Proje Oluşturun

Lütfen API 2.0’ın artık kullanılacak tercih edilen sürüm olduğunu göz önünde bulundurun. Eski API, 2021’in sonuna kadar tamamen işlevsel kalacaktır.

Crowdin API v2
Crowdin projesi oluşturun.

İstek

POST https://api.crowdin.com/api/account/create-project?account-key={account-key}

Parametreler

Ad Değer Açıklama
login zorunlu dizgi Crowdin Hesabı oturum açma adınız.
name zorunlu dizgi Proje adı.
identifier zorunlu dizgi Proje tanımlayıcısı. Diğer Crowdin projeleri arasında benzersiz olmalıdır.
source_language zorunlu dizgi Kaynak dosyalar dili. Crowdin dil kodu.
languages zorunlu dizilim Projenin çevrilmesi gereken bir dil kodları dizilimi.
join_policy zorunlu dizgi Proje katılma ilkesi. Kabul edilebilir değerler:
 • open
 • private
language_access_policy isteğe bağlı dizgi Proje üyelerinin hedef dillere nasıl erişebileceğini tanımlar. Kabul edilebilir değerler:
 • "open" - herhangi bir çevirmen herhangi bir dile erişebilir. (varsayılan)
 • "moderate" - çevirmene belirli bir dile erişim verilmelidir.
hide_duplicates isteğe bağlı tamsayı Çoğaltılmış dizgilerin çevirmenlere görüntülenmesinin veya otomatik olarak gizlenmesinin ve çevrilmesinin gerekip gerekmediğini tanımlar. Kabul edilebilir değerler:
 • 0: Göster – çevirmenler her örneği ayrı olarak çevirecek
 • 1: Gizle (düzenli algılama) - tüm kopyalar aynı çeviriyi paylaşacak
 • 2: Göster, ancak bunları otomatik çevir
 • 3: Bir sürüm dalı içinde göster (düzenli algılama) - kopyalar sadece sürüm dalları arasında gizlenecektir
 • 4: Gizle (tam algılama) - tüm kopyalar aynı çeviriyi paylaşacak
 • 5: Bir sürüm dalı içinde göster (tam algılama) - kopyalar sadece sürüm dalları arasında gizlenecektir
export_translated_only isteğe bağlı bool Sadece çevrilmiş dizgilerin son dosyaya aktarılıp aktarılmayacağını tanımlar. Sonuçta ortaya çıkan dosyalara hasar verebileceğinden projenizde metin (*.html, *.txt, *.docx vb.) belgeleri varsa, bu seçeneği ayarlamanızı önermiyoruz. Kabul edilebilir değerler: 1 veya 0.
export_approved_only isteğe bağlı bool Sadece 1 olarak ayarlanırsa onaylanmış çeviriler sonuçta ortaya çıkan ZIP dosyasına aktarılacaktır. Kabul edilebilir değerler: 1 veya 0.
auto_translate_dialects isteğe bağlı bool Çevrilmemiş lehçe dizgileri dışa aktarılan dosyada otomatik olarak çevrilecek ve ana dilden gelen çevirilerden yararlanılacaktır. Kabul edilebilir değerler: 1 veya 0.
public_downloads isteğe bağlı bool "İndir" düğmesinin Crowdin web sayfalarında herkese görünür olup olmadığını tanımlar. Kabul edilebilir değerler: 1 veya 0.
use_global_tm isteğe bağlı bool Çevirilerin Crowdin Genel Çeviri Belleği’nden yararlanıp yararlanmayacağını tanımlar. Bu seçeneği kullanırken, projenizde yapılan herhangi bir çeviri Crowdin Genel ÇB’ne otomatik olarak işlenecektir. Kabul edilebilir değerler: 1 veya 0.
logo isteğe bağlı dosya Crowdin’de proje logosu.
cname isteğe bağlı dizgi Crowdin projesi için özel etki alanı adı.
description isteğe bağlı dizgi Proje açıklaması.
in_context isteğe bağlı bool Bağlam-İçi’nin projede etkin olmasının gerekip gerekmediğini tanımlar. Kabul edilebilir değerler: 1 veya 0.
pseudo_language isteğe bağlı dizgi Bazı işlemsel verileri depolayacak olan Bağlam-İçi’nin sözde dili için dil kodunu belirtin.
qa_checks isteğe bağlı dizilim KG denetimlerinin projede etkin olmasının gerekip gerekmediğini tanımlar. Anahtar olarak KG denetimi parametresini belirtmek zorundasınız (KG Denetimi Parametrelerine Genel Bakış). Olası anahtarlar şunlardır:
 • "enabled" — etkisizleştirilen KG denetimlerini etkinleştirin
 • "empty" — Boş çeviri
 • "size" — Uzunluk sorunları
 • "tags" — Etiketler uyuşmazlığı
 • "spaces" — Boşluklar uyuşmazlığı
 • "variables" — Değişkenler uyuşmazlığı
 • "punctuation" — Noktalama işaretleri uyuşmazlığı
 • "symbol_register" — Büyük/küçük harf uyuşmazlığı
 • "special_symbols" — Özel karakterler uyuşmazlığı
 • "wrong_translation" — “Yanlış çeviri” sorunları
 • "spellcheck" — Yazım denetimi
 • "icu" — ICU sözdizimi
Kabul edilebilir değerler: 1 veya 0.
Not! Bu seçenek sadece kuruluş planları için kullanılabilir.
webhook_file_translated isteğe bağlı dizgi Proje dosyalarından biri çevrildiğinde bu URL’yi açın. URL, "project" - proje tanımlayıcısı, "language" - dil kodu, "file_id" - Crowdin dosya tanımlayıcısı ve "file" - dosya adı ile açılacaktır.
webhook_file_proofread isteğe bağlı dizgi Proje dosyalarından biri düzeltildiğinde bu URL’yi açın. URL, "project" - proje tanımlayıcısı, "language" - dil kodu, "file_id" - Crowdin dosya tanımlayıcısı ve "file" - dosya adı ile açılacaktır.
webhook_project_translated isteğe bağlı dizgi Proje çevirisi tamamlandığında bu URL’yi açın. URL, "project" - proje tanımlayıcısı ve "language" - dil kodu ile açılacaktır.
webhook_project_proofread isteğe bağlı dizgi Proje düzeltme okuması tamamlandığında bu URL’yi açın. URL, "project" - proje tanımlayıcısı ve "language" - dil kodu ile açılacaktır.
json isteğe bağlı dizgi Değer içermeyebilir. Yanıtın JSON biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
jsonp isteğe bağlı dizgi Geri çağırma işlev adı. Yanıtın JSONP biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
Değişkenler
account-key dizgi Crowdin hesap API anahtarı.

Yanıt

Eğer yöntem başarılı olursa, aşağıda gösterildiği gibi bir XML yapısı ile yanıt verir (language_access_policy = open olduğunda).
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project>
 <success>1</success>
 <invitation>http://translate.ornek.com/project/deneme-projesi-api/invite</invitation>
 <url>http://translate.ornek.com/project/deneme-projesi-api</url>
 <key>ca51cef8f852425496b1cdd3e86fea88</key>
</project>
"Moderate" language_access_policy olan projeler için yanıt örneği.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project>
 <success>1</success>
 <invitation>
  <item>
   <language>Ukrainian</language>
   <translator>http://translate.ornek.com/project/deneme-projesi-api/invite?d=7585662585d5d32307d3937373</translator>
   <proofreader>http://translate.ornek.com/project/deneme-projesi-api/invite?d=3585k635r4d5d32307d3937373</proofreader>
  </item>
 </invitation>
 <url>https://crowdin.com/project/test-project-api</url>
 <key>d13720ba72204273af0321ca980945ec</key>
</project>
Başarısız yanıt örneği:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
 <code>12</code>
 <message>Hesap anahtarı geçersiz</message>
</error>

Örnekler

curl \
 -F "login=admin" \
 -F "logo=@logo.png" \
 -F "name=Bu bir deneme projesidir" \
 -F "identifier=deneme-projesi-api" \
 -F "description=Kısa Açıklama" \
 -F "hide_duplicates=1" \
 -F "cname=translate.ornek.com" \
 -F "join_policy=open" \
 -F "languages[]=fr" \
 -F "languages[]=ru" \
 -F "export_approved_only=1" \
 -F "public_downloads=1" \
 -F "source_language=en" \
 -F "qa_checks[enabled]=1" \
 https://api.crowdin.com/api/account/create-project?account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/account/create-project?account-key={account-key}';
$post_params['login'] = 'admin';
$post_params['name'] = 'Test Project';
$post_params['identifier'] = 'api-test-project';
$post_params['join_policy'] = 'private';
$post_params['languages[0]'] = 'fr';
$post_params['languages[1]'] = 'uk';
$post_params['source_language'] = 'en';
$post_params['qa_checks[enabled]'] = 1;

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Bu makale yararlı oldu mu?