En İyi Üyeler Raporunu İndirin

Önceden oluşturulmuş En İyi Üyeler raporunu indirin.

İstek

Not: Bu uç noktaya geçmek için proje tanımlayıcısı, kullanıcı adı ve hesap anahtarı birleşimini kullanın.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/top-members/download?login={username}&account-key={account-key}

Parametreler

Ad Değer Açıklama
hash zorunlu dizgi Önceden En İyi Üyeler raporu dışa aktarma yönteminden alınan adreslemeyi tanımlar.
Değişkenler
project-identifier dizgi Proje tanımlayıcısı.
login dizgi Crowdin’deki kullanıcı adınız.
account-key dizgi Hesap API anahtarınız.

Örnekler

wget -O top_members.csv "https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/top-members/download?login={username}&account-key={account-key}&hash=098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6"
<?php
ini_set('auto_detect_line_endings', 1); // allows file support for macintosh
ini_set('default_socket_timeout', 5); // socket timeout, just in case

file_put_contents('top_members.csv', file_get_contents('https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/reports/top-members/download?login={username}&account-key={account-key}&hash=098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6'));

Bu makale yararlı oldu mu?