ÇB Yükleyin

Crowdin Projesi için Çeviri Belleğinizi TMX, CSV veya XLS/XLSX dosya biçimlerinde yükleyin.

İstek

Not: Bu uç noktaya geçmek için proje tanımlayıcısı, kullanıcı adı ve hesap anahtarı birleşimini kullanın.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-tm?login={username}&account-key={account-key}

Parametreler

Ad Değer Açıklama
file zorunlu dosya TMX, CSV veya XLS/XLSX biçimlerinde dosya. TMX 1.4b Özelliklerine bakın.
first_line_contains_header sadece CSV ve XLS/XLSX dosyaları
isteğe bağlı
dizgi API aracılığıyla CSV (veya XLS/XLSX) dosyalarını yüklerken kullanılır. İlk satırın içe aktarılmasının gerekip gerekmediğini veya sütun üstbilgilerini içerip içermeyeceğini tanımlar. Değer içermeyebilir.
scheme sadece CSV ve XLS/XLSX dosyaları
zorunlu
dizgi Not: Veri sütunları eşlemesini tanımlamak için sadece CSV (veya XLS / XLSX) dosyasını yüklerken kullanılır.
Kabul edilebilir değer, aşağıdaki sabitlerin birleşimidir (%language_code%, dil kodunuz için bir yer tutucudur): Eklemek zorunda kalacağınız örnek parametre: &scheme=phrase_en,none,phrase_uk,phrase_tr
json isteğe bağlı dizgi Değer içermeyebilir. Yanıtın JSON biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
jsonp isteğe bağlı dizgi Geri çağırma işlev adı. Yanıtın JSONP biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
Değişkenler
project-identifier dizgi Proje tanımlayıcısı.
login dizgi Crowdin’deki kullanıcı adınız.
account-key dizgi Hesap API anahtarınız.

Yanıt

Eğer başarılıysa, bu yöntem aşağıda gösterildiği gibi bir XML yapısı döndürür.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
Başarısız yanıt örneği:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>API anahtarı geçerli değil</message>
</error>

Örnekler

curl \
  -F "file=@translation-memory.tmx" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-tm?login={username}&account-key={account-key}
curl \
  -F "file=@tm.csv" \
  -F "first_line_contains_header=true" \
  -F "scheme=phrase_en,none,phrase_uk,phrase_tr" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-tm?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-tm?login={username}&account-key={account-key}';

if(function_exists('curl_file_create')) {
  $post_params['file'] = curl_file_create('/home/crowdin/test.tmx');
} else {
  $post_params['file'] = '@/home/crowdin/test.tmx';
}

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Bu makale yararlı oldu mu?