Sözde Dışa Aktarma

Lütfen API 2.0’ın artık kullanılacak tercih edilen sürüm olduğunu göz önünde bulundurun. Eski API, 2021’in sonuna kadar tamamen işlevsel kalacaktır.

Crowdin API v2
Bütün proje için sözde çeviri dosyaları oluşturun.

İstek

Not: Bu uç noktaya geçmek için proje tanımlayıcısı, kullanıcı adı ve hesap anahtarı birleşimini kullanın.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pseudo-export?login={username}&account-key={account-key}

Parametreler

Ad Değer Açıklama
prefix isteğe bağlı dizgi İletilerin birlikte nereye birleştirildiğini göstermek için her dizginin başına özel karakterler ekleyin.
suffix isteğe bağlı dizgi İletilerin birlikte nereye birleştirildiğini göstermek için her dizginin sonuna özel karakterler ekleyin.
length_transformation isteğe bağlı tamsayı Dizgiyi daha uzun veya daha kısa yapın. Kabul edilebilir değerler -50 ile 100 arasında olmak zorundadır. Varsayılan değer 0’dır.
char_transformation isteğe bağlı dizgi Karakterleri diğer dillere dönüştürür. Kabul edilebilir değerler: asian, european, arabic.
json isteğe bağlı dizgi Değer içermeyebilir. Yanıtın JSON biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
jsonp isteğe bağlı dizgi Geri çağırma işlev adı. Yanıtın JSONP biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
Değişkenler
project-identifier dizgi Proje tanımlayıcısı.
login dizgi Crowdin’deki kullanıcı adınız.
account-key dizgi Hesap API anahtarınız.

Yanıt

Eğer yöntem başarılı olursa, aşağıda gösterildiği gibi bir XML yapısı ile yanıt verir.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
Başarısız yanıt örneği:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>API anahtarı geçerli değil</message>
</error>

Örnekler

curl \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pseudo-export?login={username}&account-key={account-key}
curl \
  -F "prefix=pref" \
  -F "suffix=suff" \
  -F "char_transformation=european"
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pseudo-export?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pseudo-export?prefix=pref&login={username}&account-key={account-key}&type=txt';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Bu makale yararlı oldu mu?