Dizin Değiştirin

Lütfen API 2.0’ın artık kullanılacak tercih edilen sürüm olduğunu göz önünde bulundurun. Eski API, 2021’in sonuna kadar tamamen işlevsel kalacaktır.

Crowdin API v2
Dizini yeniden adlandırın veya özniteliklerini değiştirin. Dizin yeniden adlandırılırken yol değiştirilemez (new_name parametresi yol içeremez, sadece ad içerebilir anlamına gelir).

İstek

Not: Bu uç noktaya geçmek için proje tanımlayıcısı, kullanıcı adı ve hesap anahtarı birleşimini kullanın.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/change-directory?login={username}&account-key={account-key}

Parametreler

Ad Değer Açıklama
name zorunlu dizgi Değiştirilmesi gereken tam dizin yolu (örn. /AnaSayfa/Hakkimizda).
new_name isteğe bağlı dizgi Yeni dizin adı.
title isteğe bağlı dizgi Crowdin kullanıcı arayüzünde görüntülenecek yeni dizin başlığı.
export_pattern isteğe bağlı dizgi Yeni dizin dışa aktarma şekli. Sonuçta ortaya çıkan çeviri paketinde dizin adı ve yol oluşturmak için kullanılır.
branch isteğe bağlı dizgi İlgili sürüm dalının adı (Sürümler Yönetimi).
json isteğe bağlı dizgi Değer içermeyebilir. Yanıtın JSON biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
jsonp isteğe bağlı dizgi Geri çağırma işlev adı. Yanıtın JSONP biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
Değişkenler
project-identifier dizgi Proje tanımlayıcısı.
login dizgi Crowdin’deki kullanıcı adınız.
account-key dizgi Hesap API anahtarınız.

Yanıt

Eğer başarılıysa, bu yöntem aşağıda gösterildiği gibi bir XML yapısı döndürür.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
Başarısız yanıt örneği:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>API anahtarı geçerli değil</message>
</error>

Örnekler

curl \
  -F "name=localizable" \
  -F "title=Web sitesi" \
  -F "new_name=translatable" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/change-directory?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/change-directory?login={username}&account-key={account-key}';
$post_params['name'] = '/localizable/texts';
$post_params['new_name'] = 'translations';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Bu makale yararlı oldu mu?