Експорт файлу

Цей метод експортує одиночні перекладені файли з Crowdin. Крім того, він може бути застосований для експорту XLIFF-файлів для локалізації оффлайн.

Запит

Примітка: Або використовуйте комбінацію ідентифікатора проекту ідентифікатора проекту та ключ проекту або комбінацію ідентифікатор проекту, ім'я користувача, та ключ облікового запису щоб перейти до цієї кінцевої точки.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{ідентифікатор-проекту}/export-file?key={ключ-проекту}
GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?login={username}&account-key={account-key}
Увага:Під час експорту файлів з Crowdin, ви отримаєте в заголовку відповіді ідентифікатор Etag. Зберігайте цей ідентифікатор, щоб ви могли використовувати його при подальшому експорті файлів. Додайте ідентифікатор Etag в заголовок запиту If-None-Match, щоб подивитися, чи були внесені зміни в файл. Якщо файл був змінений, він буде завантажений. Якщо - ні, ви отримаєте код статусу 304 (без змін).

Параметри

Ім'я Значення Опис
key обов'язковий рядок API-ключ проекту
project-identifier обов'язковий рядок Повинен містити ідентифікатор проекту.
file обов'язковий рядок Цей параметр вказує шлях до файлу, який потрібно експортувати з проекту.
language обов'язково рядок мовний код Crowdin.
branch необов'язковий рядок Ім'я гілки пов'язаної версії (Управління версіями).
format необов'язковий рядок Вкажіть xliff для експорту файлу в XLIFF формат.
export_translated_only необов'язковий bool Використовуйте цю опцію, якщо ви хочете включити в експортований файл лише перекладені рядки. Ми не рекомендуємо встановлювати цю опцію, якщо у вашому проекті є текстові (*.html, *.txt, *.docx тощо) документи, оскільки це може пошкодити отримані файли. Доступні значення: 1 або 0.
export_translated_files_only необов'язковий bool Використовуйте цю опцію, якщо потрібно експортувати лише перекладені файли. Доступні значення: 1 або 0.
export_approved_only необов'язковий bool Якщо встановлено значення 1, до отриманого файлу буде експортовано лише затверджені переклади. Доступні значення: 1 або 0.

Приклади

#Завантажити файл в тому ж форматі що вихідний файл
wget -O de.xml "https://api.crowdin.com/api/project/{ідентифікатор-проекту}/export-file?file=en.xml&language=de&key={ключ-проекту}"

#Завантажити файл для перекладу оффлайн в форматі XLIFF
wget -O de.xliff "https://api.crowdin.com/api/project/{ідентифікатор-проекту}/export-file?file=en.html&format=xliff&language=de&key={ключ-проекту}"
<?php
ini_set('default_socket_timeout', 5); // socket timeout, just in case

$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?file=en.html&format=xliff&language=de&key={project-key}';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Ця стаття була корисною?