Змінити папку

Перейменувати каталог або змінити його атрибути. Якщо перейменовується каталог, шлях до нього не може бути змінений (це означає, що параметр new_name не може містити шлях, тільки ім'я).

Запит

Note: Use the combination of project identifier, username, and account key to pass to this endpoint.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/change-directory?login={username}&account-key={account-key}

Параметри

Ім'я Значення Опис
name обов'язковий рядок Повний шлях до каталогу необхідно змінити (наприклад /MainPage/AboutUs).
new_name необов'язковий рядок Ім'я нового каталогу.
title необов'язковий рядок Назва нового каталогу буде відображатися в Crowdin інтерфейсі користувача.
export_pattern необов'язковий рядок Новий зразок експорту каталогу. Використовується для створення назви каталогу та шляхи до нього в підсумковій збірці перекладів.
branch необов'язковий рядок Ім'я гілки пов'язаної версії (Управління версіями).
json необов'язковий рядок Може не містити значення. Визначає, що відповідь має бути в форматі JSON.
jsonp необов'язковий рядок Назва функції зворотного виклику. Визначає, що відповідь має бути в форматі JSONP.
Variables
project-identifier рядок Ідентифікатор проекту.
login рядок Ваше ім'я користувача в Crowdin.
account-key рядок API ключ вашого облікового запису.

Відповідь

Якщо метод успішний, він повертає XML-структуру, як показано нижче.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
Приклад невдалого запиту:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>Ключ API недійсний</message>
</error>

Приклади

curl \
  -F "name=localizable" \
  -F "title=Website" \
  -F "new_name=translatable" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/change-directory?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/change-directory?login={username}&account-key={account-key}';
$post_params['name'] = '/localizable/texts';
$post_params['new_name'] = 'translations';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Ця стаття була корисною?