Çevirileri Dışa Aktarın

Lütfen API 2.0’ın artık kullanılacak tercih edilen sürüm olduğunu göz önünde bulundurun. Eski API, 2021’in sonuna kadar tamamen işlevsel kalacaktır.

Crowdin API v2

En son çevirilerle ZIP arşivi oluşturun.

Kuruluş planlarından birini kullanmıyorsanız, bu yöntem 30 dakikada bir çağrılabilir. En son çevirileri içeren ZIP arşivinin, yanıt olarak geri dönen durum özniteliği ("built" veya "skipped") tarafından oluşturulup oluşturulmadığını denetleyebilirsiniz.

Not: Önceki dışa aktarmadan bu yana projede değişiklik olmazsa Dışa Aktarma API’sı çağrısı yok sayılacaktır.

İstek

Not: Bu uç noktaya geçmek için proje tanımlayıcısı, kullanıcı adı ve hesap anahtarı birleşimini kullanın.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export?login={username}&account-key={account-key}

Parametreler

Ad Değer Açıklama
branch isteğe bağlı dizgi İlgili sürüm dalının adı (Sürümler Yönetimi).
async isteğe bağlı bool Çağrının eşzamansız olarak yürütüleceğini – 1 ya da yürütülmeyeceğini – 0 tanımlar. Varsayılan değer 0’dır. Bu, bu API yönteminin çağrılabileceği ve isteğin kabul edildiğine dair anında yanıt alınabileceği anlamına gelir.
json isteğe bağlı dizgi Değer içermeyebilir. Yanıtın JSON biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
jsonp isteğe bağlı dizgi Geri çağırma işlev adı. Yanıtın JSONP biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
Değişkenler
project-identifier dizgi Proje tanımlayıcısı.
login dizgi Crowdin’deki kullanıcı adınız.
account-key dizgi Hesap API anahtarınız.

Yanıt

Eğer başarılıysa, bu yöntem aşağıda gösterildiği gibi bir XML yapısı döndürür.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success status="built">
</success>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success status="skipped">
</success>
Başarısız yanıt örneği:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>API anahtarı geçerli değil</message>
</error>

Örnekler

curl \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export?login={username}&account-key={account-key}';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Bu makale yararlı oldu mu?