекладів і затверджень, виконаних кожним учасником проекту, незалежно від ролі в проекті;
1 - витрати будуть розраховуватися на основі ролі учасника проекту. Це означає, що всі переклади і затвердження будуть показані, але витрати на переклади розраховуються тільки для перекладачів, витрати на твердження - тільки для редакторів.
Примітка: внески учасників проекту, які в даний час заблоковані або не мають доступу до мови, також перераховані, але не включені у вартість.
group_by необов'язковий рядок Групувати дані по «user» (за замовчуванням) або по «language».
json необов'язковий рядок Може не містити значення. Визначає, що відповідь має бути в форматі JSON.
jsonp необов'язковий рядок Назва функції зворотного виклику. Визначає, що відповідь має бути в форматі JSONP.
Variables
project-identifier рядок Ідентифікатор проекту.
login рядок Ваше ім'я користувача в Crowdin.
account-key рядок API ключ вашого облікового запису.

Відповідь

При успішності методу, відповідь буде містити XML-структуру, як показано нижче.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
 <hash>x27bae8588c6904fe33b494fc3b3b8d40</hash>
</success>
Приклад невдалого запиту:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>Ключ API недійсний</message>
</error>

Приклади

curl \
 -F "unit=chars" \
 -F "mode=simple" \
 -F "format=csv" \
 -F "regular_rates[default]=1.05" \
 -F "regular_rates[tm]=1.00" \
 -F "regular_rates[approval]=2.00" \
 -F "individual_rates[0][languages][]=uk" \
 -F "individual_rates[0][languages][]=ca" \
 -F "individual_rates[0][languages][]=af" \
 -F "individual_rates[0][languages][]=fr" \
 -F "individual_rates[0][rates][default]=1.40" \
 -F "individual_rates[0][rates][tm]=1.10" \
 -F "individual_rates[0][rates][approval]=2.00" \
 -F "individual_rates[1][languages][]=de" \
 -F "individual_rates[1][rates][default]=1.55" \
 -F "individual_rates[1][rates][tm]=1.20" \
 -F "individual_rates[1][rates][approval]=2.10" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?login={username}&account-key={account-key}
curl \
 -F "unit=words" \
 -F "mode=fuzzy" \
 -F "format=xlsx" \
 -F "regular_rates[translation]=2.05" \
 -F "regular_rates[perfect]=1.00" \
 -F "regular_rates[matched]=1.00" \
 -F "regular_rates[99-95]=1.03" \
 -F "regular_rates[94-90]=1.05" \
 -F "regular_rates[89-80]=1.20" \
 -F "regular_rates[approval]=3.00" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?mode=words&login={username}&account-key={account-key}&language=uk';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Ця стаття була корисною?