Desteklenen Diller

Lütfen API 2.0’ın artık kullanılacak tercih edilen sürüm olduğunu göz önünde bulundurun. Eski API, 2021’in sonuna kadar tamamen işlevsel kalacaktır.

Crowdin API v2
Yerel ad ve standartlaştırılmış kodlarla eşlenen Crowdin kodlarıyla desteklenen diller listesini alın.

İstek

GET https://api.crowdin.com/api/supported-languages

Parametreler

Ad Değer Açıklama
xml isteğe bağlı dizgi Değer içermeyebilir. Yanıtın XML biçiminde olması gerektiğini tanımlar. Varsayılan.
json isteğe bağlı dizgi Değer içermeyebilir. Yanıtın JSON biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
jsonp isteğe bağlı dizgi Geri çağırma işlev adı. Yanıtın JSONP biçiminde olması gerektiğini tanımlar.

Yanıt

Eğer başarılıysa, bu yöntem aşağıda gösterildiği gibi bir XML yapısı döndürür.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<languages>
 <language>
  <name>Romanian</name>
  <crowdin_code>ro</crowdin_code>
  <iso_639_1>ro</iso_639_1>
  <iso_639_3>ron</iso_639_3>
  <locale>ro-RO</locale>
  <android_code>ro-rRO</android_code>
  <osx_code>ro.lproj</osx_code>
  <osx_locale>ro</osx_locale>
 </language>
 <language>
  <name>French</name>
  <crowdin_code>fr</crowdin_code>
  <iso_639_1>fr</iso_639_1>
  <iso_639_3>fra</iso_639_3>
  <locale>fr-FR</locale>
  <android_code>fr-rFR</android_code>
  <osx_code>fr.lproj</osx_code>
  <osx_locale>fr</osx_locale>
 </language>
 <language>
  <name>Spanish</name>
  <crowdin_code>es-ES</crowdin_code>
  <iso_639_1>es</iso_639_1>
  <iso_639_3>spa</iso_639_3>
  <locale>es-ES</locale>
  <android_code>es-rES</android_code>
  <osx_code>es.lproj</osx_code>
  <osx_locale>es</osx_locale>
 </language>
 <language>
  <name>Afrikaans</name>
  <crowdin_code>af</crowdin_code>
  <iso_639_1>af</iso_639_1>
  <iso_639_3>afr</iso_639_3>
  <locale>af-ZA</locale>
  <android_code>af-rZA</android_code>
  <osx_code>af.lproj</osx_code>
  <osx_locale>af</osx_locale>
 </language>
 <!-- other languages -->
</languages>
Başarısız yanıt örneği:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>2</code>
 <message>Bilinmeyen API eylemi</message>
</error>

Örnekler

curl https://api.crowdin.com/api/supported-languages
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/supported-languages';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

print_r($result);

Bu makale yararlı oldu mu?