PO Gettext

  • Dosya uzantısı: *.po / *.pot
  • Yerelleştirme türü: “gettext”
  • Çoğullaştırma: evet
  • Bağlam: evet
  • Çevirileri Yükleme: evet
  • Özel Öznitelikler: evet

Dosya Örneği

msgid "" msgstr "" "Project-Id-Version: PAKET SÜRÜMÜ\n" "POT-Creation-Date: 2008-09-03 10:09+0200\n" "PO-Revision-Date: YIL-AY-GN SA:DA+DİLİM\n" "Last-Translator: AD SOYAD <EMAIL@ADDRESS>\n" "Language-Team: DİL <kde-i18n-doc@kde.org>\n" "MIME-Version: 1.0\n" "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n" "Plural-Forms: nplurals=TAMSAYI; plural=İFADE;\n"

# : basit dizgi örneği
msgstr "Çeviri için metin" msgstr ""

# . çevrilmiş dizgi ile örnek
msgstr "Çeviri için metin" msgstr "Çevirilmiş dizgi"

# , yeni satır ile uzun dizgi
msgstr "" "Çok uzun dizgi.\n" "Daha da uzun dizgi" msgstr "" "çeviri\n" "çeviri_2"

# : çoğullar
# , çoğullar biçimleri ile dizgi
msgid "Time: %1 second" msgid_plural "Time: %1 seconds" msgstr[0] "Saat: %1 saniye" msgstr[1] "Saat: %1 saniye"

Özel Öznitelikler

Kaynak metin msgstr düğümünden alınacaktır:

"X-Crowdin-SourceKey: msgstr\n"

Yorum

Dizgide yorum şu karakterlerle gösterilebilir: # #: #. #, #| #~

# : dizgiye yorum yapın
msgstr "Çeviri için metin" msgstr ""

Çoğullar

msgid "Time: %1 second" msgid_plural "Time: %1 seconds" msgstr[0] "Saat: %1 saniye" msgstr[1] "Saat: %1 saniye"

Ayrıca Bakınız

Bu makale yararlı oldu mu?