Modüller

Modüller, uygulamaların Crowdin Enterprise kullanıcı arayüzünü genişletmesini, harici hizmetler ile bütünleştirmeler oluşturmasını, vb. sağlar.

Desteklenen Modüller

 • Bütünleştirmeler modülü – Crowdin Enterprise’a yeni bir bütünleştirme sayfası ekleyin.
 • Kitle kaynağı-panelleri modülü – kitle kaynak kullanımı ortak sayfasında ek paneller oluşturun.
 • Düzenleyici-panelleri modülü – Düzenleyicide ek paneller oluşturun.
 • Kuruluş menüsü modülü – Çalışma alanı ana sayfasının sol panelinde yeni bir bölüm oluşturun.
 • Proje menüsü modülü – Proje ana sayfasının sol panelinde yeni bir bölüm oluşturun.
 • Özel MÇ (Makine Çevirisi) modülü – Crowdin Enterprise’da henüz varsayılan olarak desteklenmeyen makine çeviri motorlarını bağlayın.
 • Araçlar modülü – Crowdin Enterprise’a yeni bir araç sayfası ekleyin.
 • Raporlar modülü – Raporlar sayfasında ek raporlar oluşturun.
 • Özel Dosya Biçimi modülü – özel bir dosya biçimi içe ve dışa aktarma desteği ekleyin.

Yakında daha fazla Crowdin Uygulamalarının modülleri geliyor.

Bütünleştirmeler Modülü

Bütünleştirmeler modülü, Crowdin Enterprise projesi içinde yeni bir bütünleştirme oluşturmayı ve eklemeyi sağlar. Bunu Bütünleştirmeler > Özel içinde bulabilirsiniz. Bu modül, yönetici izinlerine (veya daha yüksek) sahip proje üyeleri tarafından kullanılabilir.

Bütünleştirme modülü yapısı:

{
 "integrations": [
  {
   "key": modül-anahtarınız",
   "name": "Modül adı",
   "description": "Modül açıklaması",
   "logo": "/logo.png",
   "url": "/bütünleştirme-sayfası"
  }
 ]
}

Özellikler:

key

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin uygulaması içindeki modül tanımlayıcısı.

name

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Modülün okunabilir adı.

description

Tür: dizgi

Açıklama: Modülün ne yaptığının okunabilir açıklaması.
Açıklama Crowdin Enterprise kullanıcı arayüzünde görünür olacaktır.

logo

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin Enterprise kullanıcı arayüzünde görüntülenecek olan bütünleştirmenin logosu için göreceli URL.
Önerilen çözünürlük 48x48 pikseldir.

url

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin Enterprise kullanıcı arayüzüne bütünleştirilecek modülün içerik sayfası için göreceli URL.

environments

Tür: dizgi

İzin verilen değerler: crowdin, crowdin-enterprise

Açıklama: Bir modülün yüklenebildiği ortamlar kümesi.
Bu parametre, ürünler arası uygulamalar için gereklidir.

Kitle Kaynağı-panelleri Modülü

Kitle kaynağı-panelleri modülü projenin kitle kaynak kullanımı ortak sayfasında ek sekmeler oluşturmayı sağlar. Bu modülle çalışmak için projenizin aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından emin olun:

 • Projenin iş akışı, Kitle kaynak kullanımı adımını içerir.
 • Proje, Kitle kaynak kullanımı ayarları sayfasında yayınlanır.

Bu modül tüm yetkili kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Kitle kaynağı-paneli modülü yapısı:

{
 "crowdsource-panels": [
  {
   "key": "modül-anahtarınız",
   "name": "Modül adı",
   "url": "/kitlekaynak-sayfası"
  }
 ]
}

Özellikler:

key

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin uygulaması içindeki modül tanımlayıcısı.

name

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Modülün okunabilir adı.

url

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin Enterprise kullanıcı arayüzüne bütünleştirilecek modülün içerik sayfası için göreceli URL.

Düzenleyici-panelleri Modülü

Düzenleyici-panelleri modülü, Düzenleyicide ek paneller oluşturmayı sağlar. Bu modülü Crowdin uygulamanızda kullanırken, ek sekmelerin görüntülenmesini istediğiniz Düzenleyici kipini seçebilirsiniz. Düzenleyici-panelleri modülü, sadece Düzenleyiciye erişimi olan proje üyeleri tarafından kullanılabilir.

Düzenleyici-panel modülü yapısı:

{
 "editor-panels": [
  {
   "key": "modül-anahtarınız",
   "position": "right",
   "name": "Modül adı",
   "modes": ["translate", "proofread"],
   "url": "/düzenleyici-sayfası"
  }
 ]
}

Özellikler:

key

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin uygulaması içindeki modül tanımlayıcısı.

position

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

İzin verilen değerler: right

Açıklama: Modülün yerleştirileceği konum.

name

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Modülün okunabilir adı.

modes

Tür: dizilim

Zorunlu: evet

İzin verilen değerler: assets, review, translate, proofread

Açıklama: Modülün kullanılabileceği Düzenleyicinin kip listesi.

url

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin Enterprise kullanıcı arayüzüne bütünleştirilecek modülün içerik sayfası için göreceli URL.

environments

Tür: dizgi

İzin verilen değerler: crowdin, crowdin-enterprise

Açıklama: Bir modülün yüklenebildiği ortamlar kümesi.
Bu parametre, ürünler arası uygulamalar için gereklidir.

Kuruluş Menüsü Modülü

Kuruluş menüsü modülü, Çalışma alanı ana sayfasının sol panelinde yeni bir bölüm oluşturmayı sağlar. Bu modül sadece kuruluş yöneticileri tarafından kullanılabilir.

Kuruluş menüsü modülü yapısı:

{
 "organization-menu": [
  {
   "key": "modül-anahtarınız",
   "name": "Modül adı",
   "url": "/kuruluş-sayfası"
   "icon": "/images/icon.png"
  }
 ]
}

Özellikler:

key

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin uygulaması içindeki modül tanımlayıcısı.

name

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Modülün okunabilir adı.

url

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin Enterprise kullanıcı arayüzüne bütünleştirilecek modülün içerik sayfası için göreceli URL.

icon

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin Enterprise kullanıcı arayüzünde görüntülenecek olan yeni bölümün simgesi için göreceli URL.
Önerilen çözünürlük 24x24 pikseldir.

Proje Menüsü Modülü

Proje menüsü modülü, proje ana sayfasının sol panelinde yeni bir bölüm oluşturmayı sağlar. Bu modül seçilen proje rollari için kullanılabilir.

Proje menüsü modülü yapısı:

{
 "project-menu": [
  {
   "key": "modül-anahtarınız",
   "name": "Modül adı",
   "url": "/proje-sayfası"
  }
 ]
}

Özellikler:

key

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin uygulaması içindeki modül tanımlayıcısı.

name

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Modülün okunabilir adı.

url

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin Enterprise kullanıcı arayüzüne bütünleştirilecek modülün içerik sayfası için göreceli URL.

environments

Tür: dizgi

İzin verilen değerler: crowdin, crowdin-enterprise

Açıklama: Bir modülün yüklenebildiği ortamlar kümesi.
Bu parametre, ürünler arası uygulamalar için gereklidir.

Özel MÇ (Makine Çevirisi) Modülü

Bu modül, Crowdin tarafından henüz desteklenmeyen makine çeviri motorlarını bağlamanıza yardımcı olur. Bu tür bir uygulama oluşturduktan sonra, içeriğinizi bağlı MÇ ile ön çevirisini yapabilir veya bunun tarafından yapılan çeviri önerilerinin çevirmenler için Düzenleyicide gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

Özel MÇ modülü yapısı:

{
  "custom-mt": [
   {
      "key": "özel-mç",
      "name": "Özel MÇ",
      "url": "/translate"
   }
  ]
}

Özellikler:

key

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin uygulaması içindeki modül tanımlayıcısı.

name

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Modülün okunabilir adı.

url

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin ile bütünleştirilecek modülün içerik sayfası için göreceli URL.

environments

Tür: dizgi

İzin verilen değerler: crowdin, crowdin-enterprise

Açıklama: Bir modülün yüklenebildiği ortamlar kümesi.
Bu parametre, ürünler arası uygulamalar için gereklidir.

Araçlar Modülü

Araçlar modülü, Crowdin Enterprise projesi içinde yeni bir araç sayfası oluşturmayı ve eklemeyi sağlar. Bunu Araçlar bölümünde bulabilirsiniz. Bu modül, yönetici izinlerine (veya daha yüksek) sahip proje üyeleri tarafından kullanılabilir.

Araçlar modülü yapısı:

{
 "tools": [
  {
   "key": modül-anahtarınız",
   "name": "Modül adı",
   "description": "Modül açıklaması",
   "logo": "/logo.png",
   "url": "/araçlar-sayfası"
  }
 ]
}

Özellikler:

key

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin uygulaması içindeki modül tanımlayıcısı.

name

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Modülün okunabilir adı.

description

Tür: dizgi

Açıklama: Modülün ne yaptığının okunabilir açıklaması.
Açıklama Crowdin Enterprise kullanıcı arayüzünde görünür olacaktır.

logo

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin Enterprise kullanıcı arayüzünde görüntülenecek olan aracın logosu için göreceli URL.
Önerilen çözünürlük 48x48 pikseldir.

url

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin Enterprise kullanıcı arayüzüne bütünleştirilecek modülün içerik sayfası için göreceli URL.

environments

Tür: dizgi

İzin verilen değerler: crowdin, crowdin-enterprise

Açıklama: Bir modülün yüklenebildiği ortamlar kümesi.
Bu parametre, ürünler arası uygulamalar için gereklidir.

Raporlar Modülü

Raporlar modülü, Crowdin Enterprise projesi içinde yeni bir rapor oluşturmayı ve eklemeyi sağlar. Bunu Çeviriler > Raporlar içinde bulabilirsiniz. Bu modül, yönetici izinlerine (veya daha yüksek) sahip proje üyeleri tarafından kullanılabilir.

Raporlar modülü yapısı:

{
 "reports": [
  {
   "key": modül-anahtarınız",
   "name": "Modül adı",
   "description": "Modül açıklaması",
   "logo": "/logo.png",
   "url": "/raprolar-sayfası"
  }
 ]
}

Özellikler:

key

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin uygulaması içindeki modül tanımlayıcısı.

name

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Modülün okunabilir adı.

description

Tür: dizgi

Açıklama: Modülün ne yaptığının okunabilir açıklaması.
Açıklama Crowdin Enterprise kullanıcı arayüzünde görünür olacaktır.

logo

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin Enterprise kullanıcı arayüzünde görüntülenecek olan aracın logosu için göreceli URL.
Önerilen çözünürlük 48x48 pikseldir.

url

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin Enterprise kullanıcı arayüzüne bütünleştirilecek modülün içerik sayfası için göreceli URL.

environments

Tür: dizgi

İzin verilen değerler: crowdin, crowdin-enterprise

Açıklama: Bir modülün yüklenebildiği ortamlar kümesi.
Bu parametre, ürünler arası uygulamalar için gereklidir.

Özel Dosya Biçimi Modülü

Yeni özel dosya biçimlerinin desteğini eklemek için bu modülü kullanın. Özel bir dosya biçimi modülüne sahip bir uygulamaya ayrıştırma, kaynak dosya temsilen geçirilerek uygulanır. Çeviriler tamamlandığında Crowdin Enterprise, çeviri dosyaları oluşturma için Özel dosya biçimi uygulamasına çevirileri olan bir kaynak dosya ve dizgi dizilimi geçirir. Bu modül, yönetici izinlerine (veya daha yüksek) sahip proje üyeleri tarafından kullanılabilir.

Özel Dosya Biçimi modül yapısı:

{
 "custom-file-format": [
  {
   "key": "modül-anahtar-türünüz-xyz",
   "type": "tür-xyz",
   "url": "/process",
   "multilingual": true,
   "signaturePatterns": {
    "fileName": "^.+\\.xyz$",
    "fileContent": "<properties>\\s*<property\\s+name=.*value=.*/>"
   }
  }
 ]
}

Özellikler:

key

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin uygulaması içindeki modül tanımlayıcısı.

type

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Özel dosya biçimi tanımlayıcısı. Özel dosya biçimi uygulaması tarafından dosyaların işlenmesini zorlamak için API’de kullanılabilir. Eğer API’de type parametresi kullanılırsa, signaturePatterns yoksayılacaktır.

url

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Dosya içe aktarma, güncelleme, çeviri yükleme ve dışa aktarmada tetiklenen göreceli URL.

multilingual

Tür: bool

Zorunlu: hayır

İzin verilen değerler: true, false. Varsayılanı false

Açıklama: Bu parametre, Crowdin Enterprise projenizde çevirileri yüklerken ve indirirken birden çok dilin içeriğini tek bir istekte birleştirmek için kullanılır.

signaturePatterns

Tür: nesne

Açıklama: Kullanıcı arayüzü (veya belirtilen type parametresi olmadan API aracılığıyla) aracılığıyla yeni bir kaynak dosya yüklerken dosya türünü algılamak için kullanılan fileName ve/veya fileContent düzenli ifadelerini içerir. Eğer dosya düzenli ifadelerle eşleşiyorsa, özel biçim dosyası olarak etiketlenmiştir.

Not: fileContent düzenli ifadesi, dosya içeriğinin sadece ilk 64 KB’ını denetler.

Özel Dosya Biçimi Uygulaması ve Crowdin Enterprise arasındaki İletişim

İlk dosya içe aktarma işleminde, sistem signaturePatterns veya type parametrelerini kullanarak özel dosya biçimini algılar ve daha fazla işlem için uygulamanın URL’sine ($baseUrl . $url) bir HTTP isteğinde bulunur. Ardından uygulama dosyayı özel bir biçimde işler ve sisteme yanıt verir. Özel dosya biçimi uygulamalarına gelen ve uygulamalardan gelen istek ve yanıtların iki dakikalık zaman aşımı vardır. En büyük istek ve yanıt yükü boyutu 5 MB ile sınırlıdır.

Uygulamaya İstek

İstek yükü örneği:

// en fazla istek yükü - 5 MB
// bekleme zaman aşımı - 2 dakika
{
  "jobType": "parse-file | build-file",
  "organization": {
    "id": 1,
    "domain": "{domain}",
    "baseUrl": "https://{domain}.crowdin.com",
    "apiBaseUrl": "https://{domain}.api.crowdin.com"
  },
  "project": {
    "id": 1,
    "identifier": "proje-tanımlayıcınız",
    "name": "Proje Adınız"
  },
  "file": {
    "id": 1,
    "name": "dosya.xml",
    "content": "VGhpcyBpcyBmaWxlIGNvbnRlbnQ=", // base64 kodlanmış kaynak dosya içeriği
    "contentUrl": "https://crowdin-tmp.downloads.crowdin.com/1/dosya.xml?aws-signature=..." // source file public URL
  },
  "sourceLanguage": {
    "id": "tr",
    "name": "Turkish",
    "editorCode": "tr",
    "twoLettersCode": "tr",
    "threeLettersCode": "tur",
    "locale": "tr-TR",
    "androidCode": "tr-rTR",
    "osxCode": "tr.lproj",
    "osxLocale": "tr",
    "pluralCategoryNames": ["one"],
    "pluralRules": "(n != 1)"
  },
  "targetLanguages": [{
    // sourceLanguage ile aynı yapı, yeni bir kaynak dosya yüklerken boş, import_translations ve export için bir öğe, çokdilli dosyalar için daha fazla olabilir
  }],
  "strings": [...], // yapı dosyası işleri için parça dizilimi
  "stringsUrl": "https://tmp.downloads.crowdin.com/strings.ndjson", // yapı dosyası işleri için, parçaların olduğu dosya, yeni satırla ayrılmış json biçiminde
}

Özellikler:

jobType

Tür: dizgi

Olası değerler: parse-file, build-file

Açıklama: Uygulama tarafından yürütülmesi gereken eylemi belirtir.
parse-file işi ilk kaynak dosya yükleme, kaynak dosya güncelleme ve çeviri yükleme için kullanılır. parse-file işleri için sistem, uygulamaya bir kaynak dosya geçirir ve yanıtta ayrıştırılmış bir kaynak dizgi dizilimi bekler.
build-file işi çeviri indirme için kullanılır. build-file işleri için sistem, çevirileri olan bir kaynak dosyayı ve bir dizgi dizilimini uygulamaya geçirir ve yanıtta oluşturulan bir çeviri dosyası bekler.

file.content, file.contentUrl

Tür: dizgi

Açıklama: Base64 kodlanmış kaynak dosya içeriğini (file.content) veya bir kaynak dosya ortak URL’sini (file.contentUrl) geçirmek için kullanılan parametreler.
Bu iki parametreden biri kullanılabilir (Not: En fazla istek yükü sınırı 5 MB’tır).

strings, stringsUrl

Tür(strings): dizilim

Tür(stringsUrl) dizgi

Açıklama: Çevirileri indirmek için kullanılan parametreler (sadece build-file iş türü için). strings - çeviri dizgileri dizilimi. stringsUrl - çeviri dizgileri olan yeni satırla ayrılmış json ortak URL’si.
Bu iki parametreden biri kullanılabilir (Not: En fazla istek yükü sınırı 5 MB’tır).

parse-file İş Türü için Uygulamadan Beklenen Yanıt

Yanıt yükü örneği:

// en fazla yanıt yükü - 5 MB
// bekleme zaman aşımı - 2 dakika
{
  "data": {
    "strings": [...], // parçaların dizilimi
    "stringsUrl": "https://app.ornek.com/jKe8ujs7a-parcalar.ndjson", // ayrıştırılmış dizgileri olan yeni satırla ayrılmış json dosyası
    "preview": "VGhpbmdzIGFyZSBvbmx5IGltcG9zc2libGUgdW50aWwgdGhleSdyZSBub3Qu", // isteğe bağlı, base64 kodlanmış önizleme html dosyası içeriği, çoğul dizgiler varsa desteklenmez
    "previewUrl": "https://app.ornek.com/LN3km2K6M-preview.html", // isteğe bağlı, önizleme html dosyasının URL’si, çoğul dizgiler varsa desteklenmez
  },
  "error": {
    "message": "Hata iletiniz"
  }
}

Özellikler:

data.strings, data.stringsUrl

Tür(data.strings): dizilim

Tür(data.stringsUrl) dizgi

Açıklama: Ayrıştırılmış dizgiler içeriğini geçirmek için kullanılan parametreler.
data.strings - ayrıştırılmış dizgiler dizilimi.
data.stringsUrl - ayrıştırılmış dizgileri olan yeni satırla ayrılmış json ortak URL’si.
Bu iki parametreden biri kullanılabilir (Not: En fazla istek yükü sınırı 5 MB’tır).

preview, previewUrl

Tür(preview): dizilim

Tür(previewUrl) dizgi

Açıklama: Uygulama tarafından oluşturulabilen ayrıştırılmış dizgiler içeriğinin isteğe bağlı HTML önizlemesini geçirmek için kullanılan parametreler. Oluşturulan HTML önizlemesi Düzenleyicide görüntülenecektir. HTML Önizleme dosyası örneğine bakın.

Not: Uygulama çoğul olan dizgileri geçirirse HTML önizlemesi Crowdin Düzenleyicisi’nde görüntülenmeyecektir.

error.message

Tür: dizgi

Açıklama: Uygulamadan Crowdin Enterprise’a geçirilebilen ve kullanıcı arayüzündeki bir kullanıcı tarafından görülebilecek bir hata iletisi.

build-file İş Türü için Uygulamadan Beklenen Yanıt

Yanıt yükü örneği:

// en fazla yanıt yükü - 5 MB
// bekleme zaman aşımı - 2 dakika
{
  "data": {
    "content": "TWF5IHRoZSBGb3JjZSBiZSB3aXRoIHlvdS4=", // base64 kodlanmış çeviri dosyası içeriği
    "contentUrl": "https://app.ornek.com/p5uLEpq8p-result.xml", // çeviri dosyası ortak URL’si
  },
  "error": {
    "message": "Hata iletiniz"
  }
}

Özellikler:

data.content, data.contentUrl

Tür(data.content) dizgi

Tür(data.contentUrl) dizgi

Açıklama: Base64 kodlanmış çeviri dosyası içeriğini (data.content) veya bir çeviri dosyası ortak URL’sini (data.contentUrl) geçirmek için kullanılan parametreler.
Bu iki parametreden biri kullanılabilir (Not: En fazla yanıt yükü sınırı 5 MB’tır).

error.message

Tür: dizgi

Açıklama: Uygulamadan Crowdin Enterprise’a geçirilebilen ve kullanıcı arayüzündeki bir kullanıcı tarafından görülebilecek bir hata iletisi.

Dizgilerin Dizilim Yapısı

Aşağıda, parse-file iş türü için uygulamadan beklenen ve build-file iş türü için uygulamaya geçirilen dizgilerin yapısının bir örneğini görebilirsiniz.

Yük örneği:

// dizgiler URL tarafından geçirildiyse "yeni satırla ayrılmış json" biçiminde olmalıdır
[{ // çoğul olmayan dizgi
  "previewId": 1, // sadece "parse-file" jobType için, dosyanın HTML önizlemesi oluşturulduğunda gereklidir
  "id": 1, // sadece "build-file" jobType için
  "identifier": "string-key-1", // zorunlu
  "context": "Bazı içerik", // isteğe bağlı
  "customData": "en fazla 4 KB özel veri", // isteğe bağlı
  "maxLength": 10, // isteğe bağlı, varsayılan null
  "isHidden": false, // isteğe bağlı, varsayılan false
  "hasPlurals": false, // isteğe bağlı, varsayılan false
  "labels": ["label-one", "label-two"], // isteğe bağlı, varsayılan []
  "text": "Dizgi kaynak metni", // zorunlu
  "translations": { // isteğe bağlı
    "tr": { // targetLanguage.id
      "text": "Çeviri yazısı", // zorunlu
      "status": "untranslated | translated | approved" // isteğe bağlı, varsayılan "translated"
    },
    // çok dilli için diğer diller olabilir, istek yükünde "targetLanguages" parametresini gözden geçirin
  }
},
{ // çoğul dizgi
  "previewId": 2,
  "id": 2,
  "identifier": "string-key-2",
  "context": "Bazı isteğe bağlı bağlamlar",
  "customData": "en fazla 4 KB özel veri",
  "maxLength": 15,
  "isHidden": false,
  "hasPlurals": true,
  "labels": [],
  "text": { // sourceLanguage.pluralCategoryNames parametresinden gelen anahtarlar
    "one": "One file",
    "other": "%d files",
  },
  "translations": {
    "tr": {
      "text": { // targetLanguage.pluralCategoryNames parametresinden gelen anahtarlar
        "one": "Bir dosya",
        "few": "%d dosya",
        "many": "%d dosya",
      },
      "status": {
        "one": "untranslated",
        "few": "translated",
        "many": "approved",
      }
    }
  }
}]

Özellikler:

previewId

Tür: tamsayı

Zorunlu: evet (sadece dosyanın HTML önizlemesi oluşturulduğunda parse-file işi için)

Açıklama: HTML Önizleme dosyasındaki dizginin sayısal tanımlayıcısı. Sadece parse-file iş türü için kullanılır.

id

Tür: tamsayı

Açıklama: Crowdin Enterprise projenizde dizginin sayısal tanımlayıcısı. Sadece build-file iş türü için kullanılır.

identifier

Tür: dizgi

Açıklama: Dosya içinde benzersiz dizgi anahtarı.

customData

Tür: dizgi

Açıklama: Dizgiye bağlantılanması gereken tüm özel veriler. Eklenen özel veriler, çeviri dışa aktarmada karşılık gelen dizgiler boyunca dışa aktarılacaktır.

Dosyanın HTML Önizlemesi

Dosyanın HTML Önizlemesi örneği:

<html lang="en">
<head>
  <title>İsteğe Bağlı Başlık</title>
  <style>
    table, th, td { border: 1px solid #aaa; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1 style="text-align: center">Dosyanın HTML önizlemesi</h1>
  <table style="width: 100%">
    <tr>
      <th>Anahtar:</th>
      <th>Metin:</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Anahtar 1</td>
      <td><span id="string_preview_id_1">Kaynak Metin 1</span></td> <!-- 1, dizgilerin json içindeki previewId’dir -->
    </tr>
    <tr>
      <td>Anahtar 2</td>
      <td><span id="string_preview_id_2">Kaynak Metin 2</span></td> <!-- 2, dizgilerin json içindeki previewId’dir -->
    </tr>
  </table>
</body>
</html>

Bağlam Menüsü Modülü

Bağlam menüsü modülü, öğenin mümkün olduğu yerde bağlam menüsünde oluşturulmasına izin verir. Şu anda modül aşağıdaki bağlam menülerine eklenebilir:

 • Kaynaklar > ÇB > ÇB kaydı’ndaki bağlam menüsü öğesi.
 • Kaynaklar > Sözlük > Sözlük kaydı’ndaki bağlam menüsü öğesi.
 • Proje ana sayfası > Dil kaydı’ndaki bağlam menü öğesi.
 • Proje > İçerik > Dosyalar > Dosya kaydı’ndaki bağlam menüsü öğesi.
 • Proje > İçerik > Ekran Görüntüleri > Ekran Görüntüsü kaydı’ndaki bağlam menüsü öğesi.
 • Proje ana sayfası > Dil > Dosya kaydı’ndaki bağlam menü öğesi.

Ayrıca, bu modül aşağıdaki eylem türlerini gerçekleştirebilir:

 • Dahil edilen iframe ile kalıcı bir ileti öğesi açın (bkz. Modal modülü.
 • Yeni veya aynı sekmede bir bağlantı açın.

Bu modül tüm yetkili kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Bağlam menüsü modülü yapısı:

{
 "context-menu": [
  {
   "key": modül-anahtarınız",
   "name": "Modül adı",
   "description": "Modül açıklaması",
   "options": {
    "location": "/modal",
    "type": "modal"
   }
  }
 ]
}

Özellikler:

key

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin uygulaması içindeki modül tanımlayıcısı.

name

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Modülün okunabilir adı. Bağlam menüsü metni olarak kullanır

description

Tür: dizgi

Açıklama: Modülün ne yaptığının okunabilir açıklaması.
Açıklama Crowdin kullanıcı arayüzünde görünür olacaktır.

options.location

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

İzin verilen değerler: tm, glossary, language, screenshot, source_file, translated_file

Açıklama: Kullanıcı arayüzünde bağlam menüsünün eklenebileceği konum.

options.type

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

İzin verilen değerler: modal, new_tab, redirect

Açıklama: Bu modülün gerçekleştireceği eylem türü.

environments

Tür: dizgi

İzin verilen değerler: crowdin, crowdin-enterprise

Açıklama: Bir modülün yüklenebildiği ortamlar kümesi.
Bu parametre, ürünler arası uygulamalar için gereklidir.

Modal modülü, yeni bir kalıcı ileti öğesi oluşturmaya izin verir. Şu anki modül, sadece onu açan Bağlam menüsü modülüyle çalışır.

Modal modülü yapısı:

{
 "context-menu": [
  {
   "key": "modül-anahtarınız",
   "name": "Modül adı",
   "url": "/module-url"
  }
 ]
}

Özellikler:

key

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin uygulaması içindeki modül tanımlayıcısı.

name

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Modülün okunabilir adı. Bağlam menüsü metni olarak kullanır

url

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Kullanıcı arayüzüne bütünleştirilecek modülün içerik sayfası için göreceli URL’si.

environments

Tür: dizgi

İzin verilen değerler: crowdin, crowdin-enterprise

Açıklama: Modülün çalışacağı ortamı tanımlayın.
Bu parametre, ürünler arası uygulamalar için gereklidir.

Crowdin Uygulamanıza Modüller Ekleyin

Uygulamanızda bir modül kullanmak için gerekli özellikler de dahil olmak üzere modülü, modüller altındaki Uygulama Tanımlayıcısı dosyanızda tanımlayın. Dahil ettiğiniz özellikler modülünüzün özelleştirme seçeneklerini denetler.

Temel modül yapısı:

{
 "{module_type}": [
  {
   "key": "modül-anahtarınız",
   "name": "Modül Adı",
  }
 ]
}

Özellikler:

{module_type}

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

İzin verilen değerler: integrations, crowdsource-panels, editor-panels, organization-menu, project-menu, custom-mt, tools, reports, custom-file-format

Açıklama: Crowdin uygulamasının kullandığı modül türü.

key

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Crowdin uygulaması içindeki modül tanımlayıcısı.

name

Tür: dizgi

Zorunlu: evet

Açıklama: Modülün okunabilir adı.

Bu makale yararlı oldu mu?