Завантажити звіт оцінки витрат

Завантажити раніше створений звіт про оцінку витрат.

Запит

Примітка: Або використовуйте комбінацію ідентифікатора проекту ідентифікатора проекту та ключ проекту або комбінацію ідентифікатор проекту, ім'я користувача, та ключ облікового запису щоб перейти до цієї кінцевої точки.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/download?key={project-key}
GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/download?login={username}&account-key={account-key}

Параметри

Ім'я Значення Опис
hash обов'язково рядок Визначає хеш, раніше отриманий з методу звіту експорту оцінки витрат.
Variables
project-identifier рядок Ідентифікатор проекту.
project-key рядок API-ключ проекту. Потрібно або ключ проекту, або комбінація ім'я користувача і ключ акаунта.
login рядок Ваше ім'я користувача в Crowdin. Потрібно або ключ проекту, або комбінація ім'я користувача і ключ акаунта.
account-key рядок API ключ вашого облікового запису. Потрібно або ключ проекту, або комбінація ім'я користувача і ключ акаунта.

Приклади

wget -O costs_estimation.csv "https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/download?key={project-key}&hash=098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6"
<?php
ini_set('auto_detect_line_endings', 1); // allows file support for macintosh
ini_set('default_socket_timeout', 5); // socket timeout, just in case

file_put_contents('costs_estimation.csv', file_get_contents('https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/download?key={project-key}&hash=098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6'));

Ця стаття була корисною?