Sözde İndirme

Lütfen API 2.0’ın artık kullanılacak tercih edilen sürüm olduğunu göz önünde bulundurun. Eski API, 2021’in sonuna kadar tamamen işlevsel kalacaktır.

Crowdin API v2
Sözde çevirilere sahip ZIP dosyasını indirin.

İstek

Not: Bu uç noktaya geçmek için proje tanımlayıcısı, kullanıcı adı ve hesap anahtarı birleşimini kullanın.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pseudo-download?login={username}&account-key={account-key}

Parametreler

Ad Değer Açıklama
project-identifier dizgi Proje tanımlayıcısı.
login dizgi Crowdin’deki kullanıcı adınız.
account-key dizgi Hesap API anahtarınız.

Örnekler

wget https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pseudo-download?login={username}&account-key={account-key}
<?php
ini_set('auto_detect_line_endings', 1); // allows file support for macintosh
ini_set('default_socket_timeout', 5); // socket timeout, just in case

file_put_contents('pseudo.zip', file_get_contents('https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pseudo-download?login={username}&account-key={account-key}'));

Bu makale yararlı oldu mu?