Çeviri Durumu

Lütfen API 2.0’ın artık kullanılacak tercih edilen sürüm olduğunu göz önünde bulundurun. Eski API, 2021’in sonuna kadar tamamen işlevsel kalacaktır.

Crowdin API v2
Her hedef dilin genel çeviri ve düzeltme okuması ilerlemelerini izleyin. Varsayılan yanıt biçimi XML’dir.

İstek

Not: Bu uç noktaya geçmek için proje tanımlayıcısı, kullanıcı adı ve hesap anahtarı birleşimini kullanın.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/status?login={username}&account-key={account-key}

Parametreler

Ad Değer Açıklama
languages isteğe bağlı dizilim Tanımlanan hedef diller için genel çeviri ve düzeltme okuması ilerlemelerini izleyin. Bunun için Сrowdin dil kodlarını kullanın.
xml isteğe bağlı dizgi Hiç değer içermeyebilir. Yanıtın XML biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
json isteğe bağlı dizgi Hiç değer içermeyebilir. Yanıtın JSON biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
jsonp isteğe bağlı dizgi Geri çağırma işlev adı. Yanıtın JSONP biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
Değişkenler
project-identifier dizgi Proje tanımlayıcısı.
login dizgi Crowdin’deki kullanıcı adınız.
account-key dizgi Hesap API anahtarınız.

Yanıt

Eğer başarılıysa, bu yöntem aşağıda gösterildiği gibi bir XML yapısı döndürür.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<status>
 <language>
  <name>French</name>
  <code>fr</code>
  <phrases>20</phrases>
  <translated>10</translated>
  <approved>5</approved>
  <words>50</words>
  <words_translated>35</words_translated>
  <words_approved>15</words_approved>
  <translated_progress>50</translated_progress>
  <approved_progress>25</approved_progress>
 </language>
 <language>
  <name>Romanian</name>
  <code>ro</code>
  <phrases>20</phrases>
  <translated>0</translated>
  <approved>0</approved>
  <words>50</words>
  <words_translated>35</words_translated>
  <words_approved>15</words_approved>
  <translated_progress>0</translated_progress>
  <approved_progress>0</approved_progress>
 </language>
 <!-- ............each project language............-->
</status>
Eğer KG denetimleri etkinleştirilirse, bu yöntem aşağıdaki XML yapısını döndürür:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<status>
 <language>
  <name>French</name>
  <code>fr</code>
  <phrases>20</phrases>
  <translated>10</translated>
  <approved>5</approved>
  <words>50</words>
  <words_translated>35</words_translated>
  <words_approved>15</words_approved>
  <translated_progress>50</translated_progress>
  <approved_progress>25</approved_progress>
  <qa_issues>10</qa_issues>
 </language>
 <!-- ............each project language............-->
</status>
Başarısız yanıt örneği:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API anahtarı geçerli değil</message>
</error>

Örnekler

curl https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/status?login={username}&account-key={account-key}&jsonp=mycallback
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/status?login={username}&account-key={account-key}&xml';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Bu makale yararlı oldu mu?