Bildirilen Sorunlar

Lütfen API 2.0’ın artık kullanılacak tercih edilen sürüm olduğunu göz önünde bulundurun. Eski API, 2021’in sonuna kadar tamamen işlevsel kalacaktır.

Crowdin API v2
Düzenleyicide bildirilen sorunların bir listesini alın.

İstek

Not: Bu uç noktaya geçmek için proje tanımlayıcısı, kullanıcı adı ve hesap anahtarı birleşimini kullanın.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/issues?login={username}&account-key={account-key}

Parametreler

Ad Değer Açıklama
type isteğe bağlı dizgi Sorun türünü tanımlar.
Kabul edilebilir değerler:
 • "general_question" — genel soru
 • "translation_mistake" — şu anki çeviri yanlış
 • "context_request" — bağlamsal bilgi eksikliği
 • "source_mistake" — kaynak dizgide hata
 • "all" — yukarıda listelenen tüm sorun türleri (varsayılan değer)
status isteğe bağlı dizgi Sorun çözme durumu tanımlar.
Kabul edilebilir değerler:
 • "unresolved" — çözülmemiş sorunlar
 • "resolved" — çözülmüş sorunlar
 • "all" — yukarıda listelenen tüm sorun çözme durumları (varsayılan değer)
file isteğe bağlı dizgi İlişkilendirilmiş dosya sorunlarının yolunu tanımlar.
Eğer dosya yolu belirtilmezse, yöntem tüm proje dosyalarıyla ilişkilendirilmiş sorunları alacak.
language isteğe bağlı dizgi İlişkilendirilmiş dil sorunlarını tanımlar. Eğer dil belirtilmezse, yöntem tüm proje dilleriyle ilişkilendirilmiş sorunları alacak.
Crowdin dil kodları.
date_from isteğe bağlı dizgi Sorunların eklenme başlangıcı. Şu ISO 8601 biçimini kullanın: YYYY-AA-GG±ss:dd
date_to isteğe bağlı dizgi Sorunların eklenme bitişi. Şu ISO 8601 biçimini kullanın: YYYY-AA-GG±ss:dd
json isteğe bağlı dizgi Hiç değer içermeyebilir. Yanıtın JSON içinde olması gerektiğini tanımlar.
jsonp isteğe bağlı dizgi Geri çağırma işlev adı. Yanıtın JSONP içinde olması gerektiğini tanımlar.
Değişkenler
project-identifier dizgi Proje tanımlayıcısı.
login dizgi Crowdin’deki kullanıcı adınız.
account-key dizgi Hesap API anahtarınız.

Yanıt

Eğer yöntem başarılı olursa, aşağıda gösterildiği gibi bir XML yapısı döndürür:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<issues>
  <issue>
    <source_string>Proje adı</source_string>
    <context>Headline 3 XPath: /html/body/div/div/h3</context>
    <comment>Source string mistake</comment>
    <created>2017-12-18T14:19:05+0000</created>
    <type>source_mistake</type>
    <status>unresolved</status>
    <file>/crowdin_ornek_websayfasi.html</file>
    <language>
      <name>French</name>
      <code>fr</code>
    </language>
    <string_url>https://crowdin.com/translate/project-issues/3624/en-uk#14342648</string_url>
    <user>John Doe</user>
  </issue>
  <issue>
    <source_string>Şu Anki Parola</source_string>
    <context>current_password</context>
    <comment>wrong translation</comment>
    <created>2017-12-18T14:18:29+0000</created>
    <type>translation_mistake</type>
    <status>unresolved</status>
    <file>/crowdin_ornek_android.xml</file>
    <language>
      <name>French</name>
      <code>fr</code>
    </language>
    <string_url>https://crowdin.com/translate/project-issues/3625/en-uk#14342682</string_url>
    <user>John Doe</user>
  </issue>
  <issue>
    <source_string>Hızlı Başlangıç</source_string>
    <context>quick_start</context>
    <comment>Need more context</comment>
    <created>2017-12-18T14:18:01+0000</created>
    <type>context_request</type>
    <status>unresolved</status>
    <file>/crowdin_ornek_android.xml</file>
    <language>
      <name>French</name>
      <code>fr</code>
    </language>
    <string_url>https://crowdin.com/translate/project-issues/3625/en-uk#14342693</string_url>
    <user>John Doe</user>
  </issue>
</issues>
Başarısız yanıt örneği:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>1</code>
  <message>İstenen proje mevcut değil veya API anahtarı geçerli değil.</message>
</error>

Örnekler

 curl \
  -F "type=general_question" \
  -F "status=unresolved" \
  -F "date_from=2017-01-01" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/issues?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/issues?login={username}&account-key={account-key}';
$post_params['type'] = 'general_question';
$post_params['status'] = 'unresolved';
$post_params['date_from'] = '2017-01-01';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Bu makale yararlı oldu mu?