En İyi Üyeler Raporunu Dışa Aktarın

Lütfen API 2.0’ın artık kullanılacak tercih edilen sürüm olduğunu göz önünde bulundurun. Eski API, 2021’in sonuna kadar tamamen işlevsel kalacaktır.

Crowdin API v2
Belirtilen tarih aralığında projenizin çevirisine kimin en çok katkıda bulunduğunu öğrenmek için En İyi Üyeler raporu oluşturun.

İstek

Not: Bu uç noktaya geçmek için proje tanımlayıcısı, kullanıcı adı ve hesap anahtarı birleşimini kullanın.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/top-members/export?login={username}&account-key={account-key}

Parametreler

Ad Değer Açıklama
unit isteğe bağlı dizgi Rapor birimini tanımlar. Kabul edilebilir değerler: 'strings', 'words' (varsayılan olarak), 'chars', 'chars_with_spaces'.
language isteğe bağlı dizgi Raporun oluşturulması gereken dil. Bunun için Сrowdin dil kodlarını kullanın.
date_from isteğe bağlı tarih Dizgilerin eklenme başlangıcı. Şu ISO 8601 biçimini kullanın: YYYY-AA-GG ±ss:dd
date_to isteğe bağlı tarih Dizgilerin eklenme bitişi. Şu ISO 8601 biçimini kullanın: YYYY-AA-GG ±ss:dd
format isteğe bağlı dizgi Dışa aktarma dosya biçimini tanımlar. Kabul edilebilir değerler 'csv' ve 'xlsx'dir (varsayılan olarak).
json isteğe bağlı dizgi Hiç değer içermeyebilir. Yanıtın JSON biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
jsonp isteğe bağlı dizgi Geri çağırma işlev adı. Yanıtın JSONP biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
Değişkenler
project-identifier dizgi Proje tanımlayıcısı.
login dizgi Crowdin’deki kullanıcı adınız.
account-key dizgi Hesap API anahtarınız.

Yanıt

Eğer yöntem başarılı olursa, aşağıda gösterildiği gibi bir XML yapısı ile yanıt verir.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
  <hash>cd798eb822227162375675b9a4e8a95a1</hash>
</success>
Başarısız yanıt örneği:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>API anahtarı geçerli değil</message>
</error>

Örnekler

curl \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/top-members/export?login={username}&account-key={account-key}
curl \
  -F "unit=chars" \
  -F "format=csv" \
  -F "language=uk" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/top-members/export?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/top-members/export?mode=words&login={username}&account-key={account-key}&language=uk';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Bu makale yararlı oldu mu?