Terimler Sözlüğü İndirin

Crowdin proje sözlüklerini TBX, CSV veya XLSX dosyası olarak indirin.

İstek

Not: Bu uç noktaya geçmek için proje tanımlayıcısı, kullanıcı adı ve hesap anahtarı birleşimini kullanın.

GET https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download-glossary?login={username}&account-key={account-key}

Parametreler

Ad Değer Açıklama
include_assigned isteğe bağlı bool Atanan sözlüklerin indirilen TBX dosyasına dahil edilmesinin gerekip gerekmediğini tanımlar. Kabul edilebilir değerler: 0, 1.
Varsayılan değer 1’dir.
Değişkenler
project-identifier dizgi Proje tanımlayıcısı.
login dizgi Crowdin’deki kullanıcı adınız.
account-key dizgi Hesap API anahtarınız.

Örnekler

wget -O project.tbx https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download-glossary?login={username}&account-key={account-key}
<?php
ini_set('auto_detect_line_endings', 1); // allows file support for macintosh
ini_set('default_socket_timeout', 5); // socket timeout, just in case

file_put_contents('project.tbx', file_get_contents('https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/download-glossary?login={username}&account-key={account-key}'));

Bu makale yararlı oldu mu?