XLIFF

 • Dosya uzantısı: *.xliff
 • Yerelleştirme türü: “xliff”
 • Çoğullaştırma: evet
 • Bağlam: evet
 • Çevirileri Yükleme: evet
 • Özel Öznitelikler: evet

Dosya Örneği

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xliff version="1.2" xmlns="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
 <file id="19704" original="/Example (AndroidXML).xml" source-language="en" target-language="en-US" datatype="plaintext">
  <body>
   <trans-unit id="874396" maxwidth="20" size-unit="char">
    <source>metin</source>
    <target state="translated">çeviri</target>
    <note>Bağlam</note>
   </trans-unit>
   <trans-unit id="874397" approved="yes">
    <source>metin 1</source>
    <target>çeviri 1</target>
    <note>Bağlam 1</note>
   </trans-unit>
   <trans-unit id="874398">
    <source>metin 2</source>
    <target state="needs-translation"></target>
    <context context-type="context">Bölümün bağlamı 2</context>
   </trans-unit>
   <trans-unit id="874399" translate="no">
    <source>text 3</source>
    <target state="final">translation 3</target>
    <note>Context 3</note>
   </trans-unit>
  </body>
 </file>
</xliff>

Öznitelikler

Dizginin çeviri durumu: translated, needs-translation, final.

<source>metin</source> <target state="translated">çeviri</target>
<source>metin 2</source> <target state="needs-translation"></target>
<source>metin 3</source> <target state="final">çeviri 3</target>

Not: approved="yes" özniteliğini kullanmak da mümkündür, bu şuna eşittir: <target state="final">

<trans-unit id="874397" approved="yes"> <source>metin 1</source> <target>çeviri 1</target> </trans-unit>

Çevrilen dizgi için En Fazla Uzunluk:

<trans-unit id="1" maxwidth="20" size-unit="char">

Gizli bir dizgi olarak içe aktar:

<trans-unit id="1" translate="no"> <source>Hi</source> <target></target> </trans-unit>

Özel Öznitelikler

Kaynak metnin alınacağı düğüm: `x-crowdin-source-element="target"`

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><xliff version="1.2" xmlns="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2" x-crowdin-source-element="target"> <file id="19704" original="/Example (AndroidXML).xml" source-language="en" datatype="plaintext"> </p>

Açıklamalar

<trans-unit id="874399"> <source>Çeviri için dizgi</source> <target>çeviri</target> <note>yorumunuzu buraya yazın</note> </trans-unit>
<trans-unit id="874398"> <source>çevirmek için metin</source> <target></target> <context context-type="context">yorumunuzu buraya yazın</context> </trans-unit>

Çoğullar

<group restype="x-gettext-plurals">
 <note>Bağlam: ApplicationPreferencesActivity_messages_per_conversation [one] [other]</note>
 <trans-unit id="14343743[0]">
  <source>%1s month</source>
  <target xml:lang="pl" state="translated">%1s miesiąc</target>
 </trans-unit>
 <trans-unit id="14343743[1]">
  <source>%1s months</source>
  <target xml:lang="pl" state="translated">%1s miesiące</target>
 </trans-unit>
 <trans-unit id="14343743[2]">
  <source>%1s months</source>
  <target xml:lang="pl" state="translated">%1s miesięcy</target>
 </trans-unit>
 <trans-unit id="14343743[3]">
  <source>%1s months</source>
  <target xml:lang="pl" state="translated">%1s miesiąca</target>
 </trans-unit>
</group>

Ayrıca Bakınız

Bu makale yararlı oldu mu?