ÇB Yükleyin

Lütfen API 2.0’ın artık kullanılacak tercih edilen sürüm olduğunu göz önünde bulundurun. Eski API, 2021’in sonuna kadar tamamen işlevsel kalacaktır.

Crowdin API v2
Crowdin Projesi için Çeviri Belleğinizi TMX, CSV veya XLS/XLSX dosya biçimlerinde yükleyin.

İstek

Not: Bu uç noktaya geçmek için proje tanımlayıcısı, kullanıcı adı ve hesap anahtarı birleşimini kullanın.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-tm?login={username}&account-key={account-key}

Parametreler

Ad Değer Açıklama
file zorunlu dosya TMX, CSV veya XLS/XLSX biçimlerinde dosya. TMX 1.4b Özelliklerine bakın.
first_line_contains_header sadece CSV ve XLS/XLSX dosyaları
isteğe bağlı
dizgi API aracılığıyla CSV (veya XLS/XLSX) dosyalarını yüklerken kullanılır. İlk satırın içe aktarılmasının gerekip gerekmediğini veya sütun üstbilgilerini içerip içermeyeceğini tanımlar. Değer içermeyebilir.
scheme sadece CSV ve XLS/XLSX dosyaları
zorunlu
dizgi Not: Veri sütunları eşlemesini tanımlamak için sadece CSV (veya XLS / XLSX) dosyasını yüklerken kullanılır.
Kabul edilebilir değer, aşağıdaki sabitlerin birleşimidir (%language_code%, dil kodunuz için bir yer tutucudur): Eklemek zorunda kalacağınız örnek parametre: &scheme=phrase_en,none,phrase_uk,phrase_tr
json isteğe bağlı dizgi Değer içermeyebilir. Yanıtın JSON biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
jsonp isteğe bağlı dizgi Geri çağırma işlev adı. Yanıtın JSONP biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
Değişkenler
project-identifier dizgi Proje tanımlayıcısı.
login dizgi Crowdin’deki kullanıcı adınız.
account-key dizgi Hesap API anahtarınız.

Yanıt

Eğer başarılıysa, bu yöntem aşağıda gösterildiği gibi bir XML yapısı döndürür.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
Başarısız yanıt örneği:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>API anahtarı geçerli değil</message>
</error>

Örnekler

curl \
  -F "file=@translation-memory.tmx" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-tm?login={username}&account-key={account-key}
curl \
  -F "file=@tm.csv" \
  -F "first_line_contains_header=true" \
  -F "scheme=phrase_en,none,phrase_uk,phrase_tr" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-tm?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/upload-tm?login={username}&account-key={account-key}';

if(function_exists('curl_file_create')) {
  $post_params['file'] = curl_file_create('/home/crowdin/test.tmx');
} else {
  $post_params['file'] = '@/home/crowdin/test.tmx';
}

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Bu makale yararlı oldu mu?