Додати папку

Додати папку до Crowdin проекту.

Запит

Note: Use the combination of project identifier, username, and account key to pass to this endpoint.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/add-directory?login={username}&account-key={account-key}&name={directory name}

Параметри

Ім'я Значення Опис
name обов'язковий рядок Ім'я каталогу (з шляхом, якщо слід створити вкладений каталог).
title необов'язковий рядок Назва каталогу для відображення в інтерфейсі Crowdin.
export_pattern необов'язковий рядок Зразок експорту каталогу. Використовується для створення назви каталогу та шляхи до нього в підсумковій збірці перекладів.
recursive необов'язковий bool Якщо встановлено 1, кожен каталог буде створено з вкладеною назвою. Доступні значення: 1 або 0. Значення за замовчуванням 0.
is_branch необов'язковий bool Якщо встановлено 1, каталог буде позначений як гілка версії. Доступні значення: 1 або 0. Значення за замовчуванням 0.
branch необов'язковий рядок Ім'я гілки пов'язаної версії (Управління версіями).
json необов'язковий рядок Може не містити значення. Визначає, що відповідь має бути в форматі JSON.
jsonp необов'язковий рядок Назва функції зворотного виклику. Визначає, що відповідь має бути в форматі JSONP.
Variables
project-identifier рядок Ідентифікатор проекту.
login рядок Ваше ім'я користувача в Crowdin.
account-key рядок API ключ вашого облікового запису.

Відповідь

If the method is successful, it responds with an XML structure, as it is shown below.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
Приклад невдалого запиту:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>Ключ API недійсний</message>
</error>

Приклади

curl \
  -F "name=localizable" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/add-directory?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/add-directory?login={username}&account-key={account-key}';
$post_params['name'] = '/localizable';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Ця стаття була корисною?