GitHub Crowdin Eylemi

GitHub Crowdin Action, Crowdin Enterprise projenizin yerelleştirilmesini GitHub Actions yardımıyla deponuzda ayarladığınız iş akışına kolayca bütünleştirmenizi sağlar. GitHub Crowdin Action kullanarak, yerelleştirme kaynaklarının Crowdin Enterprise projenizle eşitlenmesini otomatikleştirebilirsiniz.

With this action you can do the following things:

 • Upload sources to Crowdin Enterprise.
 • Çevirileri Crowdin Enterprise’a yükler.
 • Çevirileri Crowdin Enterprise’dan indirir.

Kullanım

.github/workflows/crowdin.yml içinde bir iş akışı ayarlayın (veya varolan iş akışlarınıza bir iş ekleyin).

Özel iş akışlarının nasıl oluşturulduğu ve ayarlandığı hakkında daha fazla ayrıntı için Bir iş akışını yapılandırma makalesini okuyun.

name: Crowdin Action

on:
 push:
  branches: [ master ]

jobs:
 synchronize-with-crowdin:
  runs-on: ubuntu-latest

  steps:

  - name: Checkout
   uses: actions/checkout@v2

  - name: crowdin action
   uses: crowdin/github-action@1.0.4
   with:
    upload_translations: true
    download_translations: true
   env:
    GITHUB_TOKEN: $
    CROWDIN_PROJECT_ID: $
    CROWDIN_PERSONAL_TOKEN: $

Desteklenen Seçenekler

Varsayılan eylem kaynakları yüklemektir. Yine de, with seçenekleri aracılığıyla farklı eylemler ayarlayabilirsiniz. Eğer kaynaklarınızı Crowdin Enterprise’a yüklemek istemiyorsanız, upload_sources seçeneğini false olarak ayarlayın.

Varsayılan olarak kaynaklar ve çeviriler Crowdin Enterprise projenizin kök dizinine yüklenmektedir. Yine de, eğer dalları kullanıyorsanız, tercih edilen kaynak dalını ayarlayabilirsiniz.

Çevirilerinizi indirmek istediğiniz GitHub dalını da belirleyebilirsiniz (varsayılan çeviri dalı l10n_crowdin_action).

Crowdin’den çevirileri indirmek istemediğiniz durumda (download_translations: false), localization_branch_name ve create_pull_request seçenekleri de gerekmez.

- name: crowdin action
 with:
  # upload options
  upload_sources: true
  upload_translations: true

  # download options
  download_translations: true
  language: 'uk'
  push_translations: true

  # This is the name of the git branch that Crowdin Enterprise will create when opening a pull request. 
  # Bu dalın el ile oluşturulması GEREKMEZ. Eylem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.
  localization_branch_name: l10n_crowdin_action
  create_pull_request: true

  # genel seçenekler

  # Bu, Crowdin’in dosyalar için kullanacağı en üst seviye dizinin adıdır.
  # Bunun git anlamında bir "dal" olmadığını, daha çok Crowdin Enterprise projenizdeki bir üst seviye dizin gibi olduğunu unutmayın.
  # Bu dalın el ile oluşturulması GEREKMEZ. Eylem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.
  crowdin_branch_name: l10n_branch
  identity: '/path/to/your/credentials/file'
  config: '/path/to/your/crowdin.yml'
  dryrun_action: true

  # config options

  # This is a project numeric id
  # Open a project and see "Crowdin API" at Resources > Integrations & API
  project_id: $ 

  # This is a personal access token
  # Open a project and see "Crowdin API" at Resources > Integrations & API > Create Token
  token: $
  source: '/path/to/your/file'
  translation: 'file/export/pattern'
  base_url: 'https://crowdin.com'
  base_path: '/project-base-path'

Bu seçeneklerin daha ayrıntılı açıklamaları için bakınız action.yml.

Crowdin Enterprise Yapılandırma Dosyası

Eğer iş akışı dosyanız yapılandırma özelliğini içeriyorsa, Crowdin Enterprise yapılandırma dosyanıza (örn. crowdin.yml) aşağıdakileri eklemeniz gerekecek:

project_id_env: CROWDIN_PROJE_KİMLİĞİ
api_token_env: CROWDIN_KİŞİSEL_BELİRTECİ

İş akışı çalıştığında, belirteç ve proje kimliğinizin gerçek değerleri, ortamdaki gizli anahtarlar kullanılarak yapılandırmaya yerleştirilecektir.

Bu makale yararlı oldu mu?