Çeviri Yükleyin

Lütfen API 2.0’ın artık kullanılacak tercih edilen sürüm olduğunu göz önünde bulundurun. Eski API, 2021’in sonuna kadar tamamen işlevsel kalacaktır.

Crowdin API v2
Varolan çevirileri Crowdin projenize yükleyin.
Yöntem, Varlıkların yerelleştirmesi için çalışmaz.

İstek

Not: Bu uç noktaya geçmek için proje tanımlayıcısı, kullanıcı adı ve hesap anahtarı birleşimini kullanın.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-translation?login={username}&account-key={account-key}

Parametreler

Ad Değer Açıklama
files zorunlu dizilim Çevrilmiş dosyalar dizilimi. Dizilim anahtarları Crowdin’de dosya adlarını içermelidir.
Not! Bir seferde dosya aktarımı başına en fazla 20 dosya yüklenmesine izin verilir.
language zorunlu dizgi Crowdin dil kodu. Tek bir çağrı ile birkaç dosya için çeviri yüklemek mümkündür, ancak dillerden sadece birine.
import_eq_suggestions isteğe bağlı bool Crowdin’deki kaynak dizgiye eşitse çeviri eklenip eklenmeyeceğini tanımlar. Kabul edilebilir değerler: 0 veya 1. Varsayılan değer 0’dır.
auto_approve_imported isteğe bağlı bool Yüklenen çevirileri onaylandı olarak işaretleyin. Kabul edilebilir değerler: 0 veya 1. Varsayılan değer 0’dır.
format isteğe bağlı dizgi Çeviriler projeye XLIFF dosya biçiminde yüklenmişse bu parametreyi belirtin. Kabul edilebilir değer: xliff
Çevrimdışı çeviri için XLIFF dosyasını indirmek amacıyla Dosyayı Dışa Aktar yöntemini uygulayın.
branch isteğe bağlı dizgi İlgili sürüm dalının adı (Sürümler Yönetimi).
json isteğe bağlı dizgi Değer içermeyebilir. Yanıtın JSON biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
jsonp isteğe bağlı dizgi Geri çağırma işlev adı. Yanıtın JSONP biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
Değişkenler
project-identifier dizgi Proje tanımlayıcısı.
login dizgi Crowdin’deki kullanıcı adınız.
account-key dizgi Hesap API anahtarınız.

Yanıt

Eğer başarılıysa, bu yöntem aşağıda gösterildiği gibi bir XML yapısı döndürür.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
Başarısız yanıt örneği:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API anahtarı geçerli değil</message>
</error>
Aşağıdaki istek kısmen başarılı çünkü tanımlanmış yapıya sahip olmayan tüm dosya biçimleri için (örneğin: Genel XML, HTML, Düz Metin, Markdown, OpenOffice, Microsoft Office, Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, Webxml) çevirileri yüklemek mümkün değildir.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
 <stats>
  <file name="spreadsheet.csv" status="uploaded"></file>
  <file name="webxml.xml" status="not_allowed"></file>
 </stats>
</success>

Örnekler

curl \
 -F "files[strings.xml]=@strings.tr.xml" \
 -F "language=tr" \
 -F "auto_approve_imported=1" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-translation?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-translation?login={username}&account-key={account-key}';

if (function_exists('curl_file_create')) {
 $post_params['files[test.xml]'] = curl_file_create('/home/crowdin/test.fr.xml');
} else {
 $post_params['files[test.xml]'] = '@/home/crowdin/test.fr.xml';
}

$post_params['language'] = 'fr';
$post_params['import_eq_suggestions'] = 1;

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Bu makale yararlı oldu mu?