Dil Durumu

Lütfen API 2.0’ın artık kullanılacak tercih edilen sürüm olduğunu göz önünde bulundurun. Eski API, 2021’in sonuna kadar tamamen işlevsel kalacaktır.

Crowdin API v2
Belirtilen dil için ayrıntılı çeviri ilerlemesini alın.

İstek

Not: Bu uç noktaya geçmek için proje tanımlayıcısı, kullanıcı adı ve hesap anahtarı birleşimini kullanın.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/language-status?login={username}&account-key={account-key}

Parametreler

Ad Değer Açıklama
language zorunlu dizgi Crowdin dil kodları.
xml isteğe bağlı dizgi Değer içermeyebilir. Yanıtın XML biçiminde olması gerektiğini tanımlar. Varsayılan yanıt türü.
json isteğe bağlı dizgi Değer içermeyebilir. Yanıtın JSON biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
jsonp isteğe bağlı dizgi Geri çağırma işlev adı. Yanıtın JSONP biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
Değişkenler
project-identifier dizgi Proje tanımlayıcısı.
login dizgi Crowdin’deki kullanıcı adınız.
account-key dizgi Hesap API anahtarınız.

Yanıt

Eğer başarılıysa, bu yöntem aşağıda gösterildiği gibi bir XML yapısı döndürür.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<status>
 <files>
  <item>
   <node_type>directory</node_type>
   <id>29812</id>
   <name>Sürüm 1.0</name>
   <files>
    <item>
     <node_type>file</node_type>
     <id>29827</id>
     <name>strings.xml</name>
     <node_type>file</node_type>
     <phrases>7</phrases>
     <translated>0</translated>
     <approved>0</approved>
     <words>32</words>
     <words_translated>0</words_translated>
     <words_approved>0</words_approved>
    </item>
   </files>
  </item>
  <item>
   <node_type>branch</node_type>
   <id>29824</id>
   <name>Sürüm 2.0</name>
   <files>
    <item>
     <node_type>file</node_type>
     <id>29826</id>
     <name>strings.xml</name>
     <phrases>239</phrases>
     <translated>239</translated>
     <approved>10</approved>
     <words>1059</words>
     <words_translated>1059</words_translated>
     <words_approved>25</words_approved>
    </item>
   </files>
  </item>
  <item>
   <node_type>file</node_type>
   <id>29825</id>
   <name>description.txt</name>
   <phrases>1239</phrases>
   <translated>1239</translated>
   <approved>100</approved>
   <words>1990</words>
   <words_translated>1990</words_translated>
   <words_approved>309</words_approved>
  </item>
 </files>
</status>
Başarısız cevap örneği:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>10</code>
 <message>Dil bulunamadı</message>
</error>

Örnekler

curl \
 -F "language=tr" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/language-status?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/language-status?login={username}&account-key={account-key}';

$post_params = array();
$post_params['language'] = 'fr';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Bu makale yararlı oldu mu?