Ön Çeviri

Lütfen API 2.0’ın artık kullanılacak tercih edilen sürüm olduğunu göz önünde bulundurun. Eski API, 2021’in sonuna kadar tamamen işlevsel kalacaktır.

Crowdin API v2

Crowdin proje dosyalarının ön çevirisini yapın.

İstek

Not: Bu uç noktaya geçmek için proje tanımlayıcısı, kullanıcı adı ve hesap anahtarı birleşimini kullanın.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pre-translate?login={username}&account-key={account-key}

Parametreler

Ad Değer Açıklama
languages zorunlu dizilim Ön çevirinin uygulanması gereken diller kümesi. Bunun için Сrowdin dil kodlarını kullanın.
files zorunlu dizilim Çevrilmesi gereken dosyalar dizilimi. Dizilim anahtarları, Crowdin projesinde yol içeren dosya adlarını içermelidir.
method isteğe bağlı dizgi Ön çeviri için hangi yöntemin kullanılacağını tanımlar.
Kabul edilebilir değerler:
 • "tm" — Çeviri Belleği ile ön çeviri
 • "mt" — Makine Çevirisi ile ön çeviri. engine parametresiyle kullanılmalıdır.
Çeviri Belleği varsayılan olarak kullanılır.
engine isteğe bağlı dizgi Makine Çevirisi için motoru tanımlar.
Kabul edilebilir değerler:
 • "microsoft" — Microsoft Translator ile ön çeviri
 • "google" — Google Çeviri ile ön çeviri
 • "yandex" — Yandex.Çeviri ile ön çeviri
Not: Makine Çevirisi için uygun anahtarları ayarladığınızdan emin olun.
approve_translated isteğe bağlı bool Çevrilmiş dizgileri otomatik olarak onaylar. Kabul edilebilir değerler: 1 veya 0. Sadece ÇB ön çeviri yöntemiyle çalışır.
auto_approve_option isteğe bağlı tamsayı ÇB aracılığıyla ön çeviri ile eklenen çevirilerin otomatik onaylanması gerektiğini tanımlar.
Kabul edilebilir değerler 0, 1 veya 2’dir. Varsayılan değer 0’dır.
 • "0" — tümü
 • "1" — mükemmel eşleşme ile
 • "2" — tümü (otomatik değiştirilen önerileri atlar)
Not: Sadece 1 değeriyle "approve_translated" parametresi kullanıldığında çalışır.
import_duplicates isteğe bağlı bool Aynı çeviri zaten varsa bile çevirileri ekler. Kabul edilebilir değerler: 1 veya 0. Sadece ÇB ön çeviri yöntemiyle çalışır.
apply_untranslated_strings_only isteğe bağlı bool Sadece çevrilmemiş dizgiler için çevirileri uygular. Kabul edilebilir değerler: 1 veya 0. Sadece ÇB ön çeviri yöntemiyle çalışır.
perfect_match isteğe bağlı bool Ön çeviri sadece kaynak metin ve bağlamsal bilgilerde tam eşleşmeye sahip dizgiler için uygulanır. Kabul edilebilir değerler: 1 veya 0. Sadece ÇB ön çeviri yöntemiyle çalışır.
json isteğe bağlı dizgi Değer içermeyebilir. Yanıtın JSON biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
jsonp isteğe bağlı dizgi Geri çağırma işlev adı. Yanıtın JSONP biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
Değişkenler
project-identifier dizgi Proje tanımlayıcısı.
login dizgi Crowdin’deki kullanıcı adınız.
account-key dizgi Hesap API anahtarınız.

Yanıt

Eğer yöntem başarılı olursa, aşağıda gösterildiği gibi bir XML yapısıyla yanıt verir:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
Eğer projenize dahil olmayan diller talep ederseniz, yanıt şuna benzer:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
 <languages>
  <language status="skipped">French</language>
 </languages>
</success>
Başarısız yanıt örneği:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API anahtarı geçerli değil</message>
</error>

Örnekler

curl \
 -F "languages[]=fr" \
 -F "languages[]=uk" \
 -F "files[]=/ornek.txt" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pre-translate?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/pre-translate?login={username}&account-key={account-key}';
$post_params['languages[]'] = 'uk';
$post_params['files[]'] = '/example.txt';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Bu makale yararlı oldu mu?