Çevirileri İndirin

Lütfen API 2.0’ın artık kullanılacak tercih edilen sürüm olduğunu göz önünde bulundurun. Eski API, 2021’in sonuna kadar tamamen işlevsel kalacaktır.

Crowdin API v2
Çevirilerin olduğu bir ZIP dosyası indirin. İhtiyacınız olan çeviri dilini seçebilir veya hepsini aynı anda indirebilirsiniz.
Not: Bu yöntem, son yapım sırasında oluşturulan ZIP dosyasını indirir. En son çevirilerin tümünün dahil edildiğinden emin olmak için indirmeden önce lütfen projeyi oluşturmak amacıyla Çevirileri Dışa Aktarma API’si yöntemini kullanın.
Tek bir dal için çevirileri indirmek istemeniz durumunda, dal adını belirterek o dal için ayrı bir ZIP dosyası oluşturduğunuzdan emin olun.

İstek

Not: Bu uç noktaya geçmek için proje tanımlayıcısı, kullanıcı adı ve hesap anahtarı birleşimini kullanın.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download/{package}.zip?login={username}&account-key={account-key}

Parametreler

Ad Değer Açıklama
branch isteğe bağlı dizgi İlgili sürüm dalının adı (Sürümler Yönetimi).
Değişkenler
project-identifier dizgi Proje tanımlayıcısı.
login dizgi Crowdin’deki kullanıcı adınız.
account-key dizgi Hesap API anahtarınız.
package dizgi Tüm dillere çeviriler içeren bir paket indirmek için dil kodu veya "all".

Örnekler

#Tüm çevirileri tek bir ZIP arşivi olarak indirin.
wget https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download/all.zip?login={username}&account-key={account-key}

#Fransızca çevirileri indirin.
wget https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download/fr.zip?login={username}&account-key={account-key}

#Tüm çevirileri master dalından indirin.
wget https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download/all.zip?login={username}&account-key={account-key}&branch=master
<?php
ini_set('auto_detect_line_endings', 1);
ini_set('default_socket_timeout', 5); // socket timeout, just in case

file_put_contents('translations.zip', file_get_contents('https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download/all.zip?login={username}&account-key={account-key}'));

Bu makale yararlı oldu mu?