Додати папку

Please consider that API 2.0 is now the preferred version to be used. The old API will remain fully functional until the end of 2021.

Crowdin API v2
Додати папку до Crowdin проекту.

Запит

Note: Use the combination of project identifier, username, and account key to pass to this endpoint.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/add-directory?login={username}&account-key={account-key}&name={directory name}

Параметри

Ім'я Значення Опис
name обов'язковий рядок Ім'я каталогу (з шляхом, якщо слід створити вкладений каталог).
title необов'язковий рядок Назва каталогу для відображення в інтерфейсі Crowdin.
export_pattern необов'язковий рядок Зразок експорту каталогу. Використовується для створення назви каталогу та шляхи до нього в підсумковій збірці перекладів.
recursive необов'язковий bool Якщо встановлено 1, кожен каталог буде створено з вкладеною назвою. Доступні значення: 1 або 0. Значення за замовчуванням 0.
is_branch необов'язковий bool Якщо встановлено 1, каталог буде позначений як гілка версії. Доступні значення: 1 або 0. Значення за замовчуванням 0.
branch необов'язковий рядок Ім'я гілки пов'язаної версії (Управління версіями).
json необов'язковий рядок Може не містити значення. Визначає, що відповідь має бути в форматі JSON.
jsonp необов'язковий рядок Назва функції зворотного виклику. Визначає, що відповідь має бути в форматі JSONP.
Variables
project-identifier рядок Ідентифікатор проекту.
login рядок Ваше ім'я користувача в Crowdin.
account-key рядок API ключ вашого облікового запису.

Відповідь

При успішності методу, відповідь буде містити XML-структуру, як показано нижче.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
Приклад невдалого запиту:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>Ключ API недійсний</message>
</error>

Приклади

curl \
  -F "name=localizable" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/add-directory?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/add-directory?login={username}&account-key={account-key}';
$post_params['name'] = '/localizable';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Ця стаття була корисною?