Dosyayı Dışa Aktarın

Lütfen API 2.0’ın artık kullanılacak tercih edilen sürüm olduğunu göz önünde bulundurun. Eski API, 2021’in sonuna kadar tamamen işlevsel kalacaktır.

Crowdin API v2
Bu yöntem, Crowdin’den çevrilmiş tek dosyaları dışa aktarır. İlaveten, çevrimdışı yerelleştirme için XLIFF dosyalarını dışa aktarmak için uygulanabilir.

İstek

Not: Bu uç noktaya geçmek için proje tanımlayıcısı, kullanıcı adı ve hesap anahtarı birleşimini kullanın.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?login={username}&account-key={account-key}
Not: Crowdin’den dosyalar dışa aktarıldığında, yanıt üstbilgisinde bir Etag tanımlayıcısı alacaksınız. Dosyaları bir sonraki dışa aktarmada kullanabilmeniz için bu tanımlayıcıyı saklayın. Dosyaya herhangi bir değişikliğin uygulanıp uygulanmadığını görmek için If-None-Match istek üstbilgisine Etag tanımlayıcısını ekleyin. Dosyanın değiştirilmesi durumunda indirilir. Olmazsa, 304 (Değiştirilmedi) durum kodu alacaksınız.

Parametreler

Ad Değer Açıklama
file zorunlu dizgi Bu parametre, projeden dışa aktarılması gereken dosyaya giden bir yolu belirtir.
language zorunlu dizgi Crowdin dil kodu.
branch isteğe bağlı dizgi İlgili sürüm dalının adı (Sürümler Yönetimi).
format isteğe bağlı dizgi XLIFF dosya biçiminde dosyayı dışa aktarmak için xliff belirtin.
export_translated_only isteğe bağlı bool Dışa aktarılan dosyada sadece çevrilmiş dizgileri almak istiyorsanız bu parametreyi kullanın. Sonuçta ortaya çıkan dosyalara hasar verebileceğinden projenizde metin (*.html, *.txt, *.docx vb.) belgeleri varsa, bu seçeneği ayarlamanızı önermiyoruz. Kabul edilebilir değerler: 1 veya 0.
export_translated_files_only isteğe bağlı bool Dışa aktarmada sadece çevrilmiş dosyaları almak istiyorsanız bu parametreyi kullanın. Kabul edilebilir değerler: 1 veya 0.
export_approved_only isteğe bağlı bool Eğer sadece 1 olarak ayarlanırsa, onaylanmış çeviriler sonuçta ortaya çıkan dosyada dışa aktarılacaktır. Kabul edilebilir değerler: 1 veya 0.
Değişkenler
project-identifier dizgi Proje tanımlayıcısı.
login dizgi Crowdin’deki kullanıcı adınız.
account-key dizgi Hesap API anahtarınız.

Örnekler

#Dosyayı kaynakla aynı dosya biçiminde indirin
wget -O de.xml "https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?file=en.xml&language=de&login={username}&account-key={account-key}"

#Çevrimdışı çeviri için dosyayı XLIFF dosya biçiminde indirin
wget -O de.xliff "https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?file=en.html&format=xliff&language=de&login={username}&account-key={account-key}"
<?php
ini_set('default_socket_timeout', 5); // socket timeout, just in case

$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/export-file?file=en.html&format=xliff&language=de&login={username}&account-key={account-key}';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Bu makale yararlı oldu mu?