Çeviri Maliyetleri Raporunu Dışa Aktarın

Lütfen API 2.0’ın artık kullanılacak tercih edilen sürüm olduğunu göz önünde bulundurun. Eski API, 2021’in sonuna kadar tamamen işlevsel kalacaktır.

Crowdin API v2
Gerçek çeviri maliyetini hesaplamak ve çevirmenlerinize ve düzeltmenlerinize ne kadar ödeme yapılması gerektiğini bilmek için Çeviri Maliyetleri raporu oluşturun.

İstek

Not: Bu uç noktaya geçmek için proje tanımlayıcısı, kullanıcı adı ve hesap anahtarı birleşimini kullanın.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?login={username}&account-key={account-key}

Parametreler

Ad Değer Açıklama
unit isteğe bağlı dizgi Rapor birimini tanımlar. Kabul edilebilir değerler: 'strings', 'words' (varsayılan olarak), 'chars', 'chars_with_spaces'.
mode isteğe bağlı dizgi Rapor kipini tanımlar. Kabul edilebilir değerler: 'simple' (varsayılan olarak), 'fuzzy'.
date_from isteğe bağlı tarih Dizgilerin eklenme başlangıcı. Şu ISO 8601 biçimini kullanın: YYYY-AA-GG±ss:dd
date_to isteğe bağlı tarih Dizgilerin eklenme bitişi. Şu ISO 8601 biçimini kullanın: YYYY-AA-GG±ss:dd
regular_rates isteğe bağlı dizilim Belirtilen kategoriler için normal fiyatları tanımlar.
Basit kipte bir rapor için olası kategoriler: 'default', 'tm' ve 'approval'.
Belirsiz kipte bir rapor için olası kategoriler: 'approval', 'translation', 'perfect', 'matched' ve %60 ile %100 arasında üç özelleştirilmiş aralık (örneğin: 99-90).
individual_rates isteğe bağlı dizilim Belirtilen kategorilerdeki belirtilen diller için bireysel fiyatları tanımlar. Her öğe, dil ve fiyat parametrelerini içermek zorundadır. Olası fiyat kategorileri, 'normal_rates' parametresiyle aynıdır.
currency isteğe bağlı dizgi Bütün raporun oluşturulduğu para birimini tanımlar. Kabul edilebilir değerler: '$' (varsayılan olarak), '€', '¥', '£', 'A$', 'C$', 'Fr', 'CN¥', 'kr', 'NZ$', 'MX$', 'S$', 'HK$', 'kr', '₩', '₺', '₽', '₹', 'R$', 'R'.
format isteğe bağlı dizgi Dışa aktarma dosya biçimini tanımlar. Kabul edilebilir değerler 'csv' ve 'xlsx'dir (varsayılan olarak).
role_based_costs isteğe bağlı bool Maliyetlerin katkılara mı yoksa projedeki role dayanarak mı hesaplanması gerektiğini tanımlar. Olası değerler 0 veya 1’dir. Varsayılan değer 0’dır.

0 – maliyetler, projedeki rolüne bakılmaksızın her proje üyesi tarafından yapılan tüm çeviriler ve onaylar için hesaplanacaktır;
1 – maliyetler proje üyesinin rolüne dayanarak hesaplanacaktır. Bu, yapılan tüm çevirilerin ve onayların görüntüleneceği anlamına gelir, ancak çevirilerin maliyeti sadece çevirmenler için, onayların maliyetleri – sadece düzeltmenler için hesaplanır.
Not: Şu anda engellenmiş ya da dile erişimi olmayan proje üyelerinin katkıları da listelenecek, ancak maliyete dahil edilmeyecektir.
group_by isteğe bağlı dizgi Verileri 'user'a (kullanıcı) (varsayılan) veya 'language'a (dil) göre gruplandırın.
json isteğe bağlı dizgi Hiç değer içermeyebilir. Yanıtın bir JSON biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
jsonp isteğe bağlı dizgi Geri çağırma işlev adı. Yanıtın bir JSONP biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
Değişkenler
project-identifier dizgi Proje tanımlayıcısı.
login dizgi Crowdin’deki kullanıcı adınız.
account-key dizgi Hesap API anahtarınız.

Yanıt

Eğer yöntem başarılı olursa, aşağıda gösterildiği gibi bir XML yapısı ile yanıt verir.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
 <hash>x27bae8588c6904fe33b494fc3b3b8d40</hash>
</success>
Başarısız yanıt örneği:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API anahtarı geçerli değil</message>
</error>

Örnekler

curl \
 -F "unit=chars" \
 -F "mode=simple" \
 -F "format=csv" \
 -F "regular_rates[default]=1.05" \
 -F "regular_rates[tm]=1.00" \
 -F "regular_rates[approval]=2.00" \
 -F "individual_rates[0][languages][]=uk" \
 -F "individual_rates[0][languages][]=ca" \
 -F "individual_rates[0][languages][]=af" \
 -F "individual_rates[0][languages][]=fr" \
 -F "individual_rates[0][rates][default]=1.40" \
 -F "individual_rates[0][rates][tm]=1.10" \
 -F "individual_rates[0][rates][approval]=2.00" \
 -F "individual_rates[1][languages][]=de" \
 -F "individual_rates[1][rates][default]=1.55" \
 -F "individual_rates[1][rates][tm]=1.20" \
 -F "individual_rates[1][rates][approval]=2.10" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?login={username}&account-key={account-key}
curl \
 -F "unit=words" \
 -F "mode=fuzzy" \
 -F "format=xlsx" \
 -F "regular_rates[translation]=2.05" \
 -F "regular_rates[perfect]=1.00" \
 -F "regular_rates[matched]=1.00" \
 -F "regular_rates[99-95]=1.03" \
 -F "regular_rates[94-90]=1.05" \
 -F "regular_rates[89-80]=1.20" \
 -F "regular_rates[approval]=3.00" \
 https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/translation-costs/export?mode=words&login={username}&account-key={account-key}&language=uk';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Bu makale yararlı oldu mu?