Maliyet Tahmin Raporunu Dışa Aktarın

Lütfen API 2.0’ın artık kullanılacak tercih edilen sürüm olduğunu göz önünde bulundurun. Eski API, 2021’in sonuna kadar tamamen işlevsel kalacaktır.

Crowdin API v2
Bütçenin nasıl planlanacağı konusunda fikir sahibi olmak için Maliyet Tahmini raporu oluşturun. Bu rapor, projede şu anki çevrilmemiş dizgilerin yaklaşık çeviri maliyetini hesaplamanızı sağlar.

İstek

Not: Bu uç noktaya geçmek için proje tanımlayıcısı, kullanıcı adı ve hesap anahtarı birleşimini kullanın.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/export?login={username}&account-key={account-key}

Parametreler

Ad Değer Açıklama
unit isteğe bağlı dizgi Rapor birimini tanımlar. Kabul edilebilir değerler: 'strings', 'words' (varsayılan olarak), 'chars', 'chars_with_spaces'.
mode isteğe bağlı dizgi Rapor kipini tanımlar. Kabul edilebilir değerler: 'simple' (varsayılan olarak), 'fuzzy'.
calculate_internal_fuzzy_matches isteğe bağlı bool Sadece belirsiz kipi için kullanılabilir. Dizgiler listelendiği gibi tek tek çevrilirse, ÇB’ne kaç tane dizginin eklenebileceğini ve kullanılabileceğini denetlemek için tüm dahili eşleşmeleri sayar. Dizgiler farklı bir sırada çevrilebileceğinden hesaplamaların yaklaşık olduğunu unutmayın. Kabul edilebilir değerler: 1 veya 0.
language zorunlu dizgi Raporun oluşturulması gereken dil. Bunun için Сrowdin dil kodlarını kullanın.
date_from isteğe bağlı tarih Dizgilerin eklenme başlangıcı. Şu ISO 8601 tarih biçimini kullanın: YYYY-AA-GG±ss:dd
date_to isteğe bağlı tarih Dizgilerin eklenme bitişi. Şu ISO 8601 tarih biçimini kullanın: YYYY-AA-GG±ss:dd
regular_rates isteğe bağlı dizilim Belirtilen kategoriler için normal fiyatları tanımlar.
Basit kipte bir rapor için olası kategoriler: 'default', 'tm' ve 'approval'.
Belirsiz kipte bir rapor için olası kategoriler: 'approval', 'translation', 'perfect', 'matched' ve %60 ile %100 arasında üç özelleştirilmiş aralık (örneğin: 99-90).
individual_rates isteğe bağlı dizilim Belirtilen kategorilerdeki belirtilen diller için bireysel fiyatları tanımlar. Her öğe, dil ve fiyat parametrelerini içermek zorundadır. Olası fiyat kategorileri, 'normal_rates' parametresiyle aynıdır.
currency isteğe bağlı dizgi Bütün raporun oluşturulduğu para birimini tanımlar. Kabul edilebilir değerler: '$' (varsayılan olarak), '€', '¥', '£', 'A$', 'C$', 'Fr', 'CN¥', 'kr', 'NZ$', 'MX$', 'S$', 'HK$', 'kr', '₩', '₺', '₽', '₹', 'R$', 'R'.
format isteğe bağlı dizgi Dışa aktarma dosya biçimini tanımlar. Kabul edilebilir değerler 'csv' ve 'xlsx'dir (varsayılan olarak).
json isteğe bağlı dizgi Hiç değer içermeyebilir. Yanıtın bir JSON biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
jsonp isteğe bağlı dizgi Geri çağırma işlev adı. Yanıtın bir JSONP biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
Değişkenler
project-identifier dizgi Proje tanımlayıcısı.
login dizgi Crowdin’deki kullanıcı adınız.
account-key dizgi Hesap API anahtarınız.

Yanıt

Eğer yöntem başarılı olursa, aşağıda gösterildiği gibi bir XML yapısı ile yanıt verir.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
 <hash>x1ff24323a2f6058382b31fbc237bcd74</hash>
</success>
Başarısız yanıt örneği:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>3</code>
 <message>API anahtarı geçerli değil</message>
</error>

Örnekler

 curl \
  -F "unit=chars" \
  -F "mode=simple" \
  -F "format=csv" \
  -F "language=uk" \
  -F "date_from=2017-01-01" \
  -F "date_to=2017-01-03" \
  -F "regular_rates[default]=1.05" \
  -F "regular_rates[tm]=1.00" \
  -F "regular_rates[approval]=2.00" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/export?login={username}&account-key={account-key}
 
 curl \
  -F "unit=words" \
  -F "mode=fuzzy" \
  -F "format=xlsx" \
  -F "language=uk" \
  -F "date_from=2017-06-05+0200" \
  -F "regular_rates[translation]=2.05" \
  -F "regular_rates[perfect]=1.00" \
  -F "regular_rates[matched]=1.00" \
  -F "regular_rates[99-95]=1.03" \
  -F "regular_rates[94-90]=1.05" \
  -F "regular_rates[89-80]=1.20" \
  -F "regular_rates[approval]=3.00" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/export?login={username}&account-key={account-key}
 
<?php
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/costs-estimation/export?mode=words&login={username}&account-key={account-key}&language=uk';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Bu makale yararlı oldu mu?