Завантаження пам'яті перекладів (ПП)

Завантажити Пам'ять перекладів проекту Crowdin у вигляді TMX-, CSV- або XLSX-файлу.

Запит

Note: Use the combination of project identifier, username, and account key to pass to this endpoint.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download-tm?login={username}&account-key={account-key}

Параметри

Ім'я Значення Опис
include_assigned необов'язковий bool Визначає, в TMX-файл, який буде завантажений, потрібно включити ПП. Можливі значення: 0, 1.
За замовчуванням 1.
source_language необов'язковий рядок Визначає вихідну мову для мовної пари. Повинен бути використаний Код мови Crowdin.
target_language необов'язковий рядок Визначає цільову мову для мовної пари. Повинен бути використаний Код мови Crowdin.
Variables
project-identifier рядок Ідентифікатор проекту.
login рядок Ваше ім'я користувача в Crowdin.
account-key рядок API ключ вашого облікового запису.

Приклади

wget -O project.tmx "https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download-tm?login={username}&account-key={account-key}"
<?php
ini_set('auto_detect_line_endings', 1); // allows file support for macintosh
ini_set('default_socket_timeout', 5); // socket timeout, just in case

file_put_contents('project.tmx', file_get_contents('https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download-tm?login={username}&account-key={account-key}'));

Ця стаття була корисною?