TOA Sağlayıcısı Olma

Crowdin tarafından sağlanan kimlik doğrulama yöntemlerine ek olarak, kullanıcılarınızı varolan kullanıcı adlarıyla anında doğrulamak için Tek Oturum Açma (TOA) özelliğini kullanabilirsiniz.

Bu özellik sadece kuruluş planlarında kullanılabilir.

Crowdin hibrit TOA, aslında çevirmen hesabı oluşturmanın OAuth veya SAML gibi klasik TOA’dan daha hızlı bir yoludur.

Kolaylaştırılmış sürecin tamamı aşağıdaki gibi çalışır:

 1. Hesabınızda TOA’yı etkinleştirin ve hesap API anahtarınızı kopyalayın.
 2. Sisteminizde çevirmeni Crowdin’e yönlendiren özel bir URL oluşturun. Bu URL, daha önce aldığınız API anahtarının yanı sıra çevirmenin kimlik doğrulama bilgilerini, AES ile şifrelenmiş URL parametreleri olarak içerecektir.
 3. Crowdin bu parametreleri çevirmen için bir hesap oluşturmak amacıyla kullanır ve istenen sayfaya yönlendirir. Örneğin, çevirmenler çalışmaya başlamak için hemen çeviri düzenleyicisine yönlendirilebilir.
 4. Çevirmen, hesabın nasıl etkinleştirileceği ile ilgili talimatları içeren bir e-posta alır ve Crowdin’in Hizmet Şartları ve Gizlilik İlkesini kabul etmek zorundadır.
Not: Bir kullanıcıyı Crowdin’e yönlendirmeden önce, lütfen çevirmenin şifreli kişisel bilgilerini dış tarafa gönderdiğinize dair bir uyarı ekleyin.

Eğer zaten Crowdin’de alınmış olan TOA URL’sine bir oturum açma adı veya e-posta iletirseniz, kullanıcıdan kayıt verilerini düzeltmesi istenecektir.

Tek Oturum Açma (TOA) Etkinleştirme

Projelerinizde TOA’yı etkinleştirmek için Hesap Ayarları sayfasına gidin, TOA sekmesine tıklayın, Tek Oturum Açmayı etkinleştir seçeneğini etkinleştirin ve geçerli bir sağlayıcı adı belirtin.

TOA URL Parametreleri

Otomatik kayıt için Crowdin’e iletebileceğiniz parametrelerin listesi aşağıdadır. Bu adımda, şifrelemeden önce verileri JSON dizilimi olarak paketlemeniz gerekecektir (Aşağıdaki yaygın programlama dillerindeki örnek bütünleştirmelere bakın).

Parametre Zorunlu Tür Varsayılan Örnek Notlar
user_id evet tamsayı 12345678901 Kullanıcı için benzersiz bir tanımlayıcı (örn., sisteminizdeki user_id).
login evet dizgi johndoe Crowdin oturum açma adı. [a-z, 0-9] şekliyle eşleşmelidir
user_email evet dizgi john.doe@posta.com Geçerli e-posta adresi
expiration evet tamsayı 1406124776 Geçerli unix zaman damgası.
Not! Şu anki UTC saatinden en fazla 30 dakika ayarlayın.
display_name dizgi John Doe Sözde veya gerçek ad
locale dizgi en_US tr_TR Yerel ayar kodu
projects dizgi docx-projesi,csv-projesi Çevirmenin başlangıçta erişebilmesi gereken virgülle ayrılmış Crowdin proje tanımlayıcıları listesi
gender tamsayı 0 1 | 2 1: erkek, 2: kadın
role tamsayı 0 0 | 1 | 2 Katılınan projelerde kullanıcı rolü. 0: çevirmen, 1: düzeltmen, 2: yönetici
languages dizgi ro,uk,tr Kullanıcının erişmesi gereken Crowdin dil kodlarının virgülle ayrılmış listesi. Orta düzeyde dil erişim ilkesine sahip projeler için kullanılır
redirect_to dizgi https://tr.crowdin.com/profile https://tr.crowdin.com/project/proje-url-niz Çevirmenin kayıttan sonra erişmesi gereken Crowdin URL’si
return_crowdin_login tamsayı 0 | 1 Dönen GET parametresi crowdin_login (redirect_to parametresi ile birlikte çalışır)

Çıktı JSON dizilimi aşağıdaki gibi görünmelidir:

{
 "user_id":"12345678901",
 "login":"johndoe",
 "user_email":"john.doe@posta.com",
 "display_name":"John Doe",
 "locale":"tr_TR",
 "gender":1,
 "projects":"docx-projesi,csv-projesi",
 "expiration":1406124776,
 "role":0,
 "redirect_to":"https:\/\/crowdin.com\/project\/docx-projesi"
}

Bilgileri Şifreleme

Önceki adımda oluşturulan JSON, şifre anahtarı gibi davranan Crowdin hesabı API anahtarınızın ilk 16 karakteri ve başlatma vektörü olarak son 16 karakter ile AES 128-CBC kullanılarak şifrelenmek zorundadır. Şifrelenmiş metin artık Base64 metnine dönüştürülmüş olmalıdır.

TOA Bağlantısı Oluşturma

TOA URL’si aşağıdaki şekli kullanmalıdır:

https://crowdin.com/join?h={ENCRYPTED_STRING}&uid={CROWDIN_USER_LOGIN}

Yani:

{ENCRYPTED_STRING} önceki adımda oluşturduğunuz Base64 metnidir.

{CROWDIN_USER_LOGIN} Crowdin hesabınızın oturum açma adıdır. Not: Bu, çevirmenin erişmesini istediğiniz projeleri oluşturmak için kullandığınız hesapla aynı olmak zorundadır.

Örnek Bütünleştirmeler

En büyük programlama dilleri için kod parçacıklarını oluşturduk. CROWDIN_USER_LOGIN, CROWDIN_USER_API_KEY yerlerini kişisel doğrulama bilgileriniz ile değiştirmeyi unutmayın.

Bu makale yararlı oldu mu?