Excel XLSX

MS Excel tarafından kullanılan elektronik tablo dosya biçimi

  • Dosya uzantısı: *.xlsx
  • Yerelleştirme türü: “xlsx”
  • Çoğullaştırma: hayır
  • Bağlam: evet
  • Çevirileri Yükleme: evet
  • Özel Öznitelikler: evet

Dosya Örneği

XLSX Tek Dilli

String ID Source text Translation Context Max.length Labels
1 String for translation 1 1. çeviri için dizgi 1. dizgi için bağlam 40 mobile_app
2 String for translation 2 2. çeviri için dizgi 2. dizgi için bağlam 40 website
3 String for translation 3 3. çeviri için dizgi 3. dizgi için bağlam 40 emails

XLSX Çok Dilli

String ID Source text Turkish German Italian Context Max.length Labels
1 String for translation 1 1. çeviri için dizgi Zeichenfolge für die übersetzung 1 Stringa per la traduzione 1 1. dizgi için bağlam 40 mobile_app
2 String for translation 2 2. çeviri için dizgi Zeichenfolge für die übersetzung 2 Stringa per la traduzione 2 2. dizgi için bağlam 40 website
3 String for translation 3 3. çeviri için dizgi Zeichenfolge für die übersetzung 3 Stringa per la traduzione 3 3. dizgi için bağlam 40 emails

Özel Öznitelikler

Çevrilen dizgi için en fazla uzunluk, adanmış bir sütunda bir sayı olarak ayarlanabilir (örn., “Max.length”).

Dizgi için etiketler adanmış bir sütuna eklenebilir (örn., “Labels”) Etiketler hakkında daha fazlasını okuyun.

Açıklamalar

Dizgi için açıklamalar adanmış bir sütuna eklenebilir (örn., “Context”).

Ayrıca Bakınız

Bu makale yararlı oldu mu?