GitHub Crowdin Eylemi

GitHub Crowdin Action, Crowdin projenizin yerelleştirilmesini GitHub Actions yardımıyla deponuzda ayarladığınız iş akışına kolayca bütünleştirmenizi sağlar. GitHub Crowdin Action kullanarak, yerelleştirme kaynaklarının Crowdin projenizle eşitlenmesini otomatikleştirebilirsiniz.

Bu eylem ne yapar?

 • Kaynakları Crowdin’e yükler.
 • Çevirileri Crowdin’e yükler.
 • Çevirileri Crowdin’den indirir.

Kullanım

.github/workflows/crowdin.yml içinde bir iş akışı ayarlayın (veya varolan iş akışlarınıza bir iş ekleyin).

Özel iş akışlarının nasıl oluşturulduğu ve ayarlandığı hakkında daha fazla ayrıntı için Bir iş akışını yapılandırma makalesini okuyun.

name: Crowdin Action

on:
 push:
  branches: [ master ]

jobs:
 synchronize-with-crowdin:
  runs-on: ubuntu-latest

  steps:

  - name: Checkout
   uses: actions/checkout@v2

  - name: crowdin action
   uses: crowdin/github-action@1.0.4
   with:
    upload_translations: true
    download_translations: true
   env:
    GITHUB_TOKEN: $
    CROWDIN_PROJECT_ID: $
    CROWDIN_PERSONAL_TOKEN: $

Desteklenen Seçenekler

Varsayılan eylem kaynakları yüklemektir. Yine de, with seçenekleri aracılığıyla farklı eylemler ayarlayabilirsiniz. Eğer kaynaklarınızı Crowdin’e yüklemek istemiyorsanız, upload_sources seçeneğini false olarak ayarlayın.

Varsayılan olarak kaynaklar ve çeviriler Crowdin projenizin kök dizinine yüklenmektedir. Yine de, eğer dalları kullanıyorsanız, tercih edilen kaynak dalını ayarlayabilirsiniz.

Çevirilerinizi indirmek istediğiniz GitHub dalını da belirleyebilirsiniz (varsayılan çeviri dalı l10n_crowdin_action).

Crowdin’den çevirileri indirmek istemediğiniz durumda (download_translations: false), localization_branch_name ve create_pull_request seçenekleri de gerekmez.

- name: crowdin action
 with:
  # yükleme seçenekleri
  upload_sources: true
  upload_translations: true

  # indirme seçenekleri
  download_translations: true
  language: 'uk'
  push_translations: true

  # Bu, bir çekme isteği açılırken Crowdin’in oluşturacağı git dalının adıdır. 
  # Bu dalın el ile oluşturulması GEREKMEZ. Eylem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.
  localization_branch_name: l10n_crowdin_action
  create_pull_request: true

  # genel seçenekler

  # Bu, Crowdin’in dosyalar için kullanacağı en üst seviye dizinin adıdır.
  # Bunun git anlamında bir "dal" olmadığını, daha çok Crowdin projenizdeki bir üst seviye dizin gibi olduğunu unutmayın.
  # Bu dalın el ile oluşturulması GEREKMEZ. Eylem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.
  crowdin_branch_name: l10n_branch
  identity: '/kimlik/bilgileri/dosyanıza/giden/yol'
  config: '/crowdin.yml/dosyanıza/giden/yol'
  dryrun_action: true

  # yapılandırma seçenekleri

  # Bu sayısal bir kimliktir, Crowdin API v1 "proje tanımlayıcısı" dizgisiyle karıştırılmamalıdır
  # https://crowdin.com/project/<your-project>/settings#api adresindeki "API v2" konusuna bakın
  project_id: $ 

  # Crowdin API v1 "API anahtarı" ile karıştırılmaması gereken kişisel erişim belirteci
  # Bir belirteç oluşturmak için https://crowdin.com/settings#api-key adresine bakın
  token: $
  source: '/dosyanıza/giden/yol'
  translation: 'dosya/dışa/aktarma/şekli'
  base_url: 'https://crowdin.com'
  base_path: '/proje-temel-yolu'

Bu seçeneklerin daha ayrıntılı açıklamaları için bakınız action.yml.

Crowdin Yapılandırma Dosyası

Eğer iş akışı dosyanız yapılandırma özelliğini içeriyorsa, Crowdin yapılandırma dosyanıza (örn. crowdin.yml) aşağıdakileri eklemeniz gerekecek:

project_id_env: CROWDIN_PROJE_KİMLİĞİ
api_token_env: CROWDIN_KİŞİSEL_BELİRTECİ

İş akışı çalıştığında, belirteç ve proje kimliğinizin gerçek değerleri, ortamdaki gizli anahtarlar kullanılarak yapılandırmaya yerleştirilecektir.

Bu makale yararlı oldu mu?