ÇB İndirin

Lütfen API 2.0’ın artık kullanılacak tercih edilen sürüm olduğunu göz önünde bulundurun. Eski API, 2021’in sonuna kadar tamamen işlevsel kalacaktır.

Crowdin API v2
Crowdin proje Çeviri Belleğini TMX, CSV veya XLSX dosyası olarak indirin.

İstek

Not: Bu uç noktaya geçmek için proje tanımlayıcısı, kullanıcı adı ve hesap anahtarı birleşimini kullanın.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download-tm?login={username}&account-key={account-key}

Parametreler

Ad Değer Açıklama
include_assigned isteğe bağlı bool Atanan ÇB’lerin indirilen TMX dosyasına dahil edilmesinin gerekip gerekmediğini tanımlar. Kabul edilebilir değerler: 0, 1.
Varsayılan değer 1’dir.
source_language isteğe bağlı dizgi Dil çifti için bir kaynak dil tanımlar. Сrowdin dil kodu kullanılmalıdır.
target_language isteğe bağlı dizgi Dil çifti için bir hedef dil tanımlar. Сrowdin dil kodu kullanılmalıdır.
Değişkenler
project-identifier dizgi Proje tanımlayıcısı.
login dizgi Crowdin’deki kullanıcı adınız.
account-key dizgi Hesap API anahtarınız.

Örnekler

wget -O project.tmx "https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download-tm?login={username}&account-key={account-key}"
<?php
ini_set('auto_detect_line_endings', 1); // allows file support for macintosh
ini_set('default_socket_timeout', 5); // socket timeout, just in case

file_put_contents('project.tmx', file_get_contents('https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download-tm?login={username}&account-key={account-key}'));

Bu makale yararlı oldu mu?