Konsol İstemcisi (CLI)

Crowdin CLI, yerelleştirme kaynaklarını yönetmenizi ve Crowdin projenizle eşitlemenizi sağlayan bir komut satırı aracıdır:

 • Crowdin projenizdeki kaynak dosyalarınızı güncelleme işlemini otomatikleştirin
 • Çevirileri Crowdin’den indirin ve doğru yerlere otomatik olarak kaydedin
 • Tüm varolan çevirilerinizi dakikalar içinde Crowdin’e yükleyin
 • Crowdin’i GIT, SVN, Mercurial ve daha fazlası ile bütünleştirin.
Not: Eğer Crowdin CLI’nin (2.0.31 veya daha düşük) eski sürümünü kullanıyorsanız, tam ayrıntılar için CLI v2 makalesini okuyun.

Bu bir çapraz platformdur ve Linux tabanlı ve macOS işletim sistemlerinde bir terminalde veya Windows’ta Komut İstemi’nde çalışır. Bu, ayrıca açık kaynak’tır ve kaynak kodu GitHub’da mevcuttur.

Neler Yeni

 • Kaynak ve çeviri dosyaları yükleme için çoklu iş parçacığı
 • Kullanıcı Deneyimi (UX) iyileştirmeleri: ilerleme göstergeleri, yükleme durumları, emojiler
 • Yapılandırma dosyasının etkileşimli oluşturulması
 • Bash/Zsh komutu tamamlama
 • Komutlar için iyileştirilmiş yardım ekranı
 • İyileştirilmiş yapılandırma dosyası doğrulaması
 • upload komutu için daha fazla içe aktarma seçeneği
 • download komutu için daha fazla dışa aktarma seçeneği
 • Yeni RESTful Crowdin API v2 tabanlı
 • Hata düzeltmeleri ve diğer iyileştirmeler

Gereksinimler

Java 8 veya yüklü daha yeni bir sürüme sahip olup olmadığınızı denetleyin. Java sürümünü denetlemek için terminalde (Windows’da Komut İstemi) java -version komutunu yazın. Örneğin, java version “1.8.0_212” yüklü Java 8 Update 212 sürümüne sahip olduğunuz anlamına gelir.

Eğer yüklü bir Java’ya sahip değilseniz, Oracle’ın web sitesinden indirin.

Kurulum

macOS için Homebrew

Homebrew (macOS için paket yöneticisi) ile Crowdin CLI’yı yüklemek için:

$ brew tap crowdin/crowdin
$ brew install crowdin@3

Windows

Windows için yükleyiciyi indirin ve çalıştırın.

Debian

Tüm paketlerimizi Crowdin İmzalama Anahtarıyla imzalıyoruz.

Ortak imzalama anahtarını indirin ve yükleyin:

wget -qO - https://artifacts.crowdin.com/repo/GPG-KEY-crowdin | sudo apt-key add -

Aşağıdaki komutu kullanarak, /etc/apt/sources.list.d dizininde crowdin.list dosyasını oluşturun:

echo "deb https://artifacts.crowdin.com/repo/deb/ /" > /etc/apt/sources.list.d/crowdin.list

Ve deponuz kullanıma hazır. Crowdin CLI Debian paketini aşağıdaki komut ile yükleyebilirsiniz:

sudo apt-get update && sudo apt-get install crowdin3

Crowdin CLI’yı el ile yüklemek için:

$ wget https://artifacts.crowdin.com/repo/deb/crowdin3.deb -O crowdin.deb $ sudo dpkg -i crowdin.deb

RPM

Tüm paketlerimizi Crowdin İmzalama Anahtarıyla imzalıyoruz.

Ortak imzalama anahtarını indirin ve yükleyin:

rpm --import https://artifacts.crowdin.com/repo/GPG-KEY-crowdin

RPM deposundan yükleme

/etc/yum.repos.d dizininde aşağıdakileri içeren crowdin.repo adlı bir dosya oluşturun:

[crowdin] name=Crowdin repository baseurl=https://artifacts.crowdin.com/repo/rpm gpgcheck=1 gpgkey=https://artifacts.crowdin.com/repo/GPG-KEY-crowdin enabled=1

Ve deponuz kullanıma hazır. Crowdin CLI’yı artık aşağıdaki komutlardan biriyle yükleyebilirsiniz:

sudo yum install crowdin3 sudo dnf install crowdin3

Crowdin CLI’yı el ile yüklemek için:

$ wget https://artifacts.crowdin.com/repo/rpm/crowdin3.rpm -O crowdin.rpm $ sudo rpm -U crowdin3.rpm

Tek Başına Sürümü

Crowdin CLI tek başına Java uygulaması olarak yüklenebilir.

Linux ve macOS üzerinde Kurulum

 1. Yukarıdaki düğmeyi kullanarak crowdin-cli.zip dosyasını indirin
 2. Paketi açın
 3. Terminalinize crowdin komutu eklemek için sudo hakları olan terminalde ./install-crowdin-cli.sh komutunu çalıştırın

Windows üzerinde Kurulum

 1. Yukarıdaki düğmeyi kullanarak crowdin-cli.zip dosyasını indirin
 2. İçeriğini Crowdin CLI’nın depolanmasını istediğiniz yere çıkarın
 3. Komut İstemi’ni Yönetici olarak çalıştırın
  1. Başlat’a tıklayın
  2. Başlat Arama kutusu içinde, cmd yazın ve ardından Ctrl+Shift+Enter tuşlarına basın
  3. Eğer Kullanıcı Hesabı Denetimi ileti kutusu görünürse, görüntülenen eylemin istediğiniz olduğunu onaylamak için Evet’e tıklayın
 4. Komut İstemi’ne crowdin komutunu eklemek için setup-crowdin.bat komut dosyasını çalıştırın
 5. Komut İstemi’nizi yeniden başlatın

Uygulamayı Çalıştırma

Uygulamayı çalıştırmak için aşağıdaki yöntemi kullanın:

$ crowdin

Alternatif yöntem:

$ java -jar crowdin-cli.jar

CLI

Yapılandırma

Crowdin CLI’yı kullanmak için bir yapılandırma dosyasına ihtiyacınız vardır. Buna crowdin.yaml adını vermenizi öneririz. Aşağıdaki komutu çalıştırarak oluşturabilirsiniz:

$ crowdin init

Terminalde Crowdin CLI’yı çağırırken proje kök dizininizde olmalısınız. Aksi halde, --config seçeneğini kullanarak bir yapılandırma dosyası yolu belirtmeniz gerekecek:

$ crowdin upload sources --config /yapılandırma/dosyanızın/yolu

Diğer komutlarla ilgili daha fazla ayrıntı almak için crowdin help komutunu çalıştırın.

Örnek yapılandırma dosyası:

"project_id": "proje-kimliği"           #proje ayarlarını açın ve API bölümüne gidin
"api_token": "kişisel-erişim-belirteci"     #profil ayarlarını açın ve API > Yeni Belirteç > Oluştur’a tıklayın
"base_path": "/proje-temel-yolu"
"base_url": "https://crowdin.com"
"preserve_hierarchy": true

"files": [
 {
   "source": "/en/**/*.json",                     #kaynak dosyalar süzgeci
   "translation": "/%two_letters_code%/**/%original_file_name%"    #çevirilerin saklandığı yer
 }
]

Crowdin CLI’nın nasıl yapılandırıldığı hakkında daha fazla bilgi için Yapılandırma Dosyası makalesini okuyun.

Kullanım

Yapılandırma dosyası oluşturulduktan sonra, yerelleştirme kaynaklarınızı yönetmek ve dosya eşitlemesini otomatikleştirmek için Crowdin CLI’yı kullanmaya başlamak için hazırsınız.

Genel Komutlar

Yardım bilgilerini görüntülemek için:

$ crowdin help

İskelet yapılandırma dosyası oluşturmak için:

$ crowdin init

Genel hatalarda yapılandırma dosyasını denetlemek için:

$ crowdin lint

Crowdin’e yüklenen dosyaların bir listesini görüntülemek için:

$ crowdin list project

Kaynakları Yükleme

Kaynak dosyaları Crowdin’e yüklemek için:

$ crowdin upload sources

Yapılandırma olmadan tek bir dosya yüklemek için:

$ crowdin upload sources -s dosyanızın/yolu -t dosya/dışa/aktarma/şekli -T kişisel-belirteç -i proje-kimliği --base-url https://crowdin.com

Uygun değişkenleri koymak için yer tutucular kullanın.

Crowdin’e yüklenecek olan dosyaların bir listesini görüntülemek için:

$ crowdin upload sources --dryrun

Varolan çevirileri Crowdin’e yüklemek için (çeviriler eşitlenecektir):

$ crowdin upload translations

upload komutu hakkında ayrıntılı bilgi göstermek için:

$ crowdin upload --help

Çevirileri İndirme

Crowdin’den en son çevirileri indirmek için:

$ crowdin download

Belirli dilin (dil kodları) en son çevirilerini indirmek için:

$ crowdin download -l {language_code}

Crowdin’den gelen en son çevirilerin listesini görüntülemek için:

$ crowdin download --dryrun

download komutu hakkında ayrıntılı bilgi göstermek için:

$ crowdin download --help

Sürümler Yönetimi

Eşitleme aracı kullanılıyorsa sürüm dalları oluşturmak için belirli bir komutu çalıştırmaya gerek yoktur. Dosyaların yüklenmesi sırasında sürüm dalı otomatik olarak oluşturulacaktır.

Kaynak dosyaları belirli bir sürüm dalına yüklemek için:

$ crowdin upload sources -b {branch_name}

Çevirileri belirli bir sürüm dalına yüklemek için:

$ crowdin upload translations -b {branch_name}

Çevirileri belirli bir sürüm dalından indirmek için:

$ crowdin download -b {branch_name}

Kaynak Dizgiler Yönetimi

Şu dosya türleri için kaynak dizgileri yönetme (ekleme, düzenleme, silme) olasılığı vardır: CSV, RESX, JSON, Android XML, iOS strings, PROPERTIES.

Şu anki projedeki kaynak dizgilerinin listesini göstermek için (daha fazla bilgi görmek için --verbose seçeneğini kullanın):

crowdin string list

Yeni bir kaynak dizgi oluşturmak için (olası tüm komut seçeneklerini görmek için -h seçeneğini kullanın):

crowdin string add

Kaynak dizgiyi silmek için:

crowdin string delete

Varolan kaynak dizgiyi düzenlemek için:

crowdin string edit

Çeviri ve Düzeltme Okuması İlerlemesi

Aşağıdaki komutları kullanarak bir proje için çeviri ve düzeltme okuması ilerlemesini denetleyebilirsiniz.

Bir proje için hem çeviri hem de düzeltme okuması ilerlemesini göstermek için:

crowdin status

Bir proje için çeviri ilerlemesini göstermek için:

crowdin status translation

Bir proje için düzeltme okuması ilerlemesini göstermek için:

crowdin status proofreading

Ayrıca, daha fazla bilgi görmek için --verbose seçeneğini kullanabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

Bu makale yararlı oldu mu?