Çeviri Dışa Aktarma Durumu

Lütfen API 2.0’ın artık kullanılacak tercih edilen sürüm olduğunu göz önünde bulundurun. Eski API, 2021’in sonuna kadar tamamen işlevsel kalacaktır.

Crowdin API v2

Çevirileri dışa aktarma durumunu alın.

İstek

Not: Bu uç noktaya geçmek için proje tanımlayıcısı, kullanıcı adı ve hesap anahtarı birleşimini kullanın.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-status?login={username}&account-key={account-key}

Parametreler

Ad Değer Açıklama
branch isteğe bağlı dizgi İlgili sürüm dalının adı (Sürümler Yönetimi).
json isteğe bağlı dizgi Değer içermeyebilir. Yanıtın JSON biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
jsonp isteğe bağlı dizgi Geri çağırma işlev adı. Yanıtın JSONP biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
Değişkenler
project-identifier dizgi Proje tanımlayıcısı.
login dizgi Crowdin’deki kullanıcı adınız.
account-key dizgi Hesap API anahtarınız.

Yanıt

Başarılı

Başarılı yanıt durumu şunlardan biri olabilir: none, in-progress ya da finished.

Eğer dışa aktarma tamamlanırsa, yöntem aşağıdaki XML yapısını döndürür:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
 <status>finished</status>
 <progress>100</progress>
 <last_build>2018-10-22T13:49:00+0000</last_build>
</success>
Eğer dışa aktarma devam ediyorsa, yöntem aşağıdaki XML yapısını döndürür:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
 <status>in-progress</status>
 <progress>29</progress>
 <last_build>2018-10-18T16:08:00+0000</last_build>
 <current_file>örnek.xml</current_file>
 <current_language>Ukrainian</current_language>
</success>
Eğer dışa aktarma hiç oluşturulmamışsa, yöntem aşağıdaki XML yapısını döndürür:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
 <status>none</status>
 <progress>0</progress>
 <last_build>yok</last_build>
</success>

Başarısız

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API anahtarı geçerli değil</message>
</error>

Örnekler

curl \
https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-status?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-status?login={username}&account-key={account-key}';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Bu makale yararlı oldu mu?