Dizin Ekleyin

Lütfen API 2.0’ın artık kullanılacak tercih edilen sürüm olduğunu göz önünde bulundurun. Eski API, 2021’in sonuna kadar tamamen işlevsel kalacaktır.

Crowdin API v2
Crowdin projesine dizin ekleyin.

İstek

Not: Bu uç noktaya geçmek için proje tanımlayıcısı, kullanıcı adı ve hesap anahtarı birleşimini kullanın.

POST https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/add-directory?login={username}&account-key={account-key}&name={directory name}

Parametreler

Ad Değer Açıklama
name zorunlu dizgi Dizin adı (iç içe dizin oluşturulması gereken yol ile).
title isteğe bağlı dizgi Crowdin kullanıcı arayüzünde görüntülenecek dizin başlığı.
export_pattern isteğe bağlı dizgi Dizin dışa aktarma şekli. Sonuçta ortaya çıkan çeviri paketinde dizin adı ve yol oluşturmak için kullanılır.
recursive isteğe bağlı bool Eğer 1 olarak ayarlanırsa, her dizin iç içe bir addan oluşturulacaktır. Kabul edilebilir değerler: 1 veya 0. Varsayılan değer 0’dır.
is_branch isteğe bağlı bool Eğer 1 olarak ayarlanırsa, dizin bir sürüm dalı olarak işaretlenecektir. Kabul edilebilir değerler: 1 veya 0. Varsayılan değer 0’dır.
branch isteğe bağlı dizgi İlgili sürüm dalının adı (Sürümler Yönetimi).
json isteğe bağlı dizgi Değer içermeyebilir. Yanıtın JSON biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
jsonp isteğe bağlı dizgi Geri çağırma işlev adı. Yanıtın JSONP biçiminde olması gerektiğini tanımlar.
Değişkenler
project-identifier dizgi Proje tanımlayıcısı.
login dizgi Crowdin’deki kullanıcı adınız.
account-key dizgi Hesap API anahtarınız.

Yanıt

Eğer yöntem başarılı olursa, aşağıda gösterildiği gibi bir XML yapısı ile yanıt verir.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<success>
</success>
Başarısız yanıt örneği:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<error>
  <code>3</code>
  <message>API anahtarı geçerli değil</message>
</error>

Örnekler

curl \
  -F "name=localizable" \
  https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/add-directory?login={username}&account-key={account-key}
<?php
$post_params = array();
$request_url = 'https://api.crowdin.com/api/project/{project-identifier}/add-directory?login={username}&account-key={account-key}';
$post_params['name'] = '/localizable';

$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $request_url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $post_params);

$result = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

echo $result;

Bu makale yararlı oldu mu?