Dosya Silin

Crowdin projesinden dosyayı silin. Tüm çeviriler, geri yükleme yeteneği olmadan kaybolacaktır.

İstek

Not: Bu uç noktayı geçmek için ya proje tanımlayıcısı ve proje anahtarı ya da proje tanımlayıcısı, kullanıcı adı ve hesap anahtarı birleşimlerini kullanın.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/delete-file?key={project-key}
POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/delete-file?login={username}&account-key={account-key}

Parametreler

Ad Değer Açıklama
file zorunlu dizgi Silinmesi gereken dosya adı.
branch isteğe bağlı dizgi İlgili sürüm dalının adı (Sürümler Yönetimi).
json isteğe bağlı dizgi Değer içermeyebilir. Yanıtın JSON biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
jsonp isteğe bağlı dizgi Geri çağırma işlev adı. Yanıtın JSONP biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
Değişkenler
project-identifier dizgi Proje tanımlayıcısı.
project-key dizgi Proje API anahtarı. Ya project-key ya da login ve account-key birleşimi gerekir.
login dizgi Crowdin’deki kullanıcı adınız. Ya project-key ya da login ve account-key birleşimi gerekir.
account-key dizgi Hesap API anahtarınız. Ya project-key ya da login ve account-key birleşimi gerekir.

Yanıt

Eğer başarılıysa, bu yöntem aşağıda gösterildiği gibi bir XML yapısı döndürür.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
Başarısız yanıt örneği:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>API anahtarı geçerli değil</message>
</error>

Örnekler

curl \
  -F "file=/dizin/strings.xml" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/delete-file?key={project-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/delete-file?key={project-key}';
$post_params['file'] = '/directory/strings.xml';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Bu makale yararlı oldu mu?