Hesap Projeleri

Lütfen API 2.0’ın artık kullanılacak tercih edilen sürüm olduğunu göz önünde bulundurun. Eski API, 2021’in sonuna kadar tamamen işlevsel kalacaktır.

Crowdin API v2
Projeler listesini alın.

İstek

POST https://api.crowdin.com/api/account/get-projects?account-key={account-key}&login={username}

Parametreler

Ad Değer Açıklama
login zorunlu dizgi Crowdin Hesabı oturum açma adınız.
json isteğe bağlı dizgi Değer içermeyebilir. Yanıtın JSON biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
jsonp isteğe bağlı dizgi Geri çağırma işlev adı. Yanıtın JSONP biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
Değişkenler
account-key dizgi Hesap API anahtarı (Hesap Ayarları -> API sekmesi).

Yanıt

Eğer başarılıysa, bu yöntem aşağıda gösterildiği gibi bir XML yapısı döndürür.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
  <project>
    <name>Projem</name>
    <identifier>projem</identifier>
    <key>d8e8fca2dc0f896fd7cb4cb0031ba249</key>
  </project>
</success>
Başarısız yanıt örneği:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>12</code>
  <message>Hesap anahtarı geçersiz</message>
</error>

Örnekler

curl -F "login={crowdin-login-name}" https://api.crowdin.com/api/account/get-projects?account-key={account-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/account/get-projects?account-key={account-key}';

$post_params['login'] = '{crowdin-login-name}';


$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Bu makale yararlı oldu mu?