Konsol İstemcisi (CLI)

Crowdin CLI, yerelleştirme kaynaklarınızı yönetmenizi ve Crowdin projenizle eşitlemenizi sağlayan bir komut satırı aracıdır:

 • Crowdin projenizdeki kaynak dosyalarınızı güncelleme işlemini otomatikleştirin
 • Çevirileri Crowdin’den indirin ve doğru yerlere otomatik olarak kaydedin
 • Tüm varolan çevirilerinizi dakikalar içinde Crowdin’e yükleyin
 • Crowdin’i GIT, SVN, Mercurial ve daha fazlası ile bütünleştirin.

Bu bir çapraz platformdur ve Linux tabanlı ve macOS işletim sistemlerinde bir terminalde veya Windows’ta Komut İstemi’nde çalışır. Bu, ayrıca açık kaynak’tır ve kaynak kodu GitHub’da mevcuttur.

Neler Yeni

 • Kaynak ve çeviri dosyaları yükleme için çoklu iş parçacığı
 • Kullanıcı Deneyimi (UX) iyileştirmeleri: ilerleme göstergeleri, yükleme durumları, emojiler
 • Yapılandırma dosyasının etkileşimli oluşturulması
 • Bash/Zsh komutu tamamlama
 • Komutlar için iyileştirilmiş yardım ekranı
 • İyileştirilmiş yapılandırma dosyası doğrulaması
 • upload komutu için daha fazla içe aktarma seçeneği
 • download komutu için daha fazla dışa aktarma seçeneği
 • Yeni RESTful Crowdin API v2 tabanlı
 • Hata düzeltmeleri ve diğer iyileştirmeler

Gereksinimler

Java 8 veya yüklü daha yeni bir sürüme sahip olup olmadığınızı denetleyin. Java sürümünü denetlemek için terminalde (Windows’da Komut İstemi) java -version komutunu yazın. Örneğin, java version “1.8.0_212” yüklü Java 8 Update 212 sürümüne sahip olduğunuz anlamına gelir.

Eğer yüklü bir Java’ya sahip değilseniz, Oracle’ın web sitesinden indirin.

Kurulum

macOS için Homebrew

Homebrew (macOS için paket yöneticisi) ile Crowdin CLI’yı yüklemek için:

$ brew tap crowdin/crowdin
$ brew install crowdin@3

Windows

Windows için yükleyiciyi indirin ve çalıştırın.

Debian

Tüm paketlerimizi Crowdin İmzalama Anahtarıyla imzalıyoruz.

Ortak imzalama anahtarını indirin ve yükleyin:

wget -qO - https://artifacts.crowdin.com/repo/GPG-KEY-crowdin | sudo apt-key add -

Aşağıdaki komutu kullanarak, /etc/apt/sources.list.d dizininde crowdin.list dosyasını oluşturun:

echo "deb https://artifacts.crowdin.com/repo/deb/ /" > /etc/apt/sources.list.d/crowdin.list

Ve deponuz kullanıma hazır. Crowdin CLI Debian paketini aşağıdaki komut ile yükleyebilirsiniz:

sudo apt-get update && sudo apt-get install crowdin3

Crowdin CLI’yı el ile yüklemek için:

$ wget https://artifacts.crowdin.com/repo/deb/crowdin3.deb -O crowdin.deb $ sudo dpkg -i crowdin.deb

RPM

Tüm paketlerimizi Crowdin İmzalama Anahtarıyla imzalıyoruz.

Ortak imzalama anahtarını indirin ve yükleyin:

rpm --import https://artifacts.crowdin.com/repo/GPG-KEY-crowdin

RPM deposundan yükleme

/etc/yum.repos.d dizininde aşağıdakileri içeren crowdin.repo adlı bir dosya oluşturun:

[crowdin] name=Crowdin repository baseurl=https://artifacts.crowdin.com/repo/rpm gpgcheck=1 gpgkey=https://artifacts.crowdin.com/repo/GPG-KEY-crowdin enabled=1

Ve deponuz kullanıma hazır. Crowdin CLI’yı artık aşağıdaki komutlardan biriyle yükleyebilirsiniz:

sudo yum install crowdin3 sudo dnf install crowdin3

Crowdin CLI’yı el ile yüklemek için:

$ wget https://artifacts.crowdin.com/repo/rpm/crowdin3.rpm -O crowdin.rpm $ sudo rpm -U crowdin3.rpm

Arch Linux

Arch Linux kullanıcı deposunda Crowdin CLI paket sayfasını ziyaret edin.

NPM

NPM deposundan yükleme

npm i -g @crowdin/cli

Tek Başına Sürümü

Crowdin CLI tek başına Java uygulaması olarak yüklenebilir.

Linux ve macOS üzerinde Kurulum

 1. Yukarıdaki düğmeyi kullanarak crowdin-cli.zip dosyasını indirin
 2. Paketi açın
 3. Terminalinize crowdin komutu eklemek için sudo hakları olan terminalde ./install-crowdin-cli.sh komutunu çalıştırın

Windows üzerinde Kurulum

 1. Yukarıdaki düğmeyi kullanarak crowdin-cli.zip dosyasını indirin
 2. İçeriğini Crowdin CLI’nın depolanmasını istediğiniz yere çıkarın
 3. Komut İstemi’ni Yönetici olarak çalıştırın
  1. Başlat’a tıklayın
  2. Başlat Arama kutusu içinde, cmd yazın ve ardından Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın
  3. Eğer Kullanıcı Hesabı Denetimi ileti kutusu görünürse, görüntülenen eylemin istediğiniz olduğunu onaylamak için Evet’e tıklayın
 4. Komut İstemi’ne crowdin komutunu eklemek için setup-crowdin.bat komut dosyasını çalıştırın
 5. Komut İstemi’nizi yeniden başlatın

Crowdin CLI’yı Proksi Sunucuyla Kullanma

Crowdin CLI, bir proksi sunucusuyla çalışma imkanı sağlar. Bir komutu her çalıştırdığınızda, Crowdin CLI, işletim sisteminin yapılandırılmış ortam değişkenlerine sahip olup olmadığını denetler.

Desteklenen ortam değişkenleri:

HTTP_PROXY_HOST – proksi sunucusunun bulunduğu anamakinenin adı veya IP adresi
HTTP_PROXY_PORT – proksi sunucusunun tarafından dinleme için kullanılan bağlantı noktası
HTTP_PROXY_USER – bir proksi sunucusunda kimlik doğrulaması için kullanılan kullanıcı adı
HTTP_PROXY_PASSWORD – bir proxy sunucusunda kimlik doğrulama için kullanılan parola

Uygulamayı Çalıştırma

Uygulamayı çalıştırmak için aşağıdaki yöntemi kullanın:

$ crowdin

Alternatif yöntem:

$ java -jar crowdin-cli.jar

CLI

Yapılandırma

Crowdin CLI’yı kullanmak için bir yapılandırma dosyasına ihtiyacınız vardır. Buna crowdin.yml adını vermenizi öneririz. Aşağıdaki komutu çalıştırarak oluşturabilirsiniz:

$ crowdin init

Terminalde Crowdin CLI’yı çağırırken proje kök dizininizde olmalısınız. Aksi halde, --config seçeneğini kullanarak bir yapılandırma dosyası yolu belirtmeniz gerekecek:

$ crowdin upload sources --config /yapılandırma/dosyanızın/yolu

Diğer komutlarla ilgili daha fazla ayrıntı almak için crowdin help komutunu çalıştırın.

Örnek yapılandırma dosyası:

"project_id": "proje-kimliği"           #projeyi açın ve Araçlar > Komut satırı aracı’na (CLI) gidin
"api_token": "kişisel-erişim-belirteci"     #projeyi açın ve Araçlar > Komut satırı aracı’na (CLI) gidin
"base_path": "."                 #yerel bir makinede proje dizininiz için yol
"base_url": "https://{organization-name}.api.crowdin.com"
"preserve_hierarchy": true

"files": [
 {
   "source": "/en/**/*.json",                     #kaynak dosyalar süzgeci
   "translation": "/%two_letters_code%/**/%original_file_name%"    #çevirilerin saklandığı yer
 }
]

Crowdin CLI’nın nasıl yapılandırıldığı hakkında daha fazla bilgi için Yapılandırma Dosyası makalesini okuyun.

Kullanım

Yapılandırma dosyası oluşturulduktan sonra, yerelleştirme kaynaklarınızı yönetmek ve dosya eşitlemesini otomatikleştirmek için Crowdin CLI’yı kullanmaya başlamak için hazırsınız.

Genel Komutlar

Crowdin CLI hakkında yardım bilgilerini göstermek için:

$ crowdin help

İskelet yapılandırma dosyası oluşturmak için:

$ crowdin init

Genel hatalarda yapılandırma dosyasını denetlemek için:

$ crowdin lint

Crowdin’e yüklenen dosyaların bir listesini görüntülemek için:

$ crowdin list project

Kaynakları Yükleme

Kaynak dosyaları Crowdin’e yüklemek için:

$ crowdin upload sources

Hedef dilleri belirtmek için kaynak dosyaların çevrilmemesi gerekir:

$ crowdin upload sources --excluded-language uk tr

Yapılandırma olmadan tek bir dosya yüklemek için:

$ crowdin upload sources -s "..." -t "..." -T kişisel-belirteç -i proje-kimliği --base-url 'kuruluşunuzun-url-si'

Uygun değişkenleri koymak için yer tutucular kullanın.

Crowdin’e yüklenecek olan dosyaların bir listesini görüntülemek için:

$ crowdin upload sources --dryrun

Crowdin projesinden eski dosyaları silmek için:

$ crowdin upload sources --delete-obsolete

Varolan çevirileri Crowdin’e yüklemek için (çeviriler eşitlenecektir):

$ crowdin upload translations

upload komutu hakkında ayrıntılı bilgi göstermek için:

$ crowdin upload --help

Kaynak dizgilere varolan veya yeni etiketler eklemek için:

$ crowdin upload sources -s "..." -t "..." --label "main-menu" --label "application"

Etiketler hakkında daha fazlasını okuyun.

Kaynakları İndirme

Kaynak dosyaları Crowdin’den indirmek için:

$ crowdin download sources

Çevirileri İndirme

Crowdin’den en son çevirileri indirmek için:

$ crowdin download

Belirli dilin (dil kodları) en son çevirilerini indirmek için:

$ crowdin download -l {language_code}

Crowdin’den gelen en son çevirilerin listesini görüntülemek için:

$ crowdin download --dryrun

download komutu hakkında ayrıntılı bilgi göstermek için:

$ crowdin download --help

Çevirileri Hedef Dosyaya İndirme

İlk kaynak dosya biçiminden bağımsız olarak, çeviri dosyalarını Android XML, iOS Strings ve XLIFF biçimlerinde indirebilirsiniz.

Mobil uygulama içeriğini yerelleştirirken veya son çeviri dosya biçimi ilk kaynak biçiminden farklı olduğunda faydalıdır. Önceden oluşturulan kaynak dosyalarını kullanabilir veya doğrudan tasarım araçlarından Crowdin projenize dizgileri gönderebilirsiniz. Çeviriler bittiğinde, bunları gerektiğinde indirebilir ve bunları CODEBase içine kolayca bütünleştirebilirsiniz.

Özel dışa aktarıcıları başlatmak ve dosyaları gerekli biçimde indirmek için:

$ crowdin download targets <name>

Yapılandırma

targets bölümünü crowdin.yml yapılandırma dosyanıza aşağıdaki yapıyla ekleyin:

targets: [
 {
  name: "android",
  files: [
   {
    file: "targets/%two_letters_code%/android.xml",
    sources: [
      "dosya.xlsx"
    ],
    labels: [
      "mobile",
      "ui"
    ]
   }
  ]
 }
]
 • name - hedefinizin adı. Belirli hedefleri indirmek için kullanılacaktır.
 • files - indirmeden sonra sisteminizde görünecek ortaya çıkan dosyaları tanımlayan bölüm. Her hedef, birden çok dosyanın indirilmesini destekler.
 • file - ortaya çıkan dosya şekli. Şu anda desteklenen dosya biçimleri şunlardır: Android XML (.xml), iOS Strings (.strings) ve XLIFF. Yeni dosya biçimleri yakında geliyor.
 • sources - çevirileri dışa aktarılması gereken Crowdin Enterprise’daki kaynak dosyalar. Alternatif olarak, ya dalları ya da dizinleri belirleyebilirsiniz.
 • labels - dizgiler süzmek için Etiketler (İsteğe bağlı).

Sonuç olarak, dosya.xlsx çevirileri (mobile ve ui etiketlerine göre süzülen) targets/%two_letters_code%/android.xml dosyasına indirilecektir.

Sözde Yerelleştirmeyi İndirme

Sözde yerelleştirilmiş çeviri dosyalarını yapılandırabilir ve indirebilirsiniz.

Sözde yerelleştirilmiş çeviri dosyaları içeren bir arşivi indirmek için:

$ crowdin download --pseudo

Yapılandırma

pseudo_localization bölümünü crowdin.yml yapılandırma dosyanıza aşağıdaki yapıyla ekleyin:

pseudo_localization: {
 length_correction: 25,
 prefix: "",
 suffix: "",
 character_transformation: "cyrillic"
}

Sürümler Yönetimi

Bir projedeki sürüm dallarını yönetebilirsiniz (ekleme, silme).

Yeni sürüm dalı oluşturmak için:

$ crowdin branch add {branch_name}

Sürüm dalını silmek için:

$ crowdin branch delete {branch_name}

Ayrıca, dosya yüklemesi sırasında sürüm dalları oluşturabilirsiniz.

Kaynak dosyaları belirli bir sürüm dalına yüklemek için:

$ crowdin upload sources -b {branch_name}

Çevirileri belirli bir sürüm dalına yüklemek için:

$ crowdin upload translations -b {branch_name}

Çevirileri belirli bir sürüm dalından indirmek için:

$ crowdin download -b {branch_name}

Kaynak Dizgiler Yönetimi

Şu dosya türleri için kaynak dizgileri yönetebilirsiniz (ekleme, düzenleme, silme): CSV, RESX, JSON, Android XML, iOS strings, PROPERTIES.

Şu anki projedeki kaynak dizgilerinin listesini göstermek için (daha fazla bilgi görmek için --verbose seçeneğini kullanın):

$ crowdin string list

Projedeki belirli bir sürüm dalının kaynak dizgilerinin listesini göstermek için:

$ crowdin string list --branch {branch_name}

Yeni bir kaynak dizgi oluşturmak için (oluşturduğunuz dizgilere etiketler eklemek için --label parametresini kullanın):

$ crowdin string add

Kaynak dizgiyi silmek için:

$ crowdin string delete

Varolan kaynak dizgiyi düzenlemek için (düzenlediğiniz etiketleri eklemek için --label parametresini kullanın):

$ crowdin string edit

Tüm olası komut seçeneklerini görmek için -h seçeneğini kullanın.

Çeviri ve Düzeltme Okuması İlerlemesi

Aşağıdaki komutları kullanarak bir proje için çeviri ve düzeltme okuması ilerlemesini denetleyebilirsiniz.

Bir proje için hem çeviri hem de düzeltme okuması ilerlemesini göstermek için:

$ crowdin status

Bir projede belirtilen sürüm dalı için hem çeviri hem de düzeltme okuma ilerlemesini göstermek için:

$ crowdin status --branch {branch_name}

Bir proje için çeviri ilerlemesini göstermek için:

$ crowdin status translation

Bir proje için düzeltme okuması ilerlemesini göstermek için:

$ crowdin status proofreading

Ayrıca, daha fazla bilgi görmek için --verbose seçeneğini kullanabilirsiniz. Tüm olası komut seçeneklerini görmek için -h seçeneğini kullanın.

Sözlük Yönetimi

Sözlükleri yükleyebilir ve indirebilirsiniz.

Bir sözlükler listesi göstermek için (sözlükler için terim listelerini göstermek amacıyla --verbose seçeneğini kullanın):

$ crowdin glossary list

Bir dosyadan (TBX dosya biçiminde) sözlüğü ya belirtilen sözlüğe ya da yeni bir sözlüğe yüklemek için:

$ crowdin glossary upload

Bir dosyadan (CSV veya XLS/XLSX dosya biçiminde) sözlüğü ya belirtilen sözlüğe ya da yeni bir sözlüğe yüklemek için:

$ crowdin glossary upload <file> --scheme term_en=0 --scheme description_en=1 --scheme partOfSpeech_en=2 --first-line-contains-header

CSV veya XLS/XLSX sözlük dosyanız için şemayı oluşturmak amacıyla aşağıdaki sabitleri kullanın:

term_{language_code} – Sütun terimleri içerir.
{column_number} – Sütun numarası. Numaralandırma 0’dan başlar. description_{language_code} – Sütun, terim açıklamalarını içerir.
partOfSpeech_{language_code} – Sütun, terimler için sözcük türü içerir.
{language_code} olduğu yer – Belirtilen dil için dil kodu. Desteklenen Diller’in tam listesine bakın.
--first-line-contains-header – İlk satırın (başlık) içe aktarılmasını atlamak için kullanılır.

Sözlüğü belirtilen sözlükten bir dosyaya (TBX, CSV veya XLS/XLSX dosya biçiminde) indirmek için:

$ crowdin glossary download

Çeviri Belleği Yönetimi

Çeviri belleklerini yükleyebilir ve indirebilirsiniz.

Çeviri belleklerinin bir listesini göstermek için:

$ crowdin tm list

Bir dosyadan (TMX dosya biçiminde) çeviri belleğini ya belirtilen çeviri belleğine ya da yeni bir çeviri belleğine yüklemek için:

$ crowdin tm upload

Bir dosyadan (CSV veya XLS/XLSX dosya biçiminde) çeviri belleğini ya belirtilen çeviri belleğine ya da yeni bir çeviri belleğine yüklemek için:

$ crowdin tm upload <file> --scheme en=0 --scheme fr=1 --first-line-contains-header

CSV veya XLS/XLSX çeviri belleği dosyanız için şemayı oluşturmak amacıyla aşağıdaki sabitleri kullanın:

{language_code} – Sütun, belirtilen dil için çeviri belleği öğelerini içerir.
{column_number} – Sütun numarası. Numaralandırma 0’dan başlar. where {language_code} – Belirtilen dil için dil kodu. Desteklenen Diller’in tam listesine bakın.
--first-line-contains-header – İlk satırın (başlık) içe aktarılmasını atlamak için kullanılır.

Çeviri belleğini belirtilen çeviri belleğinden bir dosyaya (TMX, CSV veya XLS/XLSX dosya biçiminde) indirmek için:

$ crowdin tm download

Ön Çeviri

Şu anki Crowdin projesinde depolanan ve joker karakter şekli ile eşleşen kaynak dosyaları ön çeviri yapabilirsiniz. ÇB veya MÇ ile ön çeviriyi kullanabilirsiniz.

ÇB ile ön çeviriyi çalıştırmak için:

$ crowdin pre-translate --method tm

MÇ ile ön çeviriyi çalıştırmak için:

$ crowdin pre-translate --method mt --engine-id=...

Tüm olası komut seçeneklerini görmek için -h seçeneğini kullanın.

Proje Hedef Dillerini Listeleyin

Varolan projede kullanılan hedef dilleri listeleyebilirsiniz.

Hedef dillerin bir listesini görüntülemek için:

$ crowdin list languages

Tüm olası komut seçeneklerini görmek için -h seçeneğini kullanın.

Ayrıca Bakınız

Bu makale yararlı oldu mu?