GitHub Crowdin Eylemi

GitHub Crowdin Action, Crowdin Enterprise projenizin yerelleştirilmesini GitHub Actions yardımıyla deponuzda ayarladığınız iş akışına kolayca bütünleştirmenizi sağlar. GitHub Crowdin Action kullanarak, yerelleştirme kaynaklarının Crowdin Enterprise projenizle eşitlenmesini otomatikleştirebilirsiniz.

Bu eylemle, aşağıdaki şeyleri yapabilirsiniz:

 • Kaynakları Crowdin Enterpise’a yükleyin.
 • Çevirileri Crowdin Enterprise’a yükleyin.
 • Çevirileri Crowdin Enterprise’dan indirin.

Kullanım

.github/workflows/crowdin.yml içinde bir iş akışı ayarlayın (veya varolan iş akışlarınıza bir iş ekleyin).

Özel iş akışlarının nasıl oluşturulduğu ve ayarlandığı hakkında daha fazla ayrıntı için Bir iş akışını yapılandırma makalesini okuyun.

name: Crowdin Action

on:
 push:
  branches: [ master ]

jobs:
 synchronize-with-crowdin:
  runs-on: ubuntu-latest

  steps:

  - name: Checkout
   uses: actions/checkout@v2

  - name: crowdin action
   uses: crowdin/github-action@1.0.4
   with:
    upload_translations: true
    download_translations: true
   env:
    GITHUB_TOKEN: $
    CROWDIN_PROJECT_ID: $
    CROWDIN_PERSONAL_TOKEN: $

Desteklenen Seçenekler

Varsayılan eylem kaynakları yüklemektir. Yine de, with seçenekleri aracılığıyla farklı eylemler ayarlayabilirsiniz. Eğer kaynaklarınızı Crowdin Enterprise’a yüklemek istemiyorsanız, upload_sources seçeneğini false olarak ayarlayın.

Varsayılan olarak kaynaklar ve çeviriler Crowdin Enterprise projenizin kök dizinine yüklenmektedir. Yine de, eğer dalları kullanıyorsanız, tercih edilen kaynak dalını ayarlayabilirsiniz.

Çevirilerinizi indirmek istediğiniz GitHub dalını da belirleyebilirsiniz (varsayılan çeviri dalı l10n_crowdin_action).

Crowdin Enterprise’dan çevirileri indirmek istemediğiniz durumda (download_translations: false), localization_branch_name ve create_pull_request seçenekleri de gerekmez.

- name: crowdin action
 with:
  # yükleme seçenekleri
  upload_sources: true
  upload_translations: true

  # indirme seçenekleri
  download_translations: true
  language: 'uk'
  push_translations: true

  # Bu, bir çekme isteği açılırken Crowdin Enterprise’ın oluşturacağı git dalının adıdır. 
  # Bu dalın el ile oluşturulması GEREKMEZ. Eylem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.
  localization_branch_name: l10n_crowdin_action
  create_pull_request: true

  # genel seçenekler

  # Bu, Crowdin Enterprise’ın dosyalar için kullanacağı en üst seviye dizinin adıdır.
  # Bunun git anlamında bir "dal" olmadığını, daha çok Crowdin Enterprise projenizdeki bir üst seviye dizin gibi olduğunu unutmayın.
  # Bu dalın el ile oluşturulması GEREKMEZ. Eylem tarafından otomatik olarak oluşturulacaktır.
  crowdin_branch_name: l10n_branch
  identity: '/kimlik/bilgileri/dosyanıza/giden/yol'
  config: '/crowdin.yml/dosyanıza/giden/yol'
  dryrun_action: true

  # yapılandırma seçenekleri

  # Bu bir proje sayısal kimliğidir
  # Bir proje açın ve Kaynaklar > Bütünleştirmeler ve API’de "Crowdin API"ye bakın
  project_id: $ 

  # Bu bir kişisel erişim belirtecidir
  # Bir proje açın ve Kaynaklar > Bütünleştirmeler ve API > Belirteç Oluştur’da "Crowdin API"ye bakın
  token: $
  source: '/dosyanıza/giden/yol'
  translation: 'dosya/dışa/aktarma/şekli'
  base_url: 'https://crowdin.com'
  base_path: '/proje-temel-yolu'

Bu seçeneklerin daha ayrıntılı açıklamaları için bakınız action.yml.

Crowdin Enterprise Yapılandırma Dosyası

Eğer iş akışı dosyanız yapılandırma özelliğini içeriyorsa, Crowdin Enterprise yapılandırma dosyanıza (örn., crowdin.yml) aşağıdakileri eklemeniz gerekecek:

project_id_env: CROWDIN_PROJE_KİMLİĞİ
api_token_env: CROWDIN_KİŞİSEL_BELİRTECİ

İş akışı çalıştığında, belirteç ve proje kimliğinizin gerçek değerleri, ortamdaki gizli anahtarlar kullanılarak yapılandırmaya yerleştirilecektir.

Bu makale yararlı oldu mu?