QT TS

 • Dosya uzantısı: *.ts
 • Yerelleştirme türü: “qtts”
 • Çoğullaştırma: evet
 • Bağlam: evet
 • Çevirileri Yükleme: evet
 • Özel Öznitelikler: evet

Dosya Örneği

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<TS version="2.1" language="en" sourcelanguage="en">
<context>
 <name>Sayfa</name>
 <message>
  <source>Çeviri için metin</source>
  <comment>commenting</comment>
  <translation type="obsolete">çevrilmiş dizgi</translation>
 </message>
 <message>
   <source>Çeviri için metin #2</source>
   <extracomment>biraz metin</extracomment>
  <translation>biraz çeviri</translation>
 </message>
</context>
<context>
 <name>betik yükle</name>
 <message>
  <source>Çeviri için metin #3</source>
  <oldcomment>bazı yeni yorumlar buraya</oldcomment>
  <translation>bazı yeni çeviriler buraya</translation>
 </message>
</context>
<context>
  <name>apple_count</name>
  <message numerus="yes">
   <source>%s apple(s)</source>
   <translation>
    <numerusform>%s elma</numerusform>
    <numerusform>%s elma</numerusform>
   </translation>
  </message>
 </context>
</TS>

Öznitelikler

Gizli bir dizgi olarak içe aktar:

<message>
 <source>Çeviri için dizgi</source>
 <translation type="obsolete">çevrilmiş dizgi</translation>
</message>
<message>
 <source>Çeviri için dizgi</source>
 <translation type="unfinished">çevrilmiş dizgi</translation>
</message>

Çoğullar

<context>
  <name>apple_count</name>
  <message numerus="yes">
   <source>%s apple(s)</source>
   <translation>
    <numerusform>%s elma</numerusform>
    <numerusform>%s elma</numerusform>
   </translation>
  </message>
 </context>

Özel Öznitelikler

Kaynak metin <translation> düğümünden alınacaktır:

<TS x-crowdin-source-element="translation">

Açıklamalar

Dizgiye yapılan yorum şunlarla gösterilebilir: <comment>, <extracomment>, <oldcomment>

<message>
 <source>Çeviri için metin</source>
 <comment>commenting</comment>
 <translation>çeviri</translation>
</message>

Ayrıca Bakınız

Bu makale yararlı oldu mu?