Експорт файлу

Цей метод експортує одиночні перекладені файли з Crowdin. Крім того, він може бути застосований для експорту XLIFF-файлів для локалізації оффлайн.

Запит

Note: Use the combination of project identifier, username, and account key to pass to this endpoint.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?login={username}&account-key={account-key}
Увага:Під час експорту файлів з Crowdin, ви отримаєте в заголовку відповіді ідентифікатор Etag. Зберігайте цей ідентифікатор, щоб ви могли використовувати його при подальшому експорті файлів. Додайте ідентифікатор Etag в заголовок запиту If-None-Match, щоб подивитися, чи були внесені зміни в файл. Якщо файл був змінений, він буде завантажений. Якщо - ні, ви отримаєте код статусу 304 (без змін).

Параметри

Ім'я Значення Опис
file обов'язковий рядок This parameter specifies a path to the file that should be exported from the project.
language обов'язково рядок мовний код Crowdin.
branch необов'язковий рядок Ім'я гілки пов'язаної версії (Управління версіями).
format необов'язковий рядок Specify xliff to export file in the XLIFF file format.
export_translated_only необов'язковий bool Use this parameter if you want to get only translated strings in the exported file. We don't recommend to set this option if you have text (*.html, *.txt, *.docx etc.) documents in your project since it may damage resulted files. Доступні значення: 1 або 0.
export_translated_files_only optional bool Use this parameter if you want to get only translated files on export. Доступні значення: 1 або 0.
export_approved_only необов'язковий bool If set to 1 only approved translations will be exported in resulted file. Доступні значення: 1 або 0.
Variables
project-identifier рядок Ідентифікатор проекту.
login рядок Ваше ім'я користувача в Crowdin.
account-key рядок API ключ вашого облікового запису.

Приклади

#Download file in the same file format as source
wget -O de.xml "https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?file=en.xml&language=de&login={username}&account-key={account-key}"

#Download file for offline translation in XLIFF file format
wget -O de.xliff "https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?file=en.html&format=xliff&language=de&login={username}&account-key={account-key}"
<?php
ini_set('default_socket_timeout', 5); // socket timeout, just in case

$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?file=en.html&format=xliff&language=de&login={username}&account-key={account-key}';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Ця стаття була корисною?