Proje Ayrıntıları

Lütfen API 2.0’ın artık kullanılacak tercih edilen sürüm olduğunu göz önünde bulundurun. Eski API, 2021’in sonuna kadar tamamen işlevsel kalacaktır.

Crowdin API v2
Crowdin Projesi ayrıntılarını alın.

İstek

Not: Bu uç noktaya geçmek için proje tanımlayıcısı, kullanıcı adı ve hesap anahtarı birleşimini kullanın.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/info?login={username}&account-key={account-key}

Parametreler

Ad Değer Açıklama
xml isteğe bağlı dizgi Değer içermeyebilir. Yanıtın XML biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
json isteğe bağlı dizgi Değer içermeyebilir. Yanıtın JSON biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
jsonp isteğe bağlı dizgi Geri çağırma işlev adı. Yanıtın JSONP biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
Değişkenler
project-identifier dizgi Proje tanımlayıcısı.
login dizgi Crowdin’deki kullanıcı adınız.
account-key dizgi Hesap API anahtarınız.

Yanıt

Eğer başarılıysa, bu yöntem aşağıda gösterildiği gibi bir XML yapısı döndürür.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<info>
 <languages> <!-- all project languages -->
  <item>
  <name>French</name>
  <code>fr</code>
  </item>
  <item>
  <name>Spanish</name>
  <code>es-ES</code>
  </item>
 </languages>
 <files> <!-- project files details -->
  <item>
  <node_type>directory</node_type>
  <id>1</id>
  <name>deneme</name>
  <files>
   <item>
    <node_type>file</node_type>
    <id>2</id>
    <name>market-info.txt</name>
    <created>2017-05-19T13:08:13+0000</created>
    <last_updated>2017-05-20T18:02:13+0000</last_updated>
    <last_accessed>2017-05-21T09:10:48+0000</last_accessed>
    <last_revision>1</last_revision>
   </item>
   <item>
    <node_type>file</node_type>
    <id>3</id>
    <name>strings.xml</name>
    <created>2017-05-19T13:38:15+0000</created>
    <last_updated>2017-05-20T18:42:11+0000</last_updated>
    <last_accessed>0000-00-00 00:00:00</last_accessed>
    <last_revision>1</last_revision>
   </item>
  </files>
  </item>
  <item>
   <node_type>file</node_type>
   <id>4</id>
   <name>strings.xml</name>
   <created>2017-05-19T13:40:09+0000</created>
   <last_updated>2017-05-21T06:31:48+0000</last_updated>
   <last_accessed>2017-05-21T07:21:01+0000</last_accessed>
   <last_revision>1</last_revision>
  </item>
 </files>
 <details> <!-- project details -->
  <source_language>
   <name>English</name>
   <code>en</code>
  </source_language>
  <name>deneme-projesi</name>
  <identifier>deneme-projesi</identifier>
  <created>2017-05-19T13:40:52+0000</created>
  <description>proje açıklaması</description>
  <join_policy>open</join_policy>
  <last_build>2017-05-20T20:01:18+0000</last_build>
  <last_activity>2017-05-21T09:10:48+0000</last_activity>
  <total_strings_count>438</total_strings_count>
  <total_words_count>4238</total_words_count>
  <duplicate_strings_count>228</duplicate_strings_count>
  <duplicate_words_count>2249</duplicate_words_count>
  <participants_count>4</participants_count>
  <logo_url>https://dvsyjmyregmxp.cloudfront.net/images/proje-logosu/14d5d32996cfcc6473ebe7fe2c9f3152105.png</logo_url>
  <invite_url>
   <item>
    <language>Ukrainian</language>
    <translator>
     https://crowdin.com/project/deneme-projesi/invite?d=d5l6k4h685v6p483v6q4r44303
    </translator>
    <proofreader>
     https://crowdin.com/project/deneme-projesi/invite?d=95l625i6r4v6p483v6q4r44303
    </proofreader>
   </item>
  </invite_url>
 </details>
</info>

Not!

last_updated alanı dosyanın son güncellemesini gösterir ve last_accessed dosyadaki son etkinliği gösterir (örn. bir öneri gönderme). Eğer last_build, last_activity veya last_updated gibi hiçbir etkinlik yoksa, tarihler UTC olarak 0000-00-00T00:00:00+0000 biçiminde gösterilir.
Eğer dil erişim ilkesi "Open" ise, davet URL’si bölümü aşağıdaki gibi görünecek:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<invite_url>
 <translator>
  https://crowdin.com/project/deneme-projesi/invite
 </translator>
 <proofreader>
  https://crowdin.com/project/deneme-projesi/invite?d=95l625i6r4v6p483v6q4r44303
 </proofreader>
</invite_url>
Başarısız yanıt örneği:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API anahtarı geçerli değil</message>
</error>

Örnekler

curl https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/info?login={username}&account-key={account-key}&jsonp=mycallback
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/info?login={username}&account-key={account-key}&xml';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Bu makale yararlı oldu mu?