Видалити папку

Please consider that API 2.0 is now the preferred version to be used. The old API will remain fully functional until the end of 2021.

Crowdin API v2
Видалити каталог з проекту Crowdin. Всі завантажені файли і каталоги також будуть видалені.

Запит

Note: Use the combination of project identifier, username, and account key to pass to this endpoint.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/delete-directory?login={username}&account-key={account-key}&name={directory name}

Параметри

Ім'я Значення Опис
name обов'язковий рядок Шлях до каталогу (або просто ім'я, якщо це кореневий каталог).
branch необов'язковий рядок Назва відповідної гілки версії (Управління версіями). Визначається тільки, якщо ви хочете видалити каталог всередині цієї гілки.
json необов'язковий рядок Може не містити значення. Визначає, що відповідь має бути в форматі JSON.
jsonp необов'язковий рядок Назва функції зворотного виклику. Визначає, що відповідь має бути в форматі JSONP.
Variables
project-identifier рядок Ідентифікатор проекту.
login рядок Ваше ім'я користувача в Crowdin.
account-key рядок API ключ вашого облікового запису.

Відповідь

Якщо метод успішний, він повертає XML-структуру, як показано нижче.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
Приклад невдалого запиту:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>Ключ API недійсний</message>
</error>

Приклади

curl \
  -F "name=localizable" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/delete-directory?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/delete-directory?login={username}&account-key={account-key}';
$post_params['name'] = '/localizable/texts';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Ця стаття була корисною?