Crowdin Sorgu Dili (CroQL)

Crowdin Sorgu Dili (CroQL), Crowdin Enterprise APIv2 için belirli koşullara dayanarak Crowdin Enterprise’dan gerekli yerelleştirme kaynaklarını almanızı sağlayan bir araçtır. CroQL kullanarak, kaynak dizgileri ve çevirilerini belirli bir hedef dil için süzebilirsiniz.

İşleçler

Ana CroQL işleçleri aşağıda listelenmiştir. Crowdin Enterprise’dan gerekli içeriği almak amacıyla belirli koşulları ayarlamak için bunları kullanın ve birleştirin. CroQL sorgunuzu oluşturmak için aşağıdaki tablolardaki öğeleri kullanabilirsiniz.

Aritmetik İşleçler

Aritmetik işleçler, herhangi bir sayısal veri türüyle matematik işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır.

Ad Sembol Örnek
Toplama + 1 + 9
Çıkarma - 11 - 1
Bölme / 20 / 2
Çarpma * 2 * 5
Olumsuzluk - -10

Karşılaştırma İşleçleri

Karşılaştırma işleçleri değerleri karşılaştırmak ve true veya false döndürmek için kullanılır.

Ad Sembol Kod Adları Örnek
Arasındadır {{expression}} between {{expression}} and {{expression}} 5 between 1 and 10
Eşittir = 10 = 10
Eşit değildir != 1 != 10; 1 ≠ 10
Büyüktür > 10 > 1
Büyüktür veya eşittir >= 10 >= 1; 10 ≥ 1
Küçüktür < 1 < 10
Küçüktür veya eşittir <= 1 <= 10; 1 ≤ 10;

Mantıksal İşleçler

Mantıksal işleçler, birden çok boole ifadesini veya değerini birleştirmek ve tek bir boole çıktısı sağlamak için kullanılır.

Ad Sembol Örnek
Ve and 1 < 10 and 10 > 1
Veya or 1 < 10 or 10 > 1
Dışlamalı veya xor 1 < 10 xor 10 > 1
Not not not 1 < 10

Süzme İşleçleri

Süzme işleçleri, nesneleri belirtilen koşula dayanarak süzmek için kullanılır.

Ad Sembol Örnek
Süzme {{collection}} where {{predicate}} çeviriler where (oy sayısı > 0)
Eşleşme {{object}} with {{predicate}} kullanıcı with (login = "crowdin")

Koşullu (Üçlü) İşleç

Üçlü işleç, ilk değerde belirtilen bir koşulu denetlemek için kullanılır ve eğer true ise ikinci değeri döndürür, ancak false ise üçüncü değeri döndürür.

Ad Sembol Örnek
Üçlü If {{condition}} then {{expression}} else {{expression}} If 1 < 10 then "küçüktür" else "büyüktür"

Alma İşleçleri

Alma işleçleri nesnelerden verileri almak için kullanılır.

Ad Sembol Örnek
Bahsetme @user:{{string}}; @language:{{string}} @user:"crowdin"; @language:"tr"
Üye {{member}} of {{object}} çeviri sayısı
Tanımlayıcı {{identifier}} text; identifier

Rakamsal İşleçler

Rakamsal işleçler, daha fazla işleme için değerleri bildirmek amacıyla kullanılır.

Ad Sembol Örnek
Tamsayı {{integer}} 10
Ondalıklı sayı {{float}} 10.01
Dizgi {{string}} “crowdin"
Tarih-Saat {{datetime}} 'today'; '2021-03-16 00:00:00'

Grup İşleci

Grup işleci, işleçlerin yürütme sırasını belirlemek için kullanılır.

Ad Sembol Örnek
Grup ( ) 1 < 10 and (20 > 10 or 10 > 5)

Sorgu Örnekleri

 • Onayları veya oyları olan Türkçe çevirisine sahip olmayan dizgilerin listesini almak için sorgunuz şöyle görünebilir:
çevirilerin sayısı where ( dil = @language:"tr" and ( onay sayısı > 0 or oy sayısı > 0 ) ) = 0

Sorgunuzu aşağıdaki uç noktada kullanın:

GET https://{organization_domain}.api.crowdin.com/api/v2/projects/{projectId}/strings?croql={croql}
Not: İsteği gerçekleştirmeden önce, CroQL ifadenizi kodlayan URL’den emin olun.
{projectId}

Tür: tamsayı

Açıklama: Crowdin Enterprise projenizin sayısal tanıtıcısı.

{croql}

Tür: dizgi

Açıklama: CroQL ifadesi.

 • Kullanıcı tarafından crowdin kullanıcı adıyla veya ≥ 100 oy fazla olan çevirileri almak için sorgunuz şöyle görünebilir:
kullanıcı = @user:"crowdin" or oyların sayısı where ( is up ) >= 100

Sorgunuzu aşağıdaki uç noktada kullanın:

GET https://{organization_domain}.api.crowdin.com/api/v2/projects/{projectId}/languages/uk/translations?croql={croql}
Not: İsteği gerçekleştirmeden önce, CroQL ifadenizi kodlayan URL’den emin olun.
{projectId}

Tür: tamsayı

Açıklama: Crowdin Enterprise projenizin sayısal tanıtıcısı.

{croql}

Tür: dizgi

Açıklama: CroQL ifadesi.

Context

CroQL şu bağlamlarda kullanılabilir: kaynak dizgi bağlamı ve çeviri bağlamı. CroQL sorgularınızı oluştururken aşağıdaki örnekleri temel olarak kullanın.

Kaynak Dizgi Bağlamı

{
 "type is plain": true,
 "type is plural": false,
 "type is icu": false,
 "type is asset": false,
 "text": "Quick Start",
 "identifier": "quick_start",
 "context": "quick_start",
 "is visible": true,
 "is hidden": false,
 "comments": [
  {
   "has issue": false,
   "has unresolved issue": false
  }
 ],
 "screenshots": [],
 "translations": [
  {
   "text": "Швидкий старт",
   "plural form": "none",
   "provider is tm": false,
   "provider is mt": true,
   "language": 52,
   "user": 1,
   "votes": [
    {
     "is up": true,
     "is down": false,
     "user": 2,
     "added": "2021-04-09 13:44:14"
    }
   ],
   "approvals": [
    {
     "user": 2,
     "added": "2021-04-09 13:44:14"
    }
   ],
   "updated": "2021-04-09 10:23:17"
  }
 ],
 "added": "2021-04-08 12:33:27",
 "updated": "2021-04-08 12:33:27"
}
type is plain

Tür: boole

Açıklama: Düz metin içeren kaynak dizgi.

type is plural

Tür: boole

Açıklama: Çoğul biçimleri içeren kaynak dizgi.

type is icu

Tür: boole

Açıklama: ICU içeren kaynak dizgi.

type is asset

Tür: boole

Açıklama: Kaynak dizgi bir varlık.

text

Tür: dizgi

Açıklama: Kaynak dizgi metni.

identifier

Tür: dizgi

Açıklama: Kaynak dizgi tanımlayıcısı (anahtar).

context

Tür: dizgi

Açıklama: Kaynak dizgi bağlamı.

is visible

Tür: boole

Açıklama: Kaynak dizgi görünür.

is hidden

Tür: boole

Açıklama: Kaynak dizgi gizli.

comments

Tür: dizilim

Açıklama: Kaynak dizgi açıklamaları.

has issue

Tür: boole

Açıklama: Kaynak dizgi bir sorun konusuna sahip.

has unresolved issue

Tür: boole

Açıklama: Kaynak dizgi bir çözülmemiş sorun konusuna sahip.

screenshots

Tür: dizilim

Açıklama: Kaynak dizgi ekran görüntüleri.

translations

Tür: dizilim

Açıklama: Kaynak dizgi çevirileri.

text

Tür: dizgi

Açıklama: Çeviri metni.

plural form

Tür: dizgi

Açıklama: Çeviri çoğul biçimi.

provider is tm

Tür: boole

Açıklama: Çeviri belleği aracılığıyla sağlanan çeviri.

provider is mt

Tür: boole

Açıklama: Makine çeviri motoru aracılığıyla sağlanan çeviri.

language

Tür: tamsayı

Açıklama: Hedef dilin sayısal tanıtıcısı.

user

Tür: tamsayı

Açıklama: Çeviri ekleyen kullanıcının rakamsal tanıtıcısı.

votes

Tür: dizilim

Açıklama: Çeviriye eklenen oyların dizilimi.

is up

Tür: boole

Açıklama: Olumlu oy.

is down

Tür: boole

Açıklama: Olumsuz oy.

user

Tür: tamsayı

Açıklama: Çeviri için oy ekleyen kullanıcının rakamsal tanıtıcısı.

added

Tür: tarih-saat

Açıklama: Çeviri için oy eklendiğindeki tarih.

approvals

Tür: dizilim

Açıklama: Eklenen çeviri onaylarının dizilimi.

user

Tür: tamsayı

Açıklama: Çeviriyi onaylayan kullanıcının rakamsal tanıtıcısı.

added

Tür: tarih-saat

Açıklama: Çeviri onayı eklendiğindeki tarih.

updated

Tür: tarih-saat

Açıklama: Çevirinin güncellendiğindeki tarih.

added

Tür: tarih-saat

Açıklama: Kaynak dizgi eklendiğindeki tarih.

updated

Tür: tarih-saat

Açıklama: Kaynak dizgi güncellendiğindeki tarih.

Çeviri Bağlamı

{
 "text": "Швидкий старт",
 "plural form": "none",
 "provider is tm": false,
 "provider is mt": true,
 "user": 1,
 "votes": [
  {
   "is up": true,
   "is down": false,
   "user": 2,
   "added": "2021-04-09 13:44:14"
  }
 ],
 "approvals": [
  {
   "user": 2,
   "added": "2021-04-09 13:44:14"
  }
 ],
 "updated": "2021-04-09 10:23:17"
}
text

Tür: boole

Açıklama: Çeviri metni.

plural form

Tür: dizgi

Açıklama: Çeviri çoğul biçimi.

provider is tm

Tür: boole

Açıklama: Çeviri belleği aracılığıyla sağlanan çeviri.

provider is mt

Tür: boole

Açıklama: Makine çeviri motoru aracılığıyla sağlanan çeviri.

user

Tür: tamsayı

Açıklama: Çeviri ekleyen kullanıcının rakamsal tanıtıcısı.

votes

Tür: dizilim

Açıklama: Çeviriye eklenen oyların dizilimi.

is up

Tür: boole

Açıklama: Olumlu oy.

is down

Tür: boole

Açıklama: Olumsuz oy.

user

Tür: tamsayı

Açıklama: Çeviri için oy ekleyen kullanıcının rakamsal tanıtıcısı.

added

Tür: tarih-saat

Açıklama: Çeviri için oy eklendiğindeki tarih.

approvals

Tür: dizilim

Açıklama: Eklenen çeviri onaylarının dizilimi.

user

Tür: tamsayı

Açıklama: Çeviriyi onaylayan kullanıcının rakamsal tanıtıcısı.

added

Tür: tarih-saat

Açıklama: Çeviri onayı eklendiğindeki tarih.

updated

Tür: tarih-saat

Açıklama: Çevirinin güncellendiğindeki tarih.

Bu makale yararlı oldu mu?